Byggevaresalget økte i mai 2021
Trebaserte produkter har en akkumulert salgsvekst på 10,4 % så langt i 2021. Foto: Pixabay
Sist oppdatert: 11-06-2021

Fortsatt oppgangen for byggevaresalget

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i mai 2021 var 2,3 % høyere sammenlignet med mai 2020, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustriens Forening, i en melding. 

Betongbaserte byggevarer hadde en nedgang på 5,8 %, trebaserte produkter en oppgang på 19,3 %, mens øvrige byggevarer hadde en oppgang på 0,2 %, fortsetter han. Det var én salgsdag mindre i 2021 enn i 2020. 

Hittil i år ligger det totale byggevaresalget 5,6 % foran fjoråret. Trebaserte produkter har en akkumulert salgsvekst på 10,4 %. Øvrige byggevarer ligger 6,5 % foran fjoråret, mens betongbaserte produkter har en oppgang på 0,1 %, avslutter han.