Gjennom årene har Nora Bille allerede jobbet med en lang rekke viktige prosjekter for Arkitema med ulik skala. Hun er kjent for å være spesielt dyktig til å styre store kompliserte prosjekter og til å være visjonær. Foto: Arkitema
Sist oppdatert: 18-10-2023 Pressemelding 

Nora Bille ny partner på Arkitema

Arkitektkontoret Arkitema har utnevnt Nora Bille som ny Partner. Nora har hovedansvaret for Arkitemas helsearkitektur i Norge, og har for kort tid siden i tillegg fått ansvaret for prosjekter innen undervisning.

Dermed står hun i spissen for Arkitemas største forretningsområde i det norske markedet med et viktig samfunnsoppdrag.

Arkitema har vokst betydelig i Norge med en fordobling av medarbeidere fra rundt 35 til 85 de siste fem årene. En stor del av denne utviklingen har vært drevet av helsesegmentet og prosjekter, som Nye Aker Sykehus, Innlandet Sykehus og Sykehuset Nordmøre og Romsdal.

HRP - Prosjektledelse fra A til Å

Gjennom årene har Nora Bille allerede jobbet med en lang rekke viktige prosjekter for Arkitema med ulik skala. Hun er kjent for å være spesielt dyktig til å styre store kompliserte prosjekter og til å være visjonær.

En viktig oppgave fremover som nyutnevnt partner blir å sikre god kompetanseoverføring og deling av beste praksis på tvers av forretningsområdene i Arkitema. Dette for å sikre at kontoret er best mulig rustet til å møte utfordringer i samfunnet – som eldrebølgen og begrensene ressurser i helsesektoren.

- Vi jobber med mange forskjellige former for helsebygg og har en stor kunnskap om hvordan arkitekturen påvirker menneskers helse og velvære.

- En av flere samfunnsutfordringer vi er med på å løse er å skape trygge, gjenkjennelige omgivelser for eldre som er nødt til å bli boende hjemme lenger enn før. Her kan vi gjøre en forskjell. " forteller Nora Bille, som forutser større bruk av helsefremmende arkitektur innen boligarkitekturen

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Partnertitler sender viktige signaler

Nora Bille har hatt en sentral rolle i noen av Norges største prosjekter innen helse og forskning, der det gir henne stor glede å være med på å skape gode miljøer for brukere, ansatte og besøkende.

Tilbakemeldinger fra kollegaer og samarbeidspartnere beskriver en rolig, inkluderende og strukturert leder – som er opptatt av å utvikle andre mennesker. Derfor er det helt naturlig at Nora Bille nå blir partner, fortæller daglig leder hos Arkitema i Norge, Thomas Innseth:.

- Det er viktig for oss å ha en sterk partnergruppe i organisasjonen vår, der alle er rollemodeller som representerer vår fagkompetanse både internt og eksternt.

- Arkitemas partnere, både eksisterende og nye, besitter bred erfaring og ekspertise innenfor ulike områder av arkitektur, noe vi nå synliggjør også overfor våre kunder og samarbeidspartnere."

I tillegg til Nora Bille, har Katja Dorsch blitt utnevnt til Associated Partner, mens Håvard Iversen og Mette Berg har fått tittelen Associate.