- Jeg vil bistå i prosessen med å finne en erstatter til rollen min og vil gi all nødvendig støtte for å lette overgangsprosessen. Når jeg forlater selskapet neste vår, er det med en visshet om at Entra vil klare seg godt også i dagens markedsforhold. Foto: Entra
Sist oppdatert: 17-10-2023 Pressemelding 

Anders Olstad forlater Entra

Anders Olstad har i dag informert om at han vil fratre sin stilling med virkning fra 1. mai 2024. Olstad begynte i Entra i oktober 2015 som CFO, og han har hatt en sentral rolle i Entras ledergruppe og utviklingen av selskapet siden den gang.

- Anders er en høyt verdsatt kollega, og jeg vil på vegne av alle i Entra takke ham for hans engasjement. Jeg vil spesielt fremheve hans bidrag til å foredle eiendomsporteføljen gjennom kjøp og salg av eiendom, styring av prosessen knyttet til den strategiske interessen for Entra i 2020-21, samt å sikre at selskapet har fått på plass en robust finansieringsstruktur de siste 1,5 årene også under mer krevende markedsforhold

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

- Hans ekspertise, integritet og fokus på kvalitet har i betydelig grad bidratt til at Entra har blitt anerkjent for sin høye standard av våre partnerbanker og i aksje- og gjeldskapitalmarkedene. Vi ønsker Anders all mulig lykke til videre, sier administrerende direktør Sonja Horn.-

Det har vært interessant og en glede å være CFO i Entra disse åtte årene. Jeg har hatt privilegiet av å jobbe med ett av de mest dedikerte teamene i næringseiendomsbransjen, og jeg har stor tro på selskapet fremover.

- Jeg vil bistå i prosessen med å finne en erstatter til rollen min og vil gi all nødvendig støtte for å lette overgangsprosessen. Når jeg forlater selskapet neste vår, er det med en visshet om at Entra vil klare seg godt også i dagens markedsforhold.

- Vi har fantastiske eiendommer og solide leietakere, en god organisasjon, og vi har kontantstrøm og tilgjengelig likviditet til å bære oss godt gjennom krevende tider for eiendomsbransjen, sier Anders Olstad.

Olstad står i rollen som CFO i Entra i sin seks måneders oppsigelsestid. Entra vil starte et søk etter en ny finansdirektør for å sikre en sømløs overgang