Energismarte bygg kan løse regjeringens sparehodepine
Samfunnet trenger mer energi til stadig flere formål, og vi må bli mer energieffektive raskt. Nå samles energismarte fagfolk fra hele landet for å bidra til regjeringens mål om å spare 10 milliarder kilowattimer (TWh) i bygg innen 2030.

Energismarte bygg kan løse regjeringens sparehodepine

–­Norge er fullt av gamle bygninger som er lite energieffektive. I tillegg bygges det fremdeles nye bygg der energieffektivitet ikke er høyt nok prioritet. Det skal vår bransje forandre og vi samler derfor landets mest energismarte fagfolk til et krafttak, sier Ida Thorendahl, medlems- og markedssjef i Elektroforeningen, EFO.

11. og 12. februar arrangeres Energismarte Bygg for 10. gang i regi av Interessegruppen for energieffektivisering, IEE (et samarbeide mellom Nelfo og EFO). Her møtes leverandører, installatører, rådgivere og kunder fra hele landet for å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis.

40 prosent av all energi i Norge brukes i bygninger
Regjeringens mål om å spare 10 TWh i bygg innen 2030 tilsvarer det årlige forbruket til ca 600 000 husstander. Det er også nok strøm til å elektrifisere hele den norske personbilparken. Skal vi nå sparemålet må vi bygge miljøvennlige og energieffektive bygninger, men ikke minst må vi redusere energibruken i eksisterende bygninger.

– Dagens virkemidler er ikke nok til å realisere regjeringens mål. Vi må ta i bruk alle de verktøyene vi har til rådighet. Det betyr digitalisering, kunstig intelligens og maskinlæring, men også bedre produkter og smartere løsninger. Nøkkelen til gode resultater ligger i innovasjon og beste praksis. Energismarte Bygg Konferansen er vårt bidrag til å løse regjeringens sparehodepine, sier Vigdis Sværen, fagsjef for næringspolitikk i Nelfo.

Energismarte Bygg Konferansen løfter frem de beste løsningene
Norge skal bli verdens første helelektriske samfunn. Det vil bidra til både nye arbeidsplasser og lavere klimagassutslipp. Energismarte Bygg Konferansen deler de beste løsningene fra ulike prosjekter landet rundt. I tillegg er det fagdiskusjoner rundt digitalisering, regelverk, bærekraft og endringer i bransjen.

–Nye energikrav betyr at vi må finne de løsningene som er best for miljø og samfunn i fremtiden. Utviklingen går raskt og bransjens samlede kompetanse og erfaring er avgjørende for at bygninger blir mer energieffektive på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte, avslutter Sværen.

Om Energieffektive Bygg Konferansen 2020: 11-12. februar på Thon Arena Lillestrøm

Noen smakebiter fra programmet: 

Lysgården er Nord-Europas mest moderne kontorbygg. Bygget er fylt opp av teknologi som skal gjøre arbeidsdagen sikker og behagelig for dem som jobber her. Hør mer fra prosjektsjef Ida Stokkan i Kjeldsberg Eiendom

Regelverket for energibruk i bygninger er i endring.
Det pågår blant annet arbeid med endringer i energikravene i Byggteknisk forskrift (TEK20), energimerkeordningen er under revisjon og NVE utreder nye nettariffer. Hør mer om endringene som kommer. Ved statssekretær i KMD, Tom Staahle og næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

Eiendomsbransjen pepres med løfter om kunstig intelligens og stordata i Skyen. Hva betyr det egentlig, og hvordan får vi dataen ned fra skyen til nytte for brukerne og kundene? Sverre Benjaminsen, Kommersiell direktør i JM Hansen, Tromsø

Elektrotimen – lær av de beste! Ledende installatører og leverandører gir innspill og praktiske råd om samarbeid, dialog og gode ideer

Bransjen er i endring. Hvordan kan Construction City som klynge bygge opp under dette på en måte som gir økt konkurransekraft og samtidig løse bærekraftsutfordringene. Benedicte Økland, CEO Construction City

Internet of things (IoT) gir brukeren unike muligheter og et enklere liv, men representerer også en trussel sikkerhetsmessig. Nils Roald, Jazz Networks

Digitale revolusjon med futuristisk perspektiv – et ”elektrisk” innlegg om nåtid og fremtid ved Andreas Ekström, journalist, forfatter og topp foreleser 

Meld deg på Energismarte Bygg Konferansen her>