Bilde: Slik blir nye Vilberg skole. (Ill. Filter/Arkitekter AS)
Sist oppdatert: 17-02-2022

Eidsvoll satser på skole og barnehage

HRP skal bistå Eidsvoll kommune med utbyggingen av en skole og to barnehager.

Kommunen skal bygge Vilberg skole, Vilberg barnehage og Langset barnehage. De to prosjektene på Vilberg har til dels sammenfallende byggeperiode, mens barnehagen på Langset ikke er kommet like langt i prosessen.

HRP skal inn med et team på fire byggherreombud
- For oss vil dette oppdraget treffe i kjerneområdet av vår visjon om å være en samfunnsbygger.

-HRP har ledet byggingen av en rekke skoler og barnehager over hele landet, og vi er selvsagt fornøyde med at vi har vunnet dette oppdraget for en kommune som satser friskt på framtidige generasjoner, sier direktør i Region Øst, Martin Svendsen i en melding. 

Det er allerede klart at HENT er valgt til prosjektering og bygging av Vilberg skole. Dette alene er en avtale med en verdi på 376,8 millioner kroner, og skolen skal etter planen stå ferdig i 2024.

Vilberg skole skal bygges som en tre-parallell skole med mulighet for utvidelse til fire paralleller. Både ved bygging av skolen og en flerbrukshall i tilknytning til skolen, skal det være utstrakt bruk av massiv tre både innvendig og utvendig.

Byggene vil bli lagt som et tun med flere bygningsvolumer rundt en felles akse. Det er også tatt grep for å sikre at flerbrukshallen ikke blir for dominerende i omgivelsene.

I flerbrukshallen skal det bygges en flate tilsvarende en full håndballbane med tribune, garderobeanlegg og eget publikumsareal.

Nybygget til Vilberg barnehage skal romme seks barnehageavdelinger samt personal- og støttearealer, totalt ca. 1300 kvadratmeter BRA fordelt på to etasjer.

For å bevare så mye som mulig av eksisterende utomhus lekearealer og redusere terrenginngrep så mye som mulig planlegges barnehagen over to etasjer, med barnehageavdelingene i første etasje og personalarealer samt teknisk rom i andre etasje.

Dette grepet vil også bidra til et mer energieffektivt bygg.

Langset barnehage ved Minnesund, er fortsatt på forprosjekt-stadiet, med planlagt oppstart etter sommerferien 2022. Barnehagen bygges med fire avdelinger og tilhørende personal- og støtteareal.

Bygget legges i nær tilknytning til eksisterende Langset barnehage og blir et positivt bidrag til lokalmiljøet på Langset