For å møte den store medlemsveksten og støtte dem videre i bærekraftsarbeidet utvider Grønn Byggallianse med ny leder for organisasjon og HR/COO, samt to faglig dyktige rådgivere.
F.v. Morten Nordskag, Morten Slungård og Dag Jonny Martinsen starter alle i ny jobb i Grønn Byggallianse denne våren. Foto: Sturlason/Privat
Sist oppdatert: 24-01-2022

Grønn Byggallianse styrker teamet

For å møte den store medlemsveksten og støtte dem videre i bærekraftsarbeidet utvider Grønn Byggallianse med ny leder for organisasjon og HR/COO, samt to faglig dyktige rådgivere.

– Vi er stolte og glade over å ha fått inn tre erfarne og dyktige medarbeidere som vil bidra med å ta organisasjonen videre, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, i en melding. 

I 2021 opplevde Grønn Byggallianse en formidabel medlemsvekst med 67 nye medlemmer og så langt 18 nye for 2022. Vi teller nå over 360 medlemmer fra hele bygg- og eiendomssektoren og bemanner opp for å møte etterspørselen etter gode råd og veiledning.

En svært meningsfylt jobb
3. januar startet Morten Slungård i en nyopprettet stilling som leder for organisasjon og HR/COO. Han har jobbet med ledelse, organisasjonsutvikling, HR og IT/digitalisering på tvers av bransjer og sektorer i Norden og også internasjonalt i Save the Children.

Han har den siste tiden jobbet som konsulent etter en periode som generalsekretær i arbeidsgiverorganisasjonen Lederne.

Velkommen til en verden av gulvløsninger

– Den nye rollen vil ivareta interne arbeidsprosesser knyttet til organisasjonsdrift, økonomi, HR, IT og administrasjon, og vil avlaste vår daglige leder Katharina Th. Bramslev, som nå kan konsentrere seg enda mer om utadrettet virksomhet og faglig utvikling og drift av organisasjonen.

– Grønn Byggallianse er en organisasjon i sterk vekst, en sentral pådriver i det grønne skifte innen bygg, eiendom og anlegg og rettighetshaver for BREEAM-sertifisering i Norge.

-For meg er det en unik mulighet til å være med på en viktig og spennende utvikling i flere store bransjer som må være viktige bidragsytere for at vi skal lykkes med det det grønne skiftet i Norge, sier Slungård.

Den nylig vedtatte strategien for perioden 2022-2024 har tydelige effektmål og retningen for vårt arbeid er satt. Nå går vi fra ord til handling!

Gøy å forme en grønnere framtid
1. februar 2022 starter Morten Nordskag som rådgiver innen bærekraft i Grønn Byggallianse. Nordskag har mer enn 20 års erfaring fra politisk og administrativt arbeid i departementene og Oslo kommune.

Han kommer til Grønn Byggallianse fra stilling som spesialrådgiver for klima i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune.

Morten Nordskag supplerer vår fagkompetanse med unik kjennskap til politiske prosesser og embetsverkets strukturer, og bidrar med viktig innsikt i internasjonalt klima- og miljøarbeid.

-Han skal primært jobbe med rammebetingelser for økt bærekraft og oppfølging av medlemmer.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe med de engasjerte medlemmene i Grønn Byggallianse. Bygg og eiendomssektoren er en av Norges viktigste sektorer, også i kampen for å kutte klimagassutslipp og stanse tapet av natur.

-Selv om mange bedrifter har gjort mye for å redusere sin belastning på natur og klima, er vi langt fra å være i mål.

-Medlemmene i Grønn Byggallianse har visjoner, ideer og løsninger for hvordan vi kan skape gode lokalsamfunn, grønne byrom og smarte bygg som kutter i energibruk, klimagassutslipp, og som gjenbruker materialer langt mer enn vi gjør i dag.

-Det blir lærerikt, engasjerende og gøy å være med på å forme en grønnere framtid, sier Nordskag.

Satser på grønn drift
Til sist kommer Dag Jonny Martinsen fra rollen som driftssjef i Toma Eiendomsdrift og starter 1. april i rollen som rådgiver innen bærekraft i Grønn Byggallianse.

– Jeg gleder meg til å kunne hjelpe medlemmer med å ha et fremtidsrettet søkelys på miljø, og bærekraftige løsninger i eksisterende bygninger, sier den erfarne driftssjefen.

Katharina Th. Bramslev gleder seg til Martinsen starter i Grønn Byggallianse.

– Grønn utvikling og drift av eksisterende bygningsmasse er noe av det viktigste vi kan gjøre for å nå våre klima- og miljømål. Med Dag Jonny om bord, vil vi kunne tilby medlemmer enda mer bistand på dette området.

-Vi vil også kunne styrke vårt arbeid med Breeam-In-Use, miljøsertifisering av eksisterende bygg, som blir stadig mer etterspurt, avslutter hun.