- Dette er en stor tillitserklæring og jeg er ydmyk overfor det ansvaret jeg har fått. I min tid i Peab har jeg fått dyp innsikt i hvordan vi jobber gjennom hele verdikjeden av våre utviklingsprosjekter, og hvor de kritiske suksess-faktorene er, sier Mansika-Aanstad. Foto: Peab
Sist oppdatert: 28-08-2023 Pressemelding

Ny leder for Peab Eiendomsutvikling Norge

Jannicke Mansika-Aanstad er ny leder for Peab Eiendomsutvikling. Hun kommer fra stillingen som regionssjef og har bred erfaring fra konsernet.

Jannicke Mansika-Aanstad har jobbet i Peab siden 2018 og har bidratt til å levere solide resultater, senest som regionssjef for Øst-Norge. I juni overtok hun stillingen som leder for Peab Eiendomsutvikling etter Henning Hanevold som slutter i selskapet.

- Vi ser på Jannicke som den ideelle kandidaten til å lede Peab Eiendomsutvikling videre og er imponert over hennes sterke engasjement og forretningssans.

- Det er særlig gledelig å kunne løfte et av våre unge ledertalenter internt. Jannicke har gjennom sin tid i Peab vist en imponerende evne til å motivere sine medarbeidere.

- Hennes dedikasjon og forståelse for forretningsområdet gjør oss overbevist om at hun vil lede oss gjennom spennende nye prosjekter og muligheter, sier Göran Linder - sjef Peab Prosjektutvikling, Norden.

Peab rustet for utfordrende tider

Mansika-Aanstad er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har tidligere vært ansatt som rådgiver i Ernst & Young og CBRE. Hun har erfaring fra ulike stillinger i Peab og har tidligere jobbet med blant annet investeringer og utvikling.  

- Dette er en stor tillitserklæring og jeg er ydmyk overfor det ansvaret jeg har fått. I min tid i Peab har jeg fått dyp innsikt i hvordan vi jobber gjennom hele verdikjeden av våre utviklingsprosjekter, og hvor de kritiske suksess-faktorene er.

- Denne erfaringen ser jeg som en stor fordel inn i rollen som leder for Peab Eiendomsutvikling, sier Mansika-Aanstad.

Det er krevende tider i boligbransjen, hvor rentehevinger, prisvekst og globale hendelser preger markedet. Mansika-Aanstad understreker at Peab er et solid konsern som er godt rustet for å takle disse utfordringene.

- I tiden fremover skal vi, blant annet, fokusere på å optimalisere prosesser internt og videreutvikle samarbeidet på tvers av forretningsområdene.

- Når vi kommer ut av nedgangstidene vil vi stå sterkere rustet for å fortsette det gode arbeidet innenfor eiendomsutvikling, sier hun.

Ivaretagelse av medarbeidere

Mansika-Aanstad er svært motivert for jobben, og som leder er hun særlig opptatt av menneskene i selskapet.

- Det er veldig motiverende å jobbe i et konsern hvor det finnes så mye kompetanse.

- Vi er alle forskjellige, men det er viktig å spille på hverandres styrker for å oppnå best mulig resultater i prosjektene våre. Jeg opplever at alle trekker i samme retning og at vi fungerer som et utrolig godt team.

Hun trekker frem viktigheten av å tilrettelegge for medarbeideres utviklingsmuligheter og at folk skal trives på jobb.

- Det bidrar til å opprettholde motivasjonen, også gjennom vanskelige tider.

- Peab er et konsern hvor man merker at verdiene våre etterleves i det daglige. Vi er en jordnær og hardtarbeidende gjeng, og det er givende å få jobbe i et slik miljø, avslutter Mansika-Aanstad.

Rollen som regionsjef for Øst-Norge overtas av Jarle Gehrken som kommer fra forretningsområdet bygg