Gunn Edvardsen er ny utviklingsdirektør i COWI
-Jeg ser på dette som en stor mulighet til å bli med på et sterkt lag hvor vi sammen skal tenke bærekraftig utvikling og nye løsninger for fremtiden, sier Gunn Edvardsen. Foto: Privat
Sist oppdatert: 25-11-2021

Gunn Edvardsen er ny utviklingsdirektør i COWI

Edvardsen kommer fra rollen som daglig leder i Øvre Eiker kommune. I COWI vil hun lede og samordne utvikling av nye tjenesteområder, prosesser og kompetanse som skal bidra til omstillingen av byggebransjen.

Bygg- og anlegg står i dag foran store løft innen grønn omstilling og digitalisering og premissene for dette legges i tidlig planfase. Rådgivere vil ha en sentral rolle i arbeidet med omstillingen til bærekraftige bygg.

Edvardsen vil være sentral i dette arbeidet i COWI
– Jeg er veldig glad for å få Gunn til lederteamet i divisjon Bygninger. Hun har jobbet med bransjen fra ulike ståsted gjennom hele sitt yrkesliv.

Bølgeblikk Arkitekter | Edvardsløkka omsorgssenter

-Erfaringen fra kunde- og plansiden betyr mye med tanke på å styre en utvikling i riktig retning for oss som rådgivere.

.Det er tydelig for meg at hun brenner for et bærekraftig samfunn, og at hun som person har gjennomslagskraft og gjennomføringsevne, sier Birgit Farstad Larsen, divisjonsdirektør for bygninger i COWI, i en melding.

Edvardsen har i en årrekke opparbeidet seg innsikt og kompetanse innenfor kommersiell eiendomsforvaltning og utvikling, samt forvalting og drift av kommunale bygg.

Før det var hun kommunalsjef samfunn i Ringerike kommune, med ansvar for bærekraft, samfunnsutvikling og planprosesser i kommunen.

– Jeg er opptatt av samfunnsutvikling og har et stort engasjement for morgendagens eiendomsbransje. COWI er et ansvarlig og fremtidsrettet selskap, noe som er viktig for meg i valg av arbeidsgiver.

-Jeg ser på dette som en stor mulighet til å bli med på et sterkt lag hvor vi sammen skal tenke bærekraftig utvikling og nye løsninger for fremtiden, sier Gunn Edvardsen.

Ønsket retning
Edvardsen vil lede et nettverk bestående av utviklingssjefer, faglige- og digitale ledere. Hun forteller mer om hva hun tar med seg inn i rollen som utviklingsdirektør.

– Arbeidet med kommersiell eiendomsforvaltning og utvikling har gitt meg en god forståelse for bredden i næringen og de fremtidige utfordringene. 

Krøderen Elektro|Krøderen leverer alt innen elektro til din bolig, hytte eller prosjekt.

-Jeg har også fått inngående kompetanse innenfor Plan- og bygningsloven og andre lover og forskrifter.

-Dette mener jeg er relevant erfaring fordi myndighetskrav og offentlig rammeverk er viktige og nødvendige verktøy for å styre utvikling i ønsket bærekraftig retning.

Divisjonsdirektør Birgit Farstad Larsen supplerer:
– COWI jobber systematisk med å utvikle tjenester, prosesser og kompetanse som hjelper våre kunder og sluttbrukerne i riktig retning.

-Skal vi lykkes så må vi gi plass og retning til alle de kloke hodene våre, og her får Gunn en sentral rolle. Vi skal være en arbeidsplass for de som virkelig vil utvikle seg og gjøre en forskjell for fremtidens bygg og byer.