Disse skal lede Oslobygg KF
Oslobygg KF blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører med en eiendomsportefølje på nærmere 2,5 millioner m2. Det nye foretaket får med seg rundt 600 ansatte som frem mot 2023 skal investere ca. 35 milliarder kroner. Nå har Administrerende direktør Eli Grimsby, fått på plass ledergruppen i det nye selskapet. Foto: Lars Myhren Holand
Sist oppdatert: 29-01-2021

Disse skal lede Oslobygg KF

Oslo kommune melder at de har tatt et stort steg på veien i etableringen av Oslobygg KF. Hele ledergruppen er nå på plass og kan jobbe videre mot operativ drift i august 2021.

Det nye selskapet samler Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Kultur- og idrettsbygg samt Boligbyggs utbyggingsvirksomhet til et felles selskap.

En stor og viktig brikke i etableringen av Oslobygg KF er nå på plass ved at ledergruppen er rekruttert. Styreleder Maria Moræus Hanssen og administrerende direktør Eli Grimsby er strålende fornøyde med å ha rekruttert en ledergruppe med høye ambisjoner, faglig dyktighet og strategiske lederegenskaper, heter det i en melding. 

Oslobygg KF blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører med en eiendomsportefølje på nærmere 2,5 millioner m2. Det nye foretaket får med seg rundt 600 dyktige ansatte som frem mot 2023 skal investere ca. 35 milliarder kroner, samtidig som de skal være i front på bærekraftige og innovative løsninger og teknisk kvalitet. 

KB Arkitekter Sandefjord

- Vi skal investere for 35 milliarder kroner de neste fire årene, og vi har dermed en enestående mulighet til å være med på å gjøre Oslo til en bedre by å bo i og leve i, sier direktør Eli Grimsby. Hun legger til at hun i rekrutteringsprosessen har sett etter ledere med høye ambisjoner, faglig dyktighet og strategiske lederegenskaper.

- Oslobygg blir en stor og tydelig aktør i markedet med sterke og ambisiøse fagmiljøer. En av toppledergruppens aller viktigste oppgaver blir å engasjere og utvikle våre dyktige medarbeidere, sier Eli Grimsby.

Styreleder Maria Moræus Hanssen er svært godt fornøyd med at ledergruppen til Oslobygg nå er besluttet.

- Oslobygg forvalter en stor og bred eiendomsportefølje med engasjerte og dyktige ansatte som skal levere gode bygg til Oslo by og Oslos innbyggere. Jeg er trygg på at denne ledergruppen vil evne å videreføre og utvikle det gode arbeidet som allerede utføres i de eksisterende virksomhetene over i et nytt Oslobygg, fastslår styreleder.

Rekrutteringen av ledergruppen er en viktig milepæl i arbeidet med å etablere det nye foretaket. I alt seks divisjonsdirektører er rekruttert til Oslobyggs toppledergruppe.

- Å rekruttere en samlet ledergruppe har gitt oss en unik mulighet til å sette sammen en godt balansert ledergruppe. Tung ledererfaring kombinert med en utålmodighet etter å oppnå gode resultater lover godt, sier Grimsby, som legger til at hun gleder seg stort til ledergruppen er på plass.

SV Asfalt AS - Graving, Asfalt og steinlegging |Ørjen

Dette er de seks divisjonsdirektørene i Oslobygg:

Knut Berge Øverdal blir direktør for divisjon Økonomi- og virksomhetsstyring. Han kommer fra stillingen som fungerende administrerende direktør i Kultur- og Idrettsbygg, og har lang erfaring som leder på høyt nivå fra flere virksomheter i Oslo kommune og i staten. Øverdal har hovedfag i organisasjon- og administrasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Marika Becsán Olsen blir direktør for divisjon HR og organisasjon. Hun kommer fra stillingen som HR-direktør i Visolit Norway med ansvar for selskapets kompetanse-, ledelse- og organisasjonsutvikling. Hun har tidligere vært HR-direktør i Cramo AS hvor hun hadde ansvar for employer branding og internkommunikasjon, samt som avdelingssjef HR i NSB. Olsen er utdannet sivilmarkedsfører fra BI.

Kjersti Folvik blir direktør for divisjon Porteføljeutvikling. Hun kommer fra stillingen som direktør for miljø og innovasjon i Aspelin Ramm. Tidligere har hun hatt lederroller innen forretningsområdet Bygg og Eiendom i Multiconsult. Hun har også vært daglig leder i Norwegian Green Building Council (NGBC) og forsker ved Sintef Byggforsk. Folvik er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Tore Moger blir direktør for divisjon Utbygging. Han kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for Prosjektavdelingen i Undervisningsbygg. Tidligere har han vært direktør for forretningsutvikling i Varden Entreprenør og administrerende direktør i GK Norge. Moger er utdannet sivilingeniør ved University of Glasgow.

Bente Bømark Hanssen blir direktør for divisjon Eiendomsforvaltning og drift. Hun kommer fra stillingen som eiendomsdirektør i Kultur- og idrettsbygg. Hun har også lang erfaring fra eiendomsavdelingen i Undervisningsbygg, og har vært eiendomssjef i Clemens Eiendom AS og i Thon Holding ASA. Hanssen er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen og har master i Eiendomsfinans fra Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm.

Leif Tore Hanssen blir direktør for divisjon Vedlikehold. Han kommer fra stillingen som utbyggingsdirektør i Omsorgsbygg. Han har vært prosjektleder og eiendomssjef i Norges arktiske studentsamskipnad, direktør i Element Nor, drifts- og eiendomssjef i Universitetssykehuset Nord-Norge og teknisk sjef i Statsbygg. Hanssen er utdannet sivilingeniør ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik og har en MBA i strategisk ledelse og økonomi fra Universitetet i Tromsø.