Helle Sofie Gjølme er ny miljøsjef i Peab Bygg Øst. Foto: Mats Bakken
Sist oppdatert: 22-12-2022 - Pressemelding 

Ny miljøsjef for Peab

Helle Sofie Gjølme (28) er ansatt som miljøsjef i en nyopprettet stilling i Peab Bygg Øst.

Gjølme begynte i Peab i 2020 som prosjektingeniør med ansvar for HMS, miljø og kvalitetssikring. Da Peab Bygg i år besluttet å ansette miljøsjef for Bygg på Østlandet, var hun en naturlig kandidat til stillingen.

– Vi er veldig glade for at Helle takket ja til jobbet som miljøsjef.

-Hun kjenner organisasjonen godt, har rett kompetanse og ikke minst et stort engasjement for å bidra til en mer klimavennlig byggebransje, sier Haakon Løberg, viseadm. direktør i Peab Bygg Øst.

Miljøplanen er klar

Peab har satt ambisiøse klima- og miljømål. Blant annet skal CO2-utslippene fra egenproduksjon være halvert i 2030, og i 2045 skal Peab være et klimanøytralt selskap.

Haakon Løberg, viseadm. direktør i Peab Bygg Øst. Foto: Mats Bakken

– Jeg ser frem til å jobbe konkret med tiltak som bidrar til en mer klimavennlig produksjon i Peab.

-Først på agendaen står å etablere et internt miljønettverk, hvor vi ser på behovene på byggeplassene og hvilke verktøy som trengs for å jobbe bedre med miljø- og klimaspørsmål.

-Vi skal også samarbeide med eksterne partnere som kan bidra til vår omstilling til fremtidens bærekraftige byggeplass, sier Helle Sofie Gjølme.

Har studert sirkulærøkonomi i bygg- og anleggsbransjen

Av utdanning har hun studert bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim, og skrev masteroppgave om sirkulærøkonomi i bygg- og anleggsbransjen.

– Jeg så blant annet på forutsetningene for at byggebransjen skal gå over til en sirkulær økonomi.

-Målet er at avfall ikke skal oppstå og i stedet beholde mest mulig av materialene i verdikjeden. Som entreprenør kan vi stille krav til leverandører og underentreprenører, og også avfallsselskaper.-

Vi må i større grad etterspørre materialer som det er mulig å ombruke i stedet for å velge materialer som går til deponi eller til energigjenvinning, mener hun.