NGI har ansatt Kristin Paulsen som leder for digital utvikling
– Min faglige bakgrunn fra geofysikk sammen med min erfaring som businessarkitekt gir meg et godt grunnlag for å sikre at man skaper verdi for NGI med nye digitale løsninger, sier Paulsen. Foto: NGI
Sist oppdatert: 01-04-2022

NGI har ansatt Kristin Paulsen som leder for digital utvikling

Paulsen tiltrer i stillingen som leder for digital utvikling fredag 1. april. Dette er en viktig milepæl for NGI Digital og satsningen rundt digitaliseringen i NGI.

– Kristin er en veldig god match for oss med sin geofaglige bakgrunn, utstrakte erfaring fra ulike roller i utviklingsprosjekter i vitenskapelige miljøer og sin rolle som arkitekt hos DNB de siste to årene.

-Hun har den rette kombinasjonen av teknologikompetanse, forretningsforståelse og lederegenskaper som skal til i denne rollen, sier Carl-Henrik Wolf Lund, direktør for NGI Digital, i en melding. 

Paulsen har 2 års erfaring som businessarkitekt hos DNB, og 10 års erfaring med produkt-, software- og algoritmeutvikling fra Kongsberg Defence & Aerospace. Hun har en mastergrad innen Geologiske prosesser i fysikk, og en bachelorgrad i fysikk, begge fra Universitetet i Oslo.

–  Jeg ønsker å jobbe med fageksperter og ledende forskere innen geofagene og bidra til å skape bærekraftige løsninger for fremtiden ved bruk av moderne teknologi.

-I tillegg, er dette et perfekt tidspunkt å komme inn i NGI Digital som nå har godt fotfeste og forutsetningene til å bidra til digital innovasjon og nyskapning for geofagene, sier Paulsen om hvorfor hun ønsker å jobbe i NGI.

Icopal Tak

NGI Digital
NGI Digital ivaretar NGIs aktiviteter og behov for digital innovasjon og utvikling internt i NGI, men også ut mot kunder og oppdragsgivere, og gjennom forskningsprosjekt.

GeoHub er sky- og dataplattformen hvor disse løsningene realiseres. Målet er at NGI skal ta en ledende rolle innenfor digitalisering av geobransjen.

– Min faglige bakgrunn fra geofysikk sammen med min erfaring som businessarkitekt gir meg et godt grunnlag for å sikre at man skaper verdi for NGI med nye digitale løsninger.

-I tillegg, har jeg over 10 års erfaring som utvikler av høyteknologiske løsninger for tolkning og bruk av sensordata, sier Paulsen.

GeoHub
NGI Digital utvikler GeoHub som er NGIs skyplattform for digitalisering av geofaglige prosesser og data. GeoHub er en moderne dataplattform og består av en rekke digitale produkter som digitaliserer de ulike stegene i den geofaglige verdikjeden.

Plattformen inkluderer blant annet en løsning for å håndtere grunnundersøkelser, en IoT- løsning for sensorbasert overvåkning og verktøy for gjennomføring av geotekniske labforsøk. Disse løsningene er tatt i bruk både internt på NGI og av kunder.

– Vi ser i stadig økende grad hvor viktig digital innovasjon er for NGI, bransjen vår og utviklingen av fagområdene vi jobber med. Løsningene vi utvikler skaper ikke bare interne forbedringer, men også helt nye tjenester og forretningsmuligheter, sier Lund.

GeoHub er en moderne skyplattform bygget på cloud native og Microsoft Azure. Verktøyene som utvikles på plattformen har webbaserte brukergrensesnitt, er bygget på mikrotjenester og snakker med hverandre gjennom maskinlesbare grensesnitt (APIer).

Teknisk totalentreprenør som skaper smarte og bærekraftige bygg hvor folk trives

Dataene som lagres i plattformen har veldefinerte datamodeller som muliggjør gjenfinning og gjenbruk over tid.

– NGI ønsker å være en positiv kraft og bidragsyter til å få til digitale endringer sammen med våre kunder, samarbeidspartnere og i bransjen som helhet.

-Kampen om de digitale hodene er hard, men vi ser at vi kan tilby spennende karrieremuligheter i skjæringspunktet mellom vitenskapelige problemstillinger, samfunnsnyttige løsninger og ny teknologi, utdyper Lund.

NGI Digital består av to avdelinger; avdelingen for digital utvikling, som Paulsen skal lede, og avdelingen for drift og infrastruktur.

– Jeg ser frem til å bli kjent med alle de dyktige utviklerne i NGI Digital og sammen med dem skape gode tekniske løsninger i samarbeid med de ulike fagområdene.

-Jeg vil bidra til at utviklerne får tatt ut maksimalt av sin innovasjon- og skaperkraft i samarbeid med fagekspertene i NGI, avslutter Paulsen.