Gjennomslag for BNLs Digitale Veikart 2.0
– Skal vi klare å virkelig få til en gjennomgripende digitalisering av byggenæringen, så må det tas noen strategiske overordnede valg. Foto BNL
Sist oppdatert: 29-06-2021

Følger BNLs digitaliseringsråd

BNL skriver i en pressemelding at de er svært fornøyd med at kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup oppretter Samordingsråd for Digitalisering og en toppleder referansegruppe.

– Astrup har fulgt rådene som BNL foreslo i BNLs digitalt veikart 2.0. Dette er svært lovende for det videre digitaliseringsarbeidet, sier prosjektleder i BNL Jon Karlsen.    

I BNLs Digitale Veikart 2.0 foreslo BNL at det ble opprettet et Nasjonalt Råd for digitalisering av byggenæringen. Hensikten var å få i gang et arbeide som kunne prioritere og sette fart på utviklingen av de felleskomponenter som er nødvendige for at vi skal kunne digitalisere sammen.

- Det er svært gledelig at myndighetene nå har fulgt dette rådet, og nedsatt en arbeidsgruppe med BuildingSMART som sekretariat, sier Karlsen videre.

Karlsen peker på at BNL har også i møter med ministeren påpekt nødvendigheten av å ha et toppleder-engasjement i digitaliseringen.

– Skal vi klare å virkelig få til en gjennomgripende digitalisering av byggenæringen, så må det tas noen strategiske overordnede valg.

-Selv om vi har rammene for nødvendige felleskomponenter, vil digitaliseringen ikke skje hvis ikke vi løfter og blir enige om noen sentrale spørsmål. Vi må vite hva vi vil oppnå med digitaliseringen, sier han.

GS Maskin AS - Bamble Skole

Karlsen viser til at vi ønsker å gjøre næringen mer bærekraftig, vi ønsker ombruk, vi ønsker å effektivisere og vi ønsker å gjøre eiere og brukere av byggene våre enda mer fornøyde.

– Sentrale spørsmål vil da bl. a være om det er mulig å få til dette uten full, digital sporbarhet på alt vi gjør og alt vi putter inn i byggene våre?

-Skal dette bli et absolutt krav og ikke minst trenger vi da en felles digital teknologisk platform for å virkelig å kunne digitalisere sammen? Spør Karlsen.

BNL er takknemlige for at det også skal oppnevnes en referansegruppe bestående av toppledere fra næringen.

– Denne gruppen blir svært viktig. BNL mener dette bør være en bred gruppe bestående av toppledere som representerer hele næringen og myndighetene.

-Med riktig sammensetning og ledelse av referansegruppen, samordningsrådet ledet av Frank Jaegtnes og BuildingSMART som sekretariat, har vi nå et godt opplegg for virkelig å kunne få til en forskjell. Dette er spennende, vi i BNL er klare, avslutter Karlsen.