VVP er en sterk bransjeorganisasjon som kan og vil dytte bransjen videre inn i nye tider. Det står daglig leder Terje Røising og styreleder Anne Dahl Øiseth i spissen for, sammen med et sterkt og samlet styre i VVP. F.v. Anne Dahl Øiseth, Robert Torp Halvorsen, Terje Røising, Sigmund Aandstad, Per Ivar Søfteland og Petter Vang. Foto: VVP
Sist oppdatert: 09-10-2023 Pressemelding

Nytt kapittel for VVP

Nå har VA og VVS Produsentene VVP startet et nytt kapittel. Foreningen for leverandørene i bransjen har fått nytt styre, ny styreleder og ny daglig leder.

Etter 20 år som daglig leder i VVP sender Bjarne Haugland stafettpinnen videre til Terje Røising, men fortsetter ut året som senior konsulent. VVP vil også kunne bruke Bjarne på utvalgte prosjekter i årene fremover.

- Vi vil fortsette å utvikle VVPs rolle som en sterk bransjeorganisasjon som kan og vil dytte bransjen videre. Ambisjonene er å fortsette å være en tydelig og sterk aktør i møtet med verdikjeden, og stille klare krav for å styrke produsentenes posisjon.

- Det er fortsatt et utrolig spennende arbeid som ligger foran oss, sier styreleder Anne Dahl Øiseth og daglig leder Terje Røising.

Med tøffe tider i sikte er det godt å ha solid erfaring og tradisjon å bygge på.

Nytt styre i VVP

Anne Dahl Øiseth, daglig leder i Grohe AS og Sigmund Aandstad, administrerende direktør i Pipelife AS, ble begge valgt inn i styret første gang i juni 2021. De ble nå gjenvalgt for to nye år, med Øiseth som styreleder.

VVP-styret har i tillegg fått tre nye medlemmer:

  • Robert Torp Halvorsen, administrerende direktør i Scala Bad AS
  • Petter Vang, administrerende direktør i Uponor AS
  • Per Ivar Søfteland, administrerende direktør i GPA Flowsystem AS

- Vi har et meget godt sammensatt styre, med en bred representasjon fra leverandører innen VA, teknisk VVS og synlig VVS.

- Jeg gleder meg til å jobbe sammen med styret og ledelsen i viktige saker framover, sier Anne Dahl Øiseth.

Samlingspunkt i over 20 år

VA og VVS produsentene VVP er en organisasjon med historie tilbake til 1999. Organisasjonen har gjennom over 20 år vært et samlingspunkt for leverandørene i bransjen, og et samlingspunkt for faglig arbeid.

Det er denne sterke tradisjonen den nye ledelsen og det nye styret skal bygge videre på. VVP mener det fortsatt er potensial til å samle en større andel av aktørene i bransjen, og har rekruttering som en av sine viktigste saker.

- Vi representerer allerede betydelig andel av omsetningen i bransjen. Likevel vil hvert nytt medlem gjøre VVP sterkere, og styrker dermed både sin egen og fellesskapets rolle i verdikjeden, sier Røising.

Fra rollen som daglig leder skal Terje Røising blant annet fortsette oppdraget han fikk da han ble ansatt i VVP, å drive frem en god digitalisering av produkter i bransjen.

Det innebærer blant annet at produkters unike egenskaper i alle deler defineres og deklareres entydig i henhold til standarder.

- Dette er spesielt viktig for at produktdata kan formidles digitalt til alle aktører i hele verdikjeden, og ikke minst ved prosjektering med BIM, sier Røising.

Pol Betong AS - Leikvoll hall C

Søker assisterende daglig leder

Nå i høst skal VVP ansette en ny assisterende daglig leder, som skal jobbe i tospann med Terje Røising og tett dialog med styret.

VVP holder døra åpen for ulike typer bakgrunn, og har en ganske åpen ønskeliste over kvalifikasjoner: Analytisk og strukturert, med sans for kommunikasjon. Gjerne en yngre person, og eventuelle politiske interesser anses som en fordel.

- Det er en spennende jobb i et stort og viktig nettverk i bransjen. Man får mulighet til å jobbe med aktuelle temaer og friske debatter. Det blir en operativ og synlig rolle. Her er det gode muligheter for en som har lyst til å ha en sentral posisjon og være synlig i bransjen, sier Terje Røising.

Her vil jeg spesielt oppfordre jenter til å søke. Vi vil gjerne ha både kjønns- og aldersbalanse i det operative lederskapet. Det gir bedre prosesser og beslutninger, tilføyer styreleder Anne Dahl Øiseth.

Hun sitter for øvrig i styret i Ingeborg-nettverket, et nettverk for kvinner i Rørbransjen.