Fasadgruppen styrker sin posisjon i Norge gjennom oppkjøp av tre selskaper
Magne Helander, Vidar Stavdal, Trond Berger og Tom Rindal. Foto: Fasadgruppen 
Sist oppdatert: 23-02-2022

Fasadgruppen kjøper opp tre selskaper

Fasadgruppen fortsetter å vokse på det norske markedet gjennom oppkjøp av Malercompagniet Oslo (”Malercompagniet”), Murpartnern (”MP”) og Meyer-Mørch (”MM”) i Norge.

Malercompagniet ble grunnlagt i 1991 og er en av de største fasadeentreprenørene i Oslo-regionen. Selskapet jobber hovedsakelig med renoveringsprosjekter med fokus på maling, mur, puss og tak.

Malercompagniet har 56 fulltidsansatte og omsatte for 136 MNOK i virksomhetsåret 2021.

MP ble grunnlagt i 2005 og har bygd opp en sterk posisjon i Oslo-regionen innen fasaderenovering med kompetanse innen mur, puss og flis. Selskapet har 50 heltidsansatte og omsatte for ca. 50 MNOK i virksomhetsåret 2021.

MM ble grunnlagt i 1973 og fokuserer på maling og fasadeprosjekter i Bærum og omegn. Selskapet har 9 fulltidsansatte og omsatte for ca. 29 MNOK i virksomhetsåret 2021.

-Gjennom oppkjøpet av Malercompagniet, Murpartnern og Meyer-Mørch styrker Fasadgruppen sin posisjon i Norge.

YC Rør AS er en Mesterbedrift med bred kompetanse,

-Vi har nå 9 selskap på det norske markedet og en stabil plattform for fortsatt vekst.

-Selskapene har mange kvaliteter som vi verdsetter; et kompetent lederskap, omfattende håndverkskunnskap og sterke lokale markedsposisjoner", sier Johan Claesson, regionssjef for Fasadgruppen Vest, i en melding.

-Å bli en del av Fasadgruppen sikrer vår langsiktige utvikling, kapasitet og gjennomføringsevne til glede for våre medarbeidere, kunder og øvrige samarbeidspartnere.

-Vi verdsetter forretningsmodellen hvor Malercompagniet Oslo, Murpartnern og Meyer-Mørch vil fortsette å operere under sine respektive merkenavn og ta del i de markeder og utviklingsmuligheter som de selv finner mest attraktive.

-I løpet av prosessen har vi fått bekreftet at Fasadegruppens verdier stemmer godt overens med våre”, sier Tom Rindal, daglig leder for Malercompagniet Oslo.

Fasadgruppen finansierer oppkjøpet av samtlige aksjer i Malercompagniet, MP og MM med tilgjengelige kredittfasiliteter og egen kasse. Selgerne har forpliktet seg til å reinvestere en del av kjøpesummen ved å erverve eksisterende aksjer i Fasadgruppen innen tre måneder for et beløp tilsvarende 17,4 MNOK.

 Aksjene som erverves gjennom reinvesteringen er underlagt overdragelsesforbud (s.k. lock-up) i 12 måneder. Gjennomføringen av oppkjøpet av Malercompagniet, MP og MM er ikke betinget av noen forhold. Fasadegruppens intensjon er å fullføre oppkjøpet av selskapene omkring den 28. februar 2022.