VestlandsHus inngår ny samarbeidsavtale med Optimera
Jan Rostad - salgsdirektør Proff & Monter og Per Arne Fagervoll Meek - COO VestlandsHus. Foto: VestlandsHus
Sist oppdatert: 08-05-2023 Pressemelding 

VestlandsHus og Optimera inngår ny avtale

VestlandsHus AS har inngått ny samarbeids avtale med Optimera. Partene bygger dermed videre på et partnerskap som har utviklet seg over flere år fra første samarbeidsavtale i 2017.

Avtalen har et femårsperspektiv og en verdi på godt over 2,5 MRD. VestlandsHus er en landsdekkende kjede med over 60 forhandlere, og jobber aktivt for å ha gode samarbeidspartnere:

- Med et landsdekkende forhandlernettverk må vi ha gode strategiske partnere som sikrer at alle våre forhandlere har en veldig god servicegrad uavhengig av hvor de er lokalisert, sier Per Arne Fagervoll Meek, COO i VestlandsHus

VestlandsHus AS og VestlandsHus Arkitekter AS er begge en del av VH-gruppen AS. Selskapene har bygget boliger og fritidsboliger over hele landet i en årrekke.

Med full kontroll på prosessen fra tegning og regulering til nøkkelferdige enheter sikres det en god flyt for kundene.

Norges hyggeligste håndverker 2023

- VestlandsHus skal bygge boliger som er rett for kundene både nå og i fremtiden.

- Det stilles stadig større krav til boligene i seg selv samt at det nå er et mye høyere fokus på flere faktorer rundt selve husbyggingen, og alle involverte parter enn tidligere.

- Gjennom videreføringen av samarbeidet med Optimera sikrer vi at en betydelig del av verdikjeden vår blir levert gjennom en seriøs aktør som ivaretar felles verdier og dermed sikrer at VestlandsHus når sitt mål om å integrere bærekraftige tenkemåter i alle ledd i organisasjonen.

- Dette vil være essensielt for å lykkes i bygge- og anleggsbransjen i fremtiden.

- Fremtidens boliger må leve opp til de høyeste standarder når det kommer til klimagassregnskap og bærekraft i alle ledd, i tillegg til å ha et tidsriktig design som gjør oss til førstevalget for kunden, sier Meek.

Optimera, med sine 200 utsalgssteder og regionale forsyningsanlegg rundt om i landet, er godt posisjonert til å tilby VestlandsHus sine forhandlere de beste betingelser uavhengig av hvor de er lokalisert.

Jan Rostad, salgsdirektør i Optimera, takker for fornyet tillit og ser frem til et videre godt samarbeid med VestlandsHus:

- Dette er et lagspill hvor vi er avhengig av at mange parter finner formen, sammen. Den nye avtalen gir et godt løft i forhold til arbeidsmetodikk i planleggingsfasen, optimalisert logistikk, nye datatekniske løsninger som igjen blant annet gir miljøgevinster. Dette blir et viktig løft for hele verdikjeden, avslutter Rostad

- Gjennom denne avtalen forsterker VestlandsHus ytterligere arbeidet med å digitalisere metodikk for effektiv og rasjonell drift for våre forhandlere og ikke minst huskjøperen.

- Som en fremtidsrettet aktør, med partnere som har fremtidsrettet verktøykasse, er vi trygg på at vi kan oppnå de strategiske målsetningene vi har for tiden fremover. sier Meek.