Byrådets mål er at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby. En viktig del av det arbeidet er å gjøre alle bussene utslippsfrie, noe de skal bli innen bare et par år. Foto: Unibuss
Sist oppdatert: 20-05-2022

Alnabru bussanlegg skal bli helelektrisk

Antall elbusser i hovedstaden øker. På Alnabru i Oslo skal Sporveien etablere et helelektrisk bussanlegg med plass til 61 elektriske busser.

Anlegget skal stå ferdig i 2023, og er et viktig steg på veien til en utslippsfri kollektivtrafikk i Oslo-området.

Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift i hovedstadsområdet.

Ett av bussanleggene, på Alnabru i Oslo, skal nå elektrifiseres.

– Byrådets mål er at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby. En viktig del av det arbeidet er å gjøre alle bussene utslippsfrie, noe de skal bli innen bare et par år.

-Det er bra for miljøet, men det er også bra for Oslofolk, som vil få renere luft, mindre støy og mer komfortable reiser. Derfor er jeg veldig fornøyd med at Alnabru bussanlegg kun skal betjene elektriske busser i årene som kommer, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), i en melding. 

Consto Anlegg Øst er av Sporveien tildelt oppgaven med anleggsarbeidene. Bussoperatøren Unibuss, som også er et datterselskap av Sporveien, er av Ruter tildelt oppgaven med å etablere selve ladeutstyret som monteres i etterkant av de tyngre anleggsarbeidene.

Norges ledende leverandør, produsent og utvikler av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsugere

Håndterer 61 elektriske busser
Nye miljøkrav i kollektivtrafikken forutsetter videreutvikling og utvidelse av bussanleggene i og rundt hovedstaden. Bussanleggene benyttes til service, parkering og vask av busser.

Elektrifisering av bussparken krever tilrettelegging for lading av elbusser og dermed også mer areal til nettstasjoner og ladeutstyr i tilknytning til bussanleggene.

– Utvikling av bussanleggene handler i stor grad om modernisering, kapasitetsutvidelser og tilrettelegging for fossilfri og utslippsfri bussdrift.

-Etter oppgraderingen blir anlegget på Alnabru tilrettelagt utelukkende for elbusser, og vil ha en kapasitet på 61 elektriske busser, kontra 30 elektriske busser per i dag, sier Jan Erik Ruud Olsen, daglig leder i Sporveiens datterselskap Bussanlegg AS.

Byggestart er planlagt sommeren 2022 og ferdigstillelse i løpet av høsten 2022.

– Dette er et fremtidsrettet oppdrag som passer oss godt med tanke på geografi, arbeidets art og for en viktig oppdragsgiver som Sporveien, Norges største leverandør av kollektivtrafikk, er. Det er viktig for oss å bidra til det grønne skiftet, sier daglig leder Morten Karlsen i Consto Anlegg Øst.

– Vi ser frem til å gjennomføre prosjektet i nært samarbeid med Sporveien, legger Karlsen til.

Utslippsfri byggeplass
Ruter som bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og omegn, er fornøyd med Sporveiens og entreprenørens respons på initiativet om å ta steget videre med utslippsfri utførelse også under ombyggingen. 

– I 2019 var dette Nordens største ladeanlegg for elbuss, og etter ombygging dobles antall busser som kan lade samtidig. For bybusser ser vi nå at elektrisk drift totalt sett er billigere, renere og mindre energikrevende enn diesel.

-Som et bidrag til å redusere utslipp er det flott at også byggeplassen blir utslippsfri når Alnabru bussanlegg nå skal utvides, sier Jon Stenslet, leder for Materiell og anlegg i Ruter.

Også samferdsels og miljøbyråden er fornøyd med utslippsfri anleggsplass:

– Det er fantastisk at vi får gjennomført byggeprosjektet helt utslippsfritt. For noen få år siden var det en fjern drøm, men nå får vi det til fordi kommunen stiller krav og fordi vi har en fremoverlent bransje som er ivrig etter å være med på det grønne skiftet, sier hun.

Teknisk totalentreprenør som skaper smarte og bærekraftige bygg hvor folk trives

Dette skal gjøres:

  • Etablering av cirka 31 nye bussoppstillingsplasser for el-busser med ny veioppbygning, som er tilnærmet dobling av dagens kapasitet.
  • Fundamenter for leveranse av ladeinfrastruktur
  • Utvidelse av eksisterende nettstasjoner for å hensynta behov for økt kapasitet med ny ladeinfrastruktur ute på anlegget og verkstedet
  • Trekkerør inkludert kabler til ny ladeinfrastruktur og utvidelse av infrastruktur i eksisterende nettstasjoner
  • Sanering av to dieseltanker i bakken som ikke lengre vil være i bruk
  • Etablering av områdebelysning
  • Montering av likerettere og ladestolper
  • Grønnere anlegg i hele byen

Bussanlegg AS og Sporveien har siden 2015 jobbet med å tilrettelegge for omstilling til utslippsfrie busser i Oslo og deler av Viken.

I tillegg til bussanlegget på Alnabru er har det blitt oppgradert og bygget ut flere bussanlegg både på Skui og Bekkestua i Bærum, og på Rosenholm, Mortensrud og Stubberud i Oslo. Arbeidene gjøres i samarbeid med Ruter.