Ny leder for Byggmesterforbundet
Jacobsen er utdannet sivilmarkedsfører og har lang toppledererfaring i byggebransjen fra både produksjons- og grossistvirksomheter, detaljhandel og kjededrift for håndverkerbedrifter. Han kommer til Byggmesterforbundet etter å ha ledet Kesko-konsernet med Byggmakker, Onninen og Elfag i de siste åtte årene. Foto: Byggmesterforbundet
Sist oppdatert: 19-03-2021

Fra Kesko til Byggmesterforbundet 

Byggmesterforbundet skriver i en pressemelding at de har ansatt Knut Strand Jacobsen (52) som administrerende direktør. 

– Jeg ser frem til å få Jacobsen med på laget vårt. I tillegg til å ha sterk toppledererfaring, bringer han også med seg viktige erfaringer fra langvarige samarbeid med byggmester og håndverkerbedrifter og strategiske endringsprosjekter.

Han er målrettet og resultatorientert og vil sammen med styret stake ut kursen for byggebransjens viktigste lære- og møteplass, sier Per Ove Sivertsen, styreleder i Byggmesterforbundet.

Byggmesterforbundet er i en viktig og oppbyggende fase. I fjor vedtok forbundet med stort flertall blant medlemmene å tre ut fra Byggenæringens Landsforening (BNL) fra 1. januar 2021, samtidig som de skulle ivareta egen politikk som selvstendig og styrket forbund og landsforening.

Forbundet skal legge en ny strategi for å konsentrere seg mer om medlemsbedriftenes interesser blant annet gjennom lokal tilstedeværelse og et regionsapparat.

- Til å lede dette arbeidet er vi glad for å ha fått en leder som kjenner vår bransje og våre utfordringer, og som har bred og lang erfaring og med dokumenterte resultater. Jacobsen tiltrer stillingen 3. mai i år, sier Sivertsen.

HRP - Prosjektledelse fra A til Å

Jacobsen er utdannet sivilmarkedsfører og har lang toppledererfaring i byggebransjen fra både produksjons- og grossistvirksomheter, detaljhandel og kjededrift for håndverkerbedrifter. Han kommer til Byggmesterforbundet etter å ha ledet Kesko-konsernet med Byggmakker, Onninen og Elfag i de siste åtte årene.

Byggmesterforbundet har i lang tid vært ledet av Frank Ivar Andersen, som nå går over i en nyopprettet stilling med ansvar for forbundets arbeidslivs- og næringspolitikk, herunder å følge opp Byggmesterforbundets ambisjoner i samarbeidet med NHO.

– Jeg ønsker å takke Frank Ivar for hans sterke engasjement og bidrag i mange år, og er glad for at han skal fortsette å bidra på et veldig viktig område. Hans kunnskap og erfaring er også gull verdt når vår nye leder skal inn i sin nye rolle, sier Sivertsen.

Byggmesterforbundet:
Byggmesterforbundet er en landsdekkende bransjeorganisasjon tilknyttet NHO. Medlemsbedriftene i Byggmesterforbundet utgjør over 900 medlemsbedrifter med over 9500 ansatte og en samlet omsetning på over 24,7 milliarder kroner. Medlemsbedriftene er organisert gjennom 17 lokalforeninger.

Enkelte lokalforeninger er også organisert som regionforening. De lokale avdelingene spiller en viktig rolle i forbundet.

Det 102-årige forbundet har siden stiftelsen jobbet med samme formålet; å ivareta tømrerfagets og medlemmenes interesser. Dette utføres ved å sikre medlemsbedriftene gode rammevilkår for seriøs og lønnsom drift, og å skape et godt omdømme for tømrerfaget og bransjen.

Kjerneoppgaver er rekruttering og utdanning innen tømrer- og byggmesterfaget, arbeidsgiver- og næringspolitikk, omdømmebygging, samt ulike verdiøkende tjenester for medlemsbedriftene. Viktige ressurser er blant annet sentrale fag- og juridiske avdelinger, tjenester fra datterselskapene Byggmesterforsikring AS og Byggforlaget AS, samt de lokale avdelingene.