Jotun har solgt sine interesser i Russland og forlater dermed landet. De ansatte vil beholde jobbene i selskapet under en ny eier.
-Vi tror vi har funnet en god løsning for våre ansatte under eierskap av Atomstroykomplex», sier Jotuns konsernsjef Morten Fon. Foto: Jotun
Sist oppdatert: 02-08-2022

Jotun trekker seg ut av Russland

Jotun melder at de har solgt sine interesser i Russland og forlater dermed landet. De ansatte vil beholde jobbene i selskapet under en ny eier.

Som en følge av nedstengningen av fabrikken i Russland 3. mars i år, har Jotun solgt sine aksjer i det 100 prosent-eide datterselskapet «Jotun Paints» LLC.

Med virkning fra 2. august, overtar det russiske industrikonsernet Atomstroykomplex virksomheten, de ansatte og eiendeler.

-Vi har jobbet med å finne en løsning for vår virksomhet i Russland siden slutten av februar.

-Det har blitt mer og mer utfordrende å operere i landet under sanksjonsregimene, og vi innser at situasjonen ikke vil endre seg i nær fremtid.

-Våre ansatte har vært vår hovedprioritet, og flere alternativer har blitt evaluert de seneste månedene. Vi synes det er leit at konklusjonen ble å selge selskapet.

-Vi tror vi har funnet en god løsning for våre ansatte under eierskap av Atomstroykomplex», sier Jotuns konsernsjef Morten Fon.

Transaksjonssummen vil ikke bli offentliggjort.

Fakta om Atomstroykomplex:
Atomstroykomplex er et ledende russisk eiendomsutviklings- og byggematerialeselskap med base i Jekaterinburg i Ural-distriktet. Atomstroykomplex ble etablert i 1995 og består av entreprenørselskaper, produksjonsanlegg for byggematerialer, en flåte av oppdaterte kjøretøyer og maskiner for veibygging, designkontorer, eiendomsmegling og boligvedlikeholdskontor.

Inkluderingen av et malingsselskap i konglomeratporteføljen blir sett på som et godt strategisk grep, og Atomstroykomplex forventer at anlegget og dets ansatte vil bidra til ytterligere vekst og positiv langsiktig utvikling for både eiere og ansatte.