- Jeg takker for tilliten og ser med entusiasme fram til å kunne bidra til fortsatt lønnsom vekst og utvikling i våre flotte selskaper, sier Kristian Thorsrud, ny leder av AF Håndverk. Foto: AF Håndverk

Tar over sjefsstolen i AF Håndverk

Thorsrud kommer fra stillingen som finansdirektør i samme selskap og overtar etter Arvid Engebretsen.

- Jeg er svært tilfreds med at valget falt på en intern kandidat.

- Thorsrud har gjennom syv år opparbeidet seg betydelig erfaring i våre selskaper og har vist fremragende lederegenskaper, uttaler Engebretsen.  

- Han vil selv fortsatt inneha en plass i styret og jobbe aktivt med strategi og forretningsutvikling i selskapet.

AF Håndverk består i dag av 14 spesialiserte selskaper som opererer innen ROT-markedet og er landets ledende innen antikvarisk rehabilitering.

Selskapene har totalt 750 ansatte og omsatte i 2023 for i overkant av 1,5 MRD.

Kristian Thorsrud ser frem til å lede AF Håndverk videre.

- Jeg takker for tilliten og ser med entusiasme fram til å kunne bidra til fortsatt lønnsom vekst og utvikling i våre flotte selskaper.

- Med fast ansatte håndverkere, solid fagkompetanse og aktivt eierskap skal vi bygge videre på vår posisjon som bransjeleder innen våre fagfelt på Østlandet, sier Thorsrud.