– Vi som arbeidslivets skole er svært glade for tildelingen av tilskudd til kompetanseheving innenfor tre spennende områder som er helt nødvendige for at byggenæringen skal kunne nå bærekraftsmålene, sier Per Anton Hansen, utdanningsleder for Bygg, Anlegg, KEM og BIM på Fagskolen i Viken avdeling Kongsberg ​​​​​​. Foto: Fagskolen i Viken
Sist oppdatert: 07-06-2023 Pressemelding 

Fagskolen i Viken skal løfte bærekraft i byggenæringen

Kravene til bærekraft i byggebransjen blir stadig større og bransjen er i kontinuerlig endring. Fagskolen i Viken vil hjelpe byggenæringen med å finne gode løsninger og gi kompetanse som er nødvendig for det grønne skiftet.

Dette vil de gjøre med tre nye bransjeprogram innenfor Bærekraftig i byggenæringen: «Praktisk ombruk og sirkulær økonomi», «Helhetlig energisystem» og «Energirådgiver».

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som står for tildelingen av tilskudd til bransjeprogrammene. Tilbudene vil være korte og fleksible og skal kunne kombineres med jobb, og de utvikles i samarbeid med bransjen. På den måten blir tilbudene relevante og vil dekke bransjens behov. 

– Vi som arbeidslivets skole er svært glade for tildelingen av tilskudd til kompetanseheving innenfor tre spennende områder som er helt nødvendige for at byggenæringen skal kunne nå bærekraftsmålene.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

– Samfunnet står ovenfor stadig nye omveltninger og utviklingen skjer raskt. Gjennomgående i det faglige innholdet vil det være fokus på omstillingskompetanse.

– Dette innebærer at arbeidstakeren vil stå bedre rustet til å bidra til at arbeidsplassen er tilpasset morgendagens arbeidsliv etter å ha tatt moduler hos oss, forteller Per Anton Hansen, utdanningsleder for Bygg, Anlegg, KEM og BIM på Fagskolen i Viken avdeling Kongsberg 

Fagskolen i Viken er opptatt av å gi bransjen nødvendig kompetanse som gjør at de kan følge med utviklingen og levere på en konkurransedyktig måte. Dette er viktig for store og mellomstore bedrifter i byer og i distriktet. 

– Distriktskommuner og næringen opplever også flere krav og utfordringer knyttet til bygging av små og mellomstore bedrifter, og vi er opptatt av å gi dem god nok kompetanse slik at de kan gjøre det så bærekraftig som mulig, sier Hansen.

Gir arbeidslivet det de trenger

Modulene som vil bli tilgjengelig hos Fagskolen i Viken vil blant annet gi økt kunnskap knyttet til energikartlegging og rådgivning, økt kunnskap om konsekvens og effekt av ulike energieffektiviserende løsninger i ulike typer bygg, og hvordan man kan optimalisere energiforbruket til bygninger og anlegg.

De som tar det vil også lære mer om praktisk ombruk og sirkulærøkonomi, og kunne identifisere og analysere ulike aspekter av bærekraft i byggenæringen, for eksempel energieffektivitet, materialbruk, avfallshåndtering og livssykluskostnader. 

– Markedet etterspør bærekraft i alle ledd, og vi er svært stolte av å kunne gi arbeidslivet denne veldig konkrete kunnskapen som de trenger, avslutter Per Anton Hansen. 

Modulene skal kunne tas via nett og samlinger. 

Om Fagskolen i Viken:

Fagskolen i Viken tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Våre utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller lang relevant yrkespraksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag, reiseliv, ledelse og helse- og oppvekstfag.