Kraftig oppgang i hyttemarkedet 2020
Prisene for fritidsboliger steg med 5,5 prosent i 2020. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.470.676 kroner. Mens prisene steg med 11,5 prosent for sjøhytter, steg fjellhytter med 4,9 prosent og innlandshytter med 3,2 prosent. Foto: Pixabay
Sist oppdatert: 18-02-2021

Brennhet hyttemarked

- Oppgangen i både pris og omsetningsvolum i hyttemarkedet i 2020 overgår alt vi har sett tidligere, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I dag presenterer Eiendom Norge, i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn Eiendom, fersk statistikk for fritidsboliger som fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i 2020.

Prisene for fritidsboliger steg med 5,5 prosent i 2020. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.470.676 kroner. Mens prisene steg med 11,5 prosent for sjøhytter, steg fjellhytter med 4,9 prosent og innlandshytter med 3,2 prosent.

I 2020 ble det solgt 8 916 hytter i Norge – en oppgang hele på 35,8 prosent fra 2019.

Historisk utvikling
- De siste 5-6 årene har det vært sterk vekst i hyttemarkedet, men oppgangen i både pris og omsetningsvolum i 2020 overgår alt vi har sett tidligere, sier administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge, i en melding. 

Scanmark Service AS| skreddersydde løsninger på garasjeporter som matcher ditt hus og miljø

- I likhet med i boligmarkedet i Norge har etterspørselen i hyttemarkedet gått kraftig opp under koronapandemien, og aktiviteten i 2020 har vært spesielt sterk sett i lys av hytteforbudet i Norge i mars og april, som i praksis var et omsetningsforbud.

- I mange land har forstedene rundt de store byene fått en kraftig oppsving etter pandemien på bekostning av bysentra. I Norge har vi ikke sett slike forskjeller i boligmarkedet. Hos oss har snarere behovet for økt plass kommet til uttrykk i etterspørselen i hyttemarkedet, sier Lauridsen.

Prisene reflekterer tilbudet
I 2020 ble det omsatt 8 916 hytter i bruktmarkedet, hvorav 4 739 var fjellhytter, 2 697 var sjøhytter og 1 604 var innlandshytter.

Det var flest omsetninger i Trysil, Vinje og Ringsaker kommune.

- I tillegg til veksten i brukthyttemarkedet, kommer et betydelig antall nybygde fritidsboliger i Norge, hovedsakelig på fjellet og innlandet. Norge opplever nå en kraftig fritidsboligboom, og det spesielt på fjellet, sier Lauridsen.

  • Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 063 573, opp 11,5 prosent fra 2019
  • Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 2 581 981, opp 4,9 prosent fra 2019
  • Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1 369 279, opp 3,2 prosent fra 2019

- Prisutviklingen reflekterer tilbudssiden. Den kraftige oppgangen for sjøhytter kommer av at sjøhytter er en knapphetsgode i Norge med begrenset tilbud på grunn av byggeforbudet i 100-metersonen. Dessuten pågår en kraftig innskjerpelse av praktiseringen av byggeforbudet, spesielt i pressområdene i strandsonen. Det tilsier ytterligere vekst her, hvis den sterke etterspørselen vedvarer, sier Lauridsen.

Eksplosiv økning i salg av dyre hytter
Det har blitt omsatt 728 hytter som har kostet over 5 000 000 kr, en økning hele på 79,3 prosent fra 2019.

- Mens andelen dyre hytter har vært stabilt de siste årene, har veksten blant disse vært eksplosiv i 2020, og langt større enn veksten i hyttemarkedet som sådan. Mange husholdninger har mulighet til å anskaffe seg svært kostbare fritidseiendommer, sier Lauridsen.

Krøderen Elektro

Kystkommunene Færder (7 585 179), Lillesand (7 101 000) og Oslo (5 294 643) var kommunene med de dyreste fritidsboligprisene. Dyrest av fjellkommunene var Øyer (4 618 556).

I gjennomsnitt tok det 69 dager å selge en fritidsbolig, men den typiske formidlingstiden var på 21 dager.

I gjennomsnitt ble fritidsboligene solgt marginalt over prisantydning.

Om statistikken
Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi AS, og fra og med januar 2014 benyttes Eiendomsverdis datakilder også for perioden før Eiendomsverdi overtok beregningsansvaret.

Fjellhytter er hytter i det som er karakterisert som fjellkommuner av Østlandsforskning. Sjøhytter er de som ligger mindre enn 2000 meter fra kysten og lavere enn 300 meter over havet, mens innlandshytter ligger mer enn 2000 meter fra kysten, men samtidig ikke i en fjellkommune.