.Våre medarbeidere har virkelig stått på for å nå den store volumøkningen og ikke minst resultatet, takk til hele gjengen! avslutter Tore Bakke. Foto: Bravida
Sist oppdatert: 15-07-2022

Rekordmange oppkjøp i Bravida i tillegg til sterk organisk vekst

Bravidas andre kvartalsrapport for 2022 ble offentliggjort i dag, fredag 15. juli. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om økt nettoomsetning på 16 prosent, hvorav 8 prosent var organisk.

Ordreinngangen økte med 9 prosent, og ordrereserven er nok en gang den høyeste noensinne. Med stabil etterspørsel og rekordhøy ordrereserve er Bravida fortsatt godt posisjonert for de kommende kvartalene. 

Konsernsjefen har videre gjort noen betraktninger for kvartalet:

Den norske virksomheten har hatt sterk vekst men med fallende margin, noe som delvis forklares med endret salgsmiks mot mer installasjon.

Det er og vil bli iverksatt flere tiltak for å forbedre marginen i fremtiden. En annen bidragsytende faktor til redusert margin er at sykefraværskostnadene i Norge holdt seg på et relativt høyt nivå i kvartalet. 

Når det gjelder oppkjøp, ligger Bravida på rekordnivå, og i kvartalet ble det kjøpt opp 10 selskaper, fire av disse i Norge. 

-Bravida leder og driver utviklingen innen bærekraft i bransjen og jeg er stolt over at vi er aktøren som tør å vise vei. I det siste kvartalet ser vi en økende etterspørsel etter våre tjenester fra GreenHub, noe som signaliserer at markedet begynner å modnes for fossilfrie tjenesteleveranser.

Den komplette leverandør av elektrotavler og strømskinner!

-I tillegg vil de høye energiprisene sannsynligvis fremskynde den grønne omstillingen og beslutninger om energieffektivisering i bygninger.

-Vi har inngått serviceavtaler med flere større bedrifter, som opererer i sentrumskjernene, og det er gledelig at vi sammen med våre kunder jobber for å redusere klimagassutslippene. 

-Jeg føler meg trygg overfor de kommende kvartalene ettersom vi har stabil etterspørsel og en sterk ordrereserve.

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, forteller følgende om den norske virksomheten i kvartalet:

– Volumet er endelig tilbake etter pandemien, noe som vises i omsetningen både innen service -og prosjektvirksomheten. Det er gledelig at også ordreinngangen er god og ordrereserven har stabilisert seg på et høyt nivå.

-Vi har hatt en offensiv rekrutteringsstrategi og vi har klart å øke grunnbemanningen i kvartalet. Vi har også inngått rekordmange lærlingkontrakter med oppstart etter sommerferien. 

– I kvartalet har vi lagt ned et betydelig arbeid med å levere på vår bærekraftstrategi for å sikre at vi virkelig får en kultur for bærekraft. GreenHub-satsningene begynner å gi resultater og vi åpnet nok en GreenHub i perioden.

-Building Automation er også et viktig satsningsområde for Bravida med tanke på helhetsleveranse av bærekraftige servicetilbud til kundene. Forretningsområdet har vist positiv utvikling så langt i år og oppkjøpet av Bautec i andre kvartal er en viktig del av satsningen. 

-I tillegg er digitalisering en viktig driver og en forutsetning for fremtidens drift. Vi har i første halvår gjort betydelige investeringer på IT-siden for å møte fremtidens krav.

– Selv om marginen er noe lavere enn samme kvartal i fjor, er jeg fornøyd med en margin på 5,7 % i kvartalet og 5,2 % på halvåret.

-Hovedgrunnen til reduksjon i marginen er at prosjektandelen er høyere grunnet forskyvninger etter pandemien, samt at kostnadene for sykefravær har vært på et høyt nivå i halvåret.

.Våre medarbeidere har virkelig stått på for å nå den store volumøkningen og ikke minst resultatet, takk til hele gjengen! avslutter Tore Bakke.

Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/

Velfungerende bygninger utgjør en forskjell – derfor finnes Bravida. Som Nordens ledende leverandør av tekniske helhetsløsninger innen service og installasjon hjelper vi våre kunder med å skape velfungerende og bærekraftige bygninger. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene brann og sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

I Norge har vi omkring 3000 medarbeidere, rundt 60 avdelinger på mer enn 30 steder og omsatte for 4,1 milliarder norske kroner i 2021.

Bravidas langsiktige mål er å være klimanøytral i hele verdikjeden innen 2045. Totalt i Sverige, Norge, Danmark og Finland har vi omkring 12 000 medarbeidere og finnes på over 180 steder. I 2021 omsatte konsernet for 21,8 milliarder svenske kroner og Bravida-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm.