Inin Group AS har i dag signert endelig aksjekjøpsavtale for oppkjøpet av massehåndteringsspesialisten TW Gruppen AS. Med dette oppkjøpet vil Inin Group etablere massehåndtering og -resirkulering som konsernets fjerde investeringsplattform.
TW Gruppen består av tre selskaper som sørger for en komplett verdikjede for massehåndtering og -resirkulering, inkludert mottakssted for forurensede gravemesser; rensing og resirkulering av forurensede masser ved et moderne innendørs renseanlegg på Disenå utenfor Oslo. Foto: TW Gruppen
Sist oppdatert: 03-08-2023 Pressemelding 

Inin Group kjøper opp TW Gruppen

Inin Group AS melder at de i dag har signert endelig aksjekjøpsavtale for oppkjøpet av massehåndteringsspesialisten TW Gruppen AS.

Med dette oppkjøpet vil Inin Group etablere massehåndtering og -resirkulering som konsernets fjerde investeringsplattform.

- Vi er svært fornøyde med å inngå endelig aksjekjøpsavtale for oppkjøpet av TW Gruppen, som har de nødvendige byggeklossene for å kunne realisere et fantastisk vekstpotensial.

- TW Gruppen skal lede vår nye og fjerde investeringsplattform, «Mass Handling & Recycling», som har som mål å ta en ledende posisjon innen miljøvennlig håndtering, transport og resirkulering av gravemasser, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i Inin Group.

TW Gruppen består av tre selskaper som sørger for en komplett verdikjede for massehåndtering og -resirkulering, inkludert mottakssted for forurensede gravemesser; rensing og resirkulering av forurensede masser ved et moderne innendørs renseanlegg på Disenå utenfor Oslo; og transport av både forurensede og resirkulerte masser til og fra Disenå-anlegget.

Gjenvinningsanlegget for gravemasse på Disenå er et av kun to på Østlandet og vil være i full drift i 2023.

Anlegget er i stand til å resirkulere og gjenbruke opptil 80 prosent av gravemassene som anlegget mottar, og har tillatelse til å produsere 350 000 tonn i året.

Inntekter fra hele verdikjeden

TW Gruppen har inntekter fra hele verdikjeden for massehåndtering og -resirkulering. Selskapet får betalt for å motta forurensede gravemasser og transportere disse fra mottaksstedene til renseanlegget på Disenå, samt for å håndtere transport av masser til og fra spesifikke byggeplasser.

- Resirkulering og gjenbruk av gravemasser som sand, grus, leire, sement og stein er en svært effektiv måte for utbyggere å redusere miljøfotavtrykket fra byggeprosjektene deres.

- Vi anser dette som en ypperlig forretningsmulighet som både er bra for miljøet og har sterk regulatorisk støtte, legger Øivind Horpestad til.

TW Gruppen forventer driftsinntekter på nærmere 200 millioner kroner og et driftsresultat (EBIT) på omtrent 20 millioner kroner i 2023, og forventer å levere betydelig vekst fra dette nivået fremover.

– Dette oppkjøpet er også et godt eksempel på hvordan vi identifisere attraktive muligheter innen bransjevertikaler for infrastruktur og industritjenester, understøttet av megatrender som positive ESG-drivere, regulatorisk støtte og underliggende endringer i forretningsklimaet, sier Horpestad.

Overtar 70 prosent 

Inin Group kjøper 70 prosent av aksjene i TW Gruppen. Inin Group har en opsjon om å erverve resterende 30 prosent av aksjene i TW Gruppen og forkjøpsrett til kjøp av aksjene i TWI Eiendom AS, selskapet som eier landområdet og anlegget på Disenå.

Kjøp av 51 prosent av aksjene i TWI Eiendom er ikke lengre inkludert i avtalen. Som del av transaksjonen vil det inngås en leieavtale for landområdet på 10+10+10 år.

Videre er transaksjonsmultippelen redusert fra 6,0x EBIT til 5,5x EBIT, og det første kontantvederlaget i 2023 er også blitt redusert.

Det første vederlaget vil bestå av 16 millioner kroner i Inin Group-aksjer, verdsatt til 2,80 kroner per aksje, og 8 millioner kroner i kontakter ved sluttføring av transaksjonen.

Ytterligere 4 millioner kroner vil betales i oktober 2023. Videre tar totalvederlag og verdsettelse utgangspunkt i en «earn out»-modell basert på 5,5x gjennomsnittlig driftsresultat (EBIT) i TW Gruppen AS over tre 12-måneders perioder fra og med august 2023, med årlige oppgjør som gjøres opp 60 prosent i kontanter og 40 prosent i Inin Group-aksjer til markedspris på det aktuelle tidspunktet.

Den aksjebaserte delen av det totale vederlaget vil delvis bli gjort opp i egne aksjer eid av Inin Group som er kjøpt i markedet gjennom selskapets tilbakekjøpsprogram, og delvis gjennom utstedelse av nye aksjer i Inin Group i henhold til fullmakt mottatt på selskapets generalforsamling 12. juni 2023.

Transaksjonen forventes å bli gjennomført i løpet av Q3, 2023.

Om Inin Group AS

Inin Group er et børsnotert investeringsselskap som opererer som industriell eier med investeringer i selskaper innen infrastruktur og industritjenestenisjer i Norden.

Konsernet har som mål å skape verdier ved å identifisere investeringsmuligheter innenfor lønnsomme nisjer som har potensial for utvikling, konsolidering og vekst, i tett samarbeid med plattformselskapene for å levere bærekraftig vekst og overlegen lønnsomhet. For mer informasjon, vennligst besøk: www.inin.no