– Tidligere har vi og andre utbyggere fått en del kritikk for å lytte for lite. Det ønsket vi å gjøre noe med, sier Solli Ektvedt.
– Tidligere har vi og andre utbyggere fått en del kritikk for å lytte for lite. Det ønsket vi å gjøre noe med. Christina Solli Ektvedt er utviklingsdirektør i OBOS. Foto Jan Khür
Sist oppdatert: 16-02-2021

Mye å hente på å lytte til kjøperne

– Byutvikling blir absolutt best de gangene innbyggere får mulighet til å gi innspill i tidlig planleggingsfase, mener Christina Solli Ektvedt i OBOS.

De to siste årene har hun vært med på å utvikle et innovativt, digitalt system og nye arbeidsmetoder for medvirkning.

– Vårt mål er å bygge gode nabolag der folk trives. Da må vi vite hva folk drømmer om; hva de ønsker seg mer eller mindre av der de bor, hva vi må bevare og hva vi bør fornye eller tilføre.

-Det gjør oss i stand til å forstå hvilke dilemmaer vi står ovenfor og å ta smarte valg når byggeprosjekter planlegges.

-Det kan dreie seg om det helt nære, som å bevare et skogholt barna leker i, eller større grep, sier Christina Solli Ektvedt, utviklingsdirektør i OBOS, i en melding. 

Medvirkning er en samlebetegnelse på prosesser og aktiviteter som skal sikre at innbyggere får mulighet til å involvere seg og gi innspill til nye planer for byutvikling og boligbygging. Noe medvirkning er lovpålagt av stat og kommune, men OBOS ønsker å gjøre mer.

Har du noe på hjertet? Redaksjonen i Norsk Byggebransje vil gjerne høre din mening om bransjen, utdanning, arbeidsliv, politikk, utfordringer og muligheter.  Vi inviterer deg til å sende oss debattinnlegg, kronikker, kommentarer og leserbrev. 

Et hestehode foran
For to år siden inngikk OBOS et innovasjonssamarbeid med Léva Urban Design om å utvikle og etablere ny praksis for bedre og bredere medvirkning i utviklingsprosesser. Samarbeidet har resultert i en plattform og et sett med ulike verktøy for medvirkning.

Til sammen utgjør dette et helhetlig system med veiledning og hjelpemidler til hvordan man planlegger og gjennomfører medvirkning fra A-Å.

En rekke ansatte har vært gjennom et internt utdanningsløp for å bli gode på hvordan medvirkning gjennomføres. I 2022 skal de nye arbeidsmetodene testes ut i nye utviklingsprosjekter.

– Tidligere har vi og andre utbyggere fått en del kritikk for å lytte for lite. Det ønsket vi å gjøre noe med, sier Solli Ektvedt.

– Vi har over tid observert norske utbyggere. Ofte var medvirkningsaktivitetene for snevre, startet for sent eller det rådet usikkerhet rundt hva man kunne be om innspill til.

-Derfor har innovasjonssamarbeidet med OBOS handlet mye om å forstå og se hvordan selve prosessene må planlegges. Nå ligger OBOS et hestehode foran andre utbyggere, sier Aslaug Tveit, leder i Léva Urban Design.

BLIKKENSLAGER ERLING JOHNSEN AS