Grønn, sirkulær og tilnærmet utslippsfri EPS (isopor) er mange steder en realitet. Skal det også bli virkeligheten i Norge må vi etablere gode systemer for mottak, innsamling og gjenvinning av EPS.
Det er rett og slett ikke tilrettelagt for et godt system for at bygg- og anleggsbransjen skal kunne behandle EPS på en forsvarlig måte, hverken på byggeplassen eller på mottakssteder. Konsekvensen er at EPS som kunne vært resirkulert blir brent som ordinært søppel. Dette er både dårlig for miljøet og elendig ressursbruk. Foto: Mounir El'Mourabit
Sist oppdatert: 12-03-2022 - Skrevet av: Jan Endre Vartdal, nestleder i EPS-foreningen - Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

EPS kan bli en miljøressurs for byggebransjen

Grønn, sirkulær og tilnærmet utslippsfri EPS (isopor) er mange steder en realitet. Skal det også bli virkeligheten i Norge må vi etablere gode systemer for mottak, innsamling og gjenvinning av EPS.

Vi i EPS-bransjen ønsker å ta en lederrolle i denne utviklingen.

Produsenter i Norge og andre land har allerede tatt i bruk teknologi som gjør det mulig å gjenvinne EPS med en gjenvinningsgrad på 99%.

Det viser at EPS står i en særstilling blant plastproduktene når det gjelder grønt potensiale. Dermed er veien til sirkulær EPS ikke bare mulig, men også realistisk.

Fiskeribransjen har vært den fremste pådriveren i denne utviklingen. En rekke fiskebedrifter har på eget initiativ tatt kontroll over verdikjeden og sørger for at deres fiskekasser blir en del av et sirkulært kretsløp.

På norske byggeplasser er situasjonen en annen.

Har du noe på hjertet? Redaksjonen i Norsk Byggebransje vil gjerne høre din mening om bransjen, utdanning, arbeidsliv, politikk, utfordringer og muligheter.  Vi inviterer deg til å sende oss debattinnlegg, kronikker, kommentarer og leserbrev. 
Vi vil gjerne høre dine meninger om bransjen, utdanning, arbeidsliv, politikk, utfordringer og muligheter. Vi inviterer deg til å sende oss debattinnlegg, kronikker og leserbrev. Ordet er ditt...

Sammen med ZERO har vi utarbeidet en rapport som viser at bygg- og anlegg kommer dårlig ut når det gjelder innsamling av EPS sammenliknet med andre bransjer.

På byggeplassene er dessverre regelen alt for ofte at avkapp av EPS kastes sammen med restavfall. Det skjer kun unntaksvis at det sorteres for seg selv. Et av de fremste problemene er at god avfallshåndtering på\ byggeplasser måles ved å veie innlevert og utsortert avfall.

Avkapp av EPS er lett og tar stor plass, og er derfor enkelt å nedprioritere når det sammenliknes med tunge produkter som betong og stål.

Det er rett og slett ikke tilrettelagt for et godt system for at bygg- og anleggsbransjen skal kunne behandle EPS på en forsvarlig måte, hverken på byggeplassen eller på mottakssteder. Konsekvensen er at EPS som kunne vært resirkulert blir brent som ordinært søppel.

Dette er både dårlig for miljøet og elendig ressursbruk.

Vi i EPS-foreningen mener det må på plass et system som gjør det enkelt å sortere og samle inn EPS for resirkulering på norske byggeplasser. Erfaringene fra fiskeribransjen viser at problemet ikke er manglende vilje, men manglende systemer som sikrer innsamling og resirkulering.

Nå er det bygg- og anleggsbransjen sin tur.

Vi ønsker å invitere både aktører og myndighetene med på dette viktige arbeidet. EPS har en unik kombinasjon av lav vekt og høy isolasjonsgrad, og vil være et viktig material for å redusere energiforbruket i fremtidige nybygg og renovasjonsprosjekt. Derfor må vi legge til rette for forsvarlig bruk og håndtering av EPS.

Jan Endre Vartdal, nestleder i EPS-foreningen