Previous
Next
Skanska er valgt som totalentreprenør for boligprosjektet på Nordberg Studentby. (F.v.) Regiondirektør for Skanskas byggevirksomhet for boliger i Oslo, Tomas Kjendlie, og direktør for eiendom og bærekraft i SiO, Birte Almeland. Foto: SiO - Ill:  Arkitektfirma A-lab 
Sist oppdatert: 02-11-2023 Pressemelding 

SiO bygger 462 nye studentboliger på Nordberg Studentby

Studentsamskipnaden SiO har nå vedtatt byggestart for 462 nye studentboliger på Nordberg Studentby.

Tre miljøvennlige nybygg med singel- og parboliger skal oppføres, og erstatte dagens utidsmessige familieboligbygg på eiendommen.

- SiO har store planer for Nordberg Studentby. Her vil vi kunne tilby enda flere studenter attraktive og bærekraftige boliger.

- Byggeprosjektet er en del av satsingen for å forbedre studentboligtilbudet i Oslo, sier Stine Johannessen, styreleder i SIO.

Bølgeblikk Arkitekter | Edvardsløkka omsorgssenter

SiO har valgt Skanska som totalentreprenør for prosjektet. Kontrakten mellom partene ble signert 1. november. Ansvarlig for byggeprosjektet i SiO er utbyggingssjef Stian Garberg.

Det er stort behov for flere studentboliger i Oslo. På Nordberg skal slitte og utidsmessige familieboligbygg erstattes med nye, bærekraftige boligbygg.

Dette bidrar til at boligporteføljen tilpasses dagens krav og studentenes etterspørsel.

Starter i januar

De tre nybyggene er planlagt med henholdsvis fem og seks etasjer, pluss tak-oppbygg. Totalt vil prosjektet gi 462 nye studentboliger, fordelt på 417 ett-roms leiligheter, 9 to-roms leiligheter og 9 fellesskapsløsninger med 4 hybler i hver enhet. Selve byggingen starter etter rivingen av eksisterende bebyggelse.

- Planen vår er å starte rivearbeidene på tomten i midten av januar 2024.

- De nye studentboligene skal stå ferdig til innflytting i august 2026, forteller Birte Almeland, direktør for eiendom og bærekraft i SiO.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Arealer for sosial aktivitet

Arkitektfirmaet A-lab har tegnet de nye byggene. Med unntak av sokkeletasjer og inngangspartier med betong og glass, skal hovedmaterialet i fasadene være av tre. Studentbyen får attraktive uteområder og mye vegetasjon.

- Gode møteplasser er viktig for trivselen på studentbyene våre. I forprosjektet har det vært fokus på å utvikle et bærekraftig prosjekt både sosialt, klimamessig og økonomisk, sier Almeland.

Det etableres to store uterom med komplementerende kvaliteter i prosjektets senter. Det ene får morgensol og flott utsikt over byen. Det andre ligger mer tilbaketrukket fra veien med kveldssol mellom trærne.

Portalen gjennom det midterste bygget kobler sammen de to gårdsrommene. Videre vil det etableres arealer for sosiale aktiviteter i første etasje i alle byggene.

Velkommen til en verden av gulvløsninger

30 prosent mindre utslipp

Byggeprosjektet på Nordberg Studentby har miljøhensyn og energieffektivitet i sentrum av design og gjennomføring.

- Vi planlegger tiltak som vil redusere det totale klimafotavtrykket med 30 prosent i henhold til FutureBuilt Zero, sett over et livsløp på 60 år, forklarer Almeland.

Blant annet skal betongen holde minimum lavkarbonklasse B og armeringsstålet skal bestå av 100 prosent resirkulerte materialer.

Prosjektet innebærer også innovative bærekraftige løsninger som grønne sedumtak, bruk av fossilfrie anleggsmaskiner, lavt avfallsvolum og høy sorteringsgrad for å minimere påvirkningen på miljøet underveis i byggeprosjektet.

Nær naturen

Videre understreker Almeland viktigheten av å bevare naturen og terrenget i området.

- Prosjektet vil ta hensyn til områdets naturkvaliteter ved å bevare fredede trær og grøntområder, slik at de nye boligene er plassert med hensyn til dette, sier Almeland.

Nordberg Studentby ligger et steinkast unna Sogn Studentby. Veien er kort til Nordmarkas mange turløyper og Sognsvann ligger bare en liten spasertur unna. I tillegg går det busslinjer rett utenfor døra.