Fredag 3. november inviterer Standard Norge til frokostmøte der vi lanserer en teknisk spesifikasjon (SN/TS 3770) som beskriver nyttige tiltak og gir anbefalinger for byggherrer og entreprenører med sikte på nettopp det. Foto: Pixabay.
Sist oppdatert: 01-11-2023 Pressemelding

Gjør det enklere å stille krav om utslippsfrie byggeplasser

Kan vi redusere eller helt fjerne utslipp av klimagasser fra byggeplasser og anleggsområder?

Et nytt standarddokument vil gjøre det enklere for byggherrer og myndigheter å stille krav om utslippsfrie byggeplasser.

Dokumentet spesifiserer regler, roller og ansvar for etablering og drift av byggeplasser og anleggsområder uten direkte utslipp.

Fikk du med deg: Reduserer klimagassutslipp med 95%

Det finnes alternativer

Klimagassutslippene fra bygge- og anleggsnæringen er betydelige, og det er nødvendig å redusere de direkte utslippene fra bruk av diesel, bensin og propan på byggeplasser og anleggsområder.

Det meste av mobilt utstyr på byggeplasser og anleggsområder har vært dieseldrevet, men arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser har skapt alternativer. 

- Næringen har behov for et verktøy som definerer systemgrenser og begreper og fører til en felles begrepsbruk, og en omforent måte å effektivisere prosjektene på.

- Jeg er glad for at aktørene har samlet seg om denne tekniske spesifikasjonen, sier direktør bygg, anlegg og kontrakter Hanne Wells i Standard Norge.

Teknisk totalentreprenør som skaper smarte og bærekraftige bygg hvor folk trives

I startgropa

Ved å erstatte bruk av diesel, bensin og propan fjernes også kilder til lokal forurensing og støy. Lavere støynivå vil også gi bedre arbeidsmiljø.

Utslippsfri drift av byggeplasser og anleggsområder er fortsatt i startgropa, og det er mange utfordringer som må løses før alle byggeplasser og anleggsområder kan bli utslippsfrie.

Det nye standarddokumentet skal gi aktørene veiledning i hvordan de kan gå fram. for å oppnå utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder.

Ønsker du mer informasjon om den tekniske spesifikasjonen SN/TS 3770, kan du delta på Standard Norges lansering under et frokostmøte 3. november:

Les mer om den tekniske spesifikasjonen SN/TS 3770