Galopperende kostnadsutvikling bekymrer
Mot dårligere tider: Deler av bransjen merker allerede effekten av prisvekst og varemangel. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Sist oppdatert: 15-08-2022

Fremtidsutsiktene skaper bekymring

Statsbygg har fått Rambøll AS til å undersøke hvordan lederne i BAE-næringen ser på framtiden. Flere ledere uttrykker sin bekymring over det som nå skjer i bygge- og eiendomsbransjen.

Det ser ut til å trekke opp til en perfekt storm, som ingen helt ser konsekvensene av.

Lederne gir utrykk for at de er i en situasjon som kan beskrives som å stå med ett ben i kokende vann og ett i isvann.

Det har vært veldig høyt aktivitetsnivå fram til nå, men fremtidsutsiktene i bransjen er ikke gode. Tidligere har bransjen nytt godt av motkonjunkturtiltak når det har vært utsikter til generelt lavt aktivitetsnivå i bransjen.

Nå er situasjonen annerledes og det snakkes mye om behovet for å kjøle ned økonomien.

Deler av bransjen merker allerede effekten av prisvekst og varemangel. Av bedriftene i Entreprenørforretningen – bygg og anlegg (EBA) har 63 prosent innen bygg og 58 prosent innen anlegg opplevd at kunder har stoppet eller utsatt prosjekter med begrunnelse i de store prisøkningene og usikkerheten i markedet.

FLINKE, KJAPPE & KJEKKE

Tilsvarende har 41 prosent innen bygg og 25 prosent innen anlegg hatt dialog med byggherre/oppdragsgiver om å endre kontraktsbestemmelsene på inngåtte kontrakter som følge av den ekstraordinære markedssituasjonen, men fått avslag.

Den galopperende kostnadsutviklingen settes på dagsorden under Arendalsuka 2022. Der vil administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen drøfte temaet med andre ledere i bransjen.

Arrangementet skjer i regi av Bygg Arena Arendal som er et fellesskap med ledende nasjonale virksomheter og foreninger i norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring.

Bygg Arena Arendal ønsker å skape oppmerksomhet og synlighet om næringens betydning for samfunn og verdiskapning.

Sammenslutningen vil øke kunnskapen om næringens betydning og synliggjøre næringens potensiale innen prioriterte områder som klima og miljø, velferd, sosial bærekraft og jobbskaping.