25 ombruksprosjekter får 8,8 millioner kroner i støtte fra Enova
Enova vil fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet (Foto: Enova)
Sist oppdatert: 02-06-2021

25 ombruksprosjekter får millioner i støtte fra Enova

- Vi er svært fornøyde med de gode søknadene som vi fikk inn i vår første søknadsrunde. Dette lover godt for ombruk i byggenæringen, sier Anna Barnwell, markedssjef i Enova.

I alt mottar de 25 prosjektene 8.8 millioner i støtte. 

Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Bygge- og anleggssektoren står for store klimagassutslipp. De største utslippene er knyttet til materialbruk.

- Vi vil derfor fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet.

En av Haugalandets største byggentreprenører

-Det å støtte så mange prosjekter i den aller første utlysningen viser at markedet vil bli med på en viktig endring, sier Barnwell, i en melding. 

Enova har tre støtteordninger for ombruksprosjekter i byggebransjen: Ombrukskartlegging, prosjektering for ombruk og mulighetsstudie.

Kommende søknadsfrister er 3. juni, 2. september og 1. november. Mer info om støtteordningene finnes her på Enovas nettsider.

- Potensialet for å få til å kutte utslipp og få i gang sirkulærøkonomien er stort. Jeg er veldig glad for å se at det er stor vilje i byggenæringen til å være en del av løsningen.

-De 25 ombruksprosjektene som får støtte fra Enova i dag er eksempler på rett utvikling. Byggenæringen har mye å bidra med på veien til å nå Norges klimamål.

-Viljen vi ser i bransjen støttes av staten. Det handler om å stille krav og stille opp. Regjeringen vil skjerpe klimakravene til byggenæringen, og følger opp Hurdalsplattformens målsetting om å stimulere til mer gjenvinning og ombruk av byggematerialer i byggeprosesser.

-Dette illustrerer godt overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi, noe som er helt avgjørende skal vi klare å kutte utslipp og få en mer bærekraftig byggenæring, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).