Norconsults eksperter venter år med kraftig vekst og større solparker.
Norconsult har de seneste årene bygget opp fagmiljøer med kompetanse på solcelleanlegg og lagring på blant annet bygg, samt ekspertise på totalløsninger for storskala bakkemonterte solkraftverk. Sistnevnte er anlegg som skal produsere strøm for salg i kraftmarkedet. Foto: Norconsult 
Sist oppdatert: 19-08-2022

Lillebror øker kraftig

I 2021 installerte svenskene solcelleanlegg tilsvarende 2,5 ganger hele Norges totalkapasitet. Norconsults eksperter venter år med kraftig vekst og større solparker.

I mars i år fikk Tyskland tidvis 39 prosent av den elektriske strømproduksjonen fra solenergi, og med energikrisen som rammer Europa er det lite som tyder på at markedet for solenergi skal bremse med det første.

I takt med de økende strømprisene har det også vært en sterk vekst i etterspørselen av solcelleanlegg i Norge.

Over 6 000 eneboliger
Ved utgangen av 2021 hadde Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), basert på data fra Elhub, beregnet at samlet installert effekt ved norske solcelleanlegg lå på rundt 186 MWp (megawatt peak), eller 0,186 GWp.

Til sammenligning monterte svenskene i 2021 rundt 0,5 GWp, over 2,5 ganger Norges totalkapasitet, og økte dermed kapasiteten til rundt 1,6 GWp. Danskene er til sammenligning oppe på 1,2 GWp installert effekt.

I praksis bety det at strømproduksjon basert på solcelleanlegg i Norge gir mellom 121–186 GWh i året, nok strøm til 6 000–9 000 eneboliger med et årlig forbruk på rundt 20 000 kWh.

Norconsult har de seneste årene bygget opp fagmiljøer med kompetanse på solcelleanlegg og lagring på blant annet bygg, samt ekspertise på totalløsninger for storskala bakkemonterte solkraftverk. Sistnevnte er anlegg som skal produsere strøm for salg i kraftmarkedet.

Mens de største anleggene i dag stort sett er takmonterte med en størrelse på opp mot 50.000 kvadratmeter, vil de store, bakkemonterte anleggene bli mange ganger større.

– Når vi er ute og møter våre bransjekolleger fra Sverige og Danmark er det tydelig forskjell i hvordan vi forholder oss til størrelser på anlegg og hvor lenge vi har jobbet med solenergi.

Den gode nyheten er at selv om vi har vært lillebror i forhold til våre nærmeste naboer, så begynner vi virkelig å få fart i sakene i Norge også, sier Mari Lauglo, leder for Solenergi og lagring i Norconsult, i en melding. 

– For eksempel ble det bygget og registrert inn større installert effekt med solenergi i løpet av første halvår av 2022 enn i hele 2021, legger Lauglo til.

Norges største solcelle anlegg
Norges største solcelleanlegg. Ill: Norconsult 

De største solcelleanleggene i Norge
Lenge bestod det norske solmarkedet av små hytteanlegg og mindre solcelleanlegg på boliger oppført av entusiaster. Dette fikk solmiljøet i Norconsult til å ta grep.

Ved hjelp av rådgivningsselskapets store bransjenettverk og kunnskap ble det våren og sommeren 2022 lagt ned tid til å intervjue de største leverandørene og samle inn bekreftelser på størrelser slik at listen over Norges største solcelleanlegg kunne utarbeides.

– For 6–7 år siden var det få solcelleanlegg i Norge av betydelig størrelse, og det var rimelig enkelt for de interesserte å ha oversikt over markedet, sier Martin Brunstad Høydal, rådgiver innen Solenergi og lagring i Norconsult.

Det som i 2016 var «Norges største solcelleanlegg» kommer i dag knapt med på topp 10-listen. Det viser at kapasiteten på de største anleggene har endret seg kraftig, og i dag er det både evne og kompetanse til å levere solkraftverk på et helt annet nivå.

De seneste årene har antallet leverandører og anlegg økt betraktelig, og det er nå en mer omfattende oppgave for både solentusiaster og bransjen å holde oversikt.

Hverken NVE, Statnetts Elhub, bransjeorganisasjonen Solenergiklyngen eller NELFO har ført systematiske oversikter.

– Det er et sterkt ønske om å skape vekst og kunnskapsforståelse som gjorde denne jobben mulig, og vi er takknemlig for alle som har stilt opp i forbindelse med utarbeidelsen av listen, sier Høydal.

– Samtidig er vi klar over at det vil komme endringer i listen, så vi oppfordrer leverandørene til å sende inn informasjon når anlegg står ferdig, legger han til.

Indian Bygg AS - Gjerdrumsvei 10 Studentboliger

Større anlegg
Det er ikke lenge før de store, bakkemonterte solkraftverkene dukker opp i Norge. Stor-Elvdal solkraftverk, som nylig fikk godkjent sin konsesjonssøknad, vil være nesten dobbelt så stortsom de største anleggene på listen.

– Markedet og bransjen har lært mye og blitt mer profesjonell, men kanskje det viktigste er at bevisstheten ved bruk av solenergi har økt kraftig.

-Nå nærmer vi oss, og opplever stadig oftere, at solcelleanlegg blir sett på som en like selvfølgelig del av et nybygg og rehabilitering som mer tradisjonelle energitiltak, sier Morten Gleditsch, leder av avdelingen Solkraft i Norconsult.

– Om fem år tror vi at solcelleanlegg på tak er standard og selv de beste fasadearealene vil bli brukt til strømproduksjon.

-I tillegg ser vi som jobber med store solkraftverk at markedet virkelig har fått fart og vi er med på mange av prosjektene som vil realiseres de kommende årene, legger Gleditsch til.