- Vi har hatt et langt og vellykket samarbeid med Bjerke Eiendom for å muliggjøre prosjektet, og gleder oss nå til å sette i gang med byggingen. Bjerke Eiendom er en ny kunde for oss, som vi ser frem til et godt samarbeid med. Ill: MAD Arkitekter 
Sist oppdatert: 26-03-2021

Bygger 81 leiligheter i Oslo sentrum

AF Gruppen skriver i en pressemelding at de har inngått avtale med Bjerke Grønnegata AS om bygging av boligprosjektet Grønnegata 6 i Oslo sentrum. Bjerke Grønnegata eies av Bjerke Eiendom.

Avtalen er en totalentreprise med verdi på MNOK 104 eks. MVA. Prosjektet er på 4200m2 BTA, og består av rehabilitering av 69 leiligheter i eksisterende bygg, og 12 leiligheter i et nybygg i bakgård.

Prosjektet har blitt utviklet i samspill mellom AF og Bjerke Eiendom siden årsskiftet 2019/2020, og inkluderer bl.a. en BlueProof-løsning på eksisterende takflater, slik at både behovet for et vanlig fordrøyningsanlegg og belastningen på overvannsnettet i Oslo sentrum reduseres vesentlig.

HRP - Prosjektledelse fra A til Å

- Vi har hatt et langt og vellykket samarbeid med Bjerke Eiendom for å muliggjøre prosjektet, og gleder oss nå til å sette i gang med byggingen. Bjerke Eiendom er en ny kunde for oss, som vi ser frem til et godt samarbeid med.

-Rehabilitering kombinert med infill-prosjekt passer svært godt med vår langsiktige strategi i Oslo sentrum, sier Eirik Wraal, konserndirektør i AF Gruppen.

Byggestart er andre kvartal 2021, med ferdigstillelse i tredje kvartal 2022.