Banebrytende teknologi og tankesett har gjort det mulig å introdusere en mer miljøvennlig betong. Nå gjør den sirkulære miljøbetongen sitt inntog på Østlandet.
Fra venstre: Olaf Sletner (prosjektleder Utstillingsplassen), Stefan Skjæret (teknologisjef Betong Øst), Trond Espen Giæver (daglig leder Nes Miljøpark) og Dag Stenersen (prosjektsjef Betonmast Innlandet). Foto: Joakim Mangen
Sist oppdatert: 04-10-2022

Nå kommer miljøbetongen til Østlandet

Banebrytende teknologi og tankesett har gjort det mulig å introdusere en mer miljøvennlig betong. Nå gjør den sirkulære miljøbetongen sitt inntog på Østlandet.

Det var i fjor at AF Gruppen, Betong Øst og Betonmast gikk sammen for å utvikle og rulle ut markedets mest miljøvennlige betong uten forringede bruksegenskaper i Trøndelag. Nå står Østlandet for tur.

- Vi har endelig fått grønt lys til å benytte vasket gravemasse som tilslag i betong fra vår miljøpark på Nes utenfor Oslo.

-Sammen med Betong Øst er vi de første som kan tilby dette produktet, noe som betyr at prosjekter i Østlandsområdet nå kan bygge mer bærekraftig fremover, sier Trond Espen Giæver, daglig leder på Nes Miljøpark, i en melding. 

Betongen består av gravemasser som er renset og vasket, og godkjent for videre bruk.

- Ved å bruke gravemasser som ellers ville blitt liggende i et tradisjonelt deponi unngår vi enorme naturinngrep for å ta ut ikke-fornybare ressurser som brukes i betong i dag.

-På denne måten gjør vi avfall til en ressurs. Det er en stor gevinst for samfunnet, forteller Giæver.

Rensemetoden løser også flere miljøutfordringer i samme prosess. Den reduserer avfallets volum og bidrar til samfunnsmessige gevinster ved å gi deponiet lenger levetid.

Teknologien gjør det enklere å håndtere massene, og reduserer farene ved deponilagring.

Et bærekraftig steg for bransjen
Betong er et av verdens mest brukte byggematerialer, og produktet der bygg- og anleggsbransjen har mest å hente for å få ned CO2-avtrykket.

Ferdigbetongbransjen jobber stadig for å redusere CO2-utslippet, og dette samarbeidet er et viktig steg på veien mot et nullutslippsprodukt.

- Betongen som vi nå har utviklet sammen med AFs Miljøparker endrer ingen egenskaper, og tilfredsstiller alle krav på lik linje som betong produsert med natursand eller maskinsand, forteller Stefan Skjæret, Teknologisjef i Betong Øst.

- Her foreligger CE Ytelseserklæring for tilslaget, og prøveomfang- og hyppighet er langt større enn for tilslag produsert fra jomfruelige masser.

-Denne kvalitetskontrollen gir trygghet for at sluttproduktet blir av minst like høy kvalitet som tidligere, men er uten tvil langt mer bærekraftig, sier Skjæret.

Nå kommer miljøbetongen til Østlandet
Nå gjør den sirkulære miljøbetongen sitt inntog på Østlandet. Det første prosjektet som får miljøbetong på Østlandet er kontorbygget i Sverdrups gate 47 i Hamar. Foto: Joakim Mangen

Går foran og tar ansvar
Når Nes Miljøpark og Betong Øst nå starter leveransene av miljøbetong på Østlandet, er Betonmast nok en gang første entreprenøren som tar dette i bruk.

- Betonmast er opptatt av å bruke mindre jomfruelige ressurser og dette produktet er helt i tråd med vår strategi.

-Vi er en stor aktør i bransjen, og det betyr at vi må gå foran og velge produkter med resirkulerte ressurser.

-Derfor er vi svært stolte av å videreføre samarbeidet fra Trøndelag, først og fremst ved å bruke miljøbetongen på prosjektet Sverdrupsgate 47 i Hamar sentrum, sier Dag Stenersen, Prosjektsjef i Betonmast Innlandet.

Sverdrupsgate 47 er et kontorbygg på 8 etasjer som bygges for Utstillingsplassen Eiendom. Prosjektet får en tydelig miljøprofil med blant annet BREEAM-NOR Excellent.