Sirkulærøkonomi har vært de seneste årenes buzzord, men hva det vil si i praksis?
På Arendalsuka diskuterer Statsbygg og andre aktører i bransjen hvordan vi for alvor skal få fart på den sirkulære økonomien. Foto: Veidekke
Sist oppdatert: 11-08-2022

Fra buzzord til praksis 

Sirkulærøkonomi har vært de seneste årenes buzzord, men hva det vil si i praksis?

På Arendalsuka diskuterer Statsbygg og andre aktører i bransjen hvordan vi for alvor skal få fart på den sirkulære økonomien.

Hulldekker fra det gamle regjeringskvartalet skal brukes på nytt i den nye storbylegevakten i Oslo
OMBRUK Hulldekker fra det gamle regjeringskvartalet skal brukes på nytt i den nye storbylegevakten i Oslo.

– Statsbygg strategi er at vi leverer bærekraftige løsninger. I den sammenheng vil vi være en pådriver i omstillingen til sirkulærøkonomi, sier direktør Anders Fylling, som blant annet leder Statsbyggs klimaarbeid. 

Han viser til at Statsbygg blant annet har vært sentral i etableringen av Europas største ombrukssentral for byggevarer.

Byggautomasjon, dynamisk lysstyring, sd-anlegg, nødlyssystem, solavskjerming, sensorer, aktuatorer og måleinstrumenter I Oslo, akershus, og omegn!

Dette er byggenæringens svar på Fretex, som etter planen flytter inn i et ombrukt telt fra regjeringskvartalprosjektet på Økern i Oslo innen utgangen av 2022.

Han viser også til samarbeidsprosjektet «Økt bruk av resirkulert plast i offentlige anskaffelser» der Statsbygg gått sammen med virksomheter over hele landet for å få fart på markedet. Til sammen er det satt krav og kriterier til bruk av resirkulerte råvarer i åtte offentlige anskaffelser.

Prosjektene vil være svært relevante på seminaret “Sirkulærøkonomi – fra «buzzord» til praksis” torsdag 18. august kl. 08:00 under Arendalsuka 2022. Her vil Statsbygg-direktør Anders Fylling diskutere temaet med andre aktører i bransjen.

Arrangementet skjer i regi av Bygg Arena Arendal, som er et fellesskap med ledende nasjonale virksomheter og foreninger i norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring.

Bygg Arena Arendal ønsker å skape oppmerksomhet og synlighet om næringens betydning for samfunn og verdiskapning. Sammenslutningen vil øke kunnskapen om næringens betydning og synliggjøre næringens potensial innen prioriterte fokusområder som klima og miljø, velferd, sosial bærekraft og jobbskaping.

Bygg Arena Arendal støtter mangfoldet i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen og vil være et sted for alle.