EN MILEPÆL: (F.v.) Administrerende direktør Andreas Berggren Eskelund, eiendomsdirektør Birte Almeland, styreleder Stine Johannessen og prosjektleder Stian Garberg gleder seg på studentenes vegne. Foto: SiO 
Sist oppdatert: 11-10-2023 Pressemelding

Bygger 450 nye studentboliger i Nydalen

SiO har startet byggingen av tre nye studentboligbygg med 450 boliger i Nydalen Studentby. Arbeidet er ett av flere store byggeprosjekter som SiO har pågående.

- Dette er en milepæl og et viktig prosjekt for oss. Med et så stort antall boliger, øker vi boligtilbudet til Oslostudentene betraktelig.

- Studentbyen har en god beliggenhet og vil være et attraktivt boområde for studenter, sier Stine Johannessen, styreleder i SiO.

Det nye prosjektet består av tre bygg på 11 til 13 etasjer. Totalt blir det 323 ett-romsleiligheter og 123 hybler fordelt på 17 kollektiver med felles kjøkken. Hvert av kollektivene vil bestå av 7 til 8 hybler med egne bad og stort felleskjøkken og sosialt rom i midten.

Con Form - Best på råbygg

Et viktig løft

- Prosjektet tilrettelegger for et variert botilbud, ved at en tredjedel av de nye studentboligene blir hybler i kollektiv. I tillegg tror vi også dette vil legge til rette for trivsel og sosialt studentliv, sier Andreas Berggren Eskelund, administrerende direktør i SiO.

SiO har i dag rundt 9.000 studentboliger. Videreutviklingen i Nydalen vil bidra med 450 nye boliger på studentenes leiemarked.

– Dette prosjektet gir et viktig løft. Vi må likevel samarbeide mer med stat og kommune fremover for å styrke Oslostudentenes botilbud, sier Eskelund.

SiO mottar rundt 22 000 boligsøknader i året.

- I et krevende leiemarked med høyere priser og færre tilgjengelige leieobjekter spiller studentsamskipnaden en viktig rolle da leien ligger vesentlig under markedspris, tilføyer Eskelund.

I nærmeste fremtid vil det komme 450 nye studentboliger i Nydalen. Illustrasjonen: AT Arkitektur.

I gang med grunnarbeider

Det er Vedal Entreprenør som er valgt som samspillsentreprenør for prosjektet.

- Byggearbeidene startet i sommer. Det er etablert en midlertidig bro over Akerselva, brakkerigg er på plass og byggeplassen er gjerdet inn.

I hovedsak er det grunn- og sikringsarbeider som pågår ut 2023, sier Birte Almeland, eiendomsdirektør i SiO.

Byggeprosjektet foregår ovenfor de to eksisterende byggene i studentbyen. Arbeidet er planlagt ferdigstilt sommeren 2026.

For å bidra til å gjøre Oslo tilgjengelig for studentlommeboken, har vi ytterligere 1600 studentboliger under utvikling og bygging, legger Almeland til.

I dag består studentbyen av 73 moderne studentleiligheter, fordelt på to boligbygg. Disse sto ferdig ombygget i 2021.

Bygningene var opprinnelig et spinneri fra 1800-tallet, og er blant de eldste byggene i Nydalen. Det er gangavstand til kollektivknutepunkt og til Handelshøyskolen BI.