- Nå er vi klare for å se framover og fortsette å bygge en bærekraftig framtid i tre – slik vi alltid har trodd på, sier Rune Abrahamsen, Administrerende direktør, Moelven Limtre AS. Foto: Moelven
Sist oppdatert: 15-08-2023 Pressemelding

Frikjent av Havarikommisjonen

Moelven støtter konklusjonene til Statens havarikommisjon om årsakene til kollapsen av Tretten bru.

Rapporten er tydelig på at limtreet som er produsert og montert av Moelven Limtre ikke hadde noe med årsaken til kollapsen å gjøre.

- Konklusjonen er både etterlengtet og som forventet. Treverket og vårt limtre er frikjent. Det er ikke funnet noe feil med våre leveranser til Tretten bru, sier Rune Abrahamsen, adm dir i Moelven Limtre AS. 

Underdimensjonert 

Havarikommisjonen peker på at fagverksbrua var dimensjonert etter en tidligere norsk standard, der blokkutriving ikke var hensyntatt. Konsekvensen av dette er at en forbindelse til en diagonal bare var dimensjonert til å tåle halvparten av det den skulle.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Hadde fagverksbrua blitt beregnet etter den europeiske standarden for trekonstruksjoner som kom i 2004, ville man kontrollert for blokkutriving, og dimensjonert annerledes. 

Moelven Limtre AS har produsert og montert limtre til Tretten bru etter bestilling fra Statens Vegvesens entreprenør Contexo.

Moelven Limtre har ikke hatt ansvar for dimensjonering eller prosjektering av Tretten bru. Det har skjedd i leddene før bestilling kom til Moelven. 

Framtiden bygges i tre 
Moelven Limtre har hatt dialog med Statens havarikommisjon under granskningen, og har bidratt med vår ekspertise og dokumentasjon når den har blitt etterspurt. 

- Vi har forståelse for at det har tatt tid å granske en slik hendelse som dette.

- Nå er vi klare for å se framover og fortsette å bygge en bærekraftig framtid i tre – slik vi alltid har trodd på, sier Abrahamsen.