FLOW Elektro Oslo Vest bidrar på denne måten til FNs bærekraftsmål både gjennom sin egen drift, og langsiktig gjennom at kunden får driftsløsninger med lavt ressursbruk og lav klimapåvirkning. Foto: FLOW Elektro Oslo Vest
Sist oppdatert: 12-12-2023 Pressemelding 

ISO Sertifisering for FLOW Elektro Oslo Vest

Etter lang tids arbeid kan FLOW Elektro Oslo Vest endelig offisielt kalle seg for en ISO sertifisert bedrift.

- Dette er noe som vi har jobbet med fra dag en, da vi startet 2. mai 2022, forteller daglig leder Johan
Hedlund.

Norges ledende leverandør, produsent og utvikler av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsugere

Gjennom etterlevelse av ledelsesstandarden ISO 9001:2015 sikrer vi blant annet effektive og kvalitetssikrede kundeleveranser, rutiner og mål for et utviklende arbeidsmiljø og innkjøp fra seriøse grossister og leverandører.

Gjennom etterlevelse av miljøstandarden ISO 14001:2015 har vi blant annet rutiner for å tilby kundeløsninger med lavt ressursforbruk og lav klimapåvirkning, mål og plan for minimalt med avfall og returordning for restavfall og rutiner for redusert CO2-utslipp gjennom bruk av el-kjøretøy, prefabrikering, netthandel og elektronisk samhandling.

FLOW Elektro Oslo Vest bidrar på denne måten til FNs bærekraftsmål både gjennom sin egen drift, og langsiktig gjennom at kunden får driftsløsninger med lavt ressursbruk og lav klimapåvirkning.

- Kundene forutsetter at vi er like profesjonelle som det de er, og mer til, og ISO sertifisering er en måte og imøtekomme disse kravene på, sier Johan.

- Med sertifiseringen på plass har vi dokumentert det gode arbeidet alle ansatte i selskapet allerede gjør, med tanke på system, kvalitet og miljø. Dette vi er veldig stolte av, avslutter Hedlund.