Prosjektet ligger i maritime og historiske omgivelser i Horten Industripark. Prosjektet blir fremtidsrettet og bærekraftig, og skal sertifiseres etter BREEAM-NOR 6.0 Very Good og energiklasse A. Illustrasjon: KMS Arkitekter
Sist oppdatert: 24-03-2023 Pressemelding

Bygger for Horten Industripark for 840 millioner kroner

Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Horten Industripark AS om bygging av en industripark i Horten.

Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 840 millioner norske kroner, ekskl. mva.

Det nye signaturbygget i Horten Industripark skal bestå av næringsbygg og produksjonslokaler. Samlet BTA er ca 45 000 m2, og prosjektet skal sertifiseres BREEAM-NOR 6.0 Very Good med energiklasse A.

Den planlagte bygningen blir et kombinert industri- og kontorbygg og skal eies av Horten Industripark.

Skryter av samarbeidet i prosjektteamet

– Jeg vil berømme prosjektteamet fra Betonmast Buskerud-Vestfold og Horten Industripark, som de siste 14 månedene har utviklet fremtidens kontor- og produksjonsbygg.

– Teamet har gjennom tett dialog, godt samspill og bruk av moderne planleggingsverktøy skapt et svært spennende bygg skreddersydd for en kvalitetsbevisst leietaker.

– Nå gleder vi oss til å stikke spaden i jorda, sier Kristian Gjestemoen, daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold.

– Betonmast Buskerud-Vestfolds hovedstrategi er å utvikle spennende samspillsprosjekter med profesjonelle flergangsbyggherrer. Samarbeidet med Redningsselskapet på RS Noatun og nå Horten Industripark er gode eksempler på at vi lykkes.

– Det siste året har vi jobbet godt i vårt marked og knyttet til oss flere samarbeidspartnere, noe som har resultert i flere spennende samspillskontrakter, avslutter en svært fornøyd Gjestemoen.

FLINKE, KJAPPE & KJEKKE

Imponert konsernsjef

Også Peter Sandrup, konsernsjef i Betonmast er imponert.

– Dette blir et stort og flott prosjekt der våre medarbeidere og samarbeidspartneres samarbeid og kompetanse bidrar til bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, uttaler han.

– Vi ønsker å drive bransjen fremover både med tanke på bærekraft, samspill og innovasjon. Ikke minst liker vi å sette spor og bygge signalbygg – slik dette bygget er et eksempel på. Prosjekter av denne størrelsen og kompleksitet er ikke hverdagskost selv for Betonmast.

– Nå ser vi frem til en videreføring av det gode samarbeidet med Horten Industripark også i utførelsesfasen av dette flotte prosjektet, avslutter Sandrup.

Etter planen starter byggingen i løpet av andre kvartal 2023. Med en forventet byggetid på 37 måneder skal prosjektet ferdigstilles i juni 2026.

Fornøyd byggherre

– Samspill- og utviklingsperioden har vært lærerik og preget av en vilje til å få til gode, fremtidsrettede og skreddersydde løsninger for alle parter.

– Vi gleder oss over å ha Betonmast Buskerud-Vestfold med oss i prosessen med å bygge et levende kompetanse- og industrimiljø i Horten Industripark, sier Odd Rune Nærsnes, daglig leder i Horten Industripark.

Leietaker er Kongsberg Gruppen

Leietaker er Kongsberg Gruppen, som nå samler sin virksomhet i Horten i et effektivt og bærekraftig bygg, både med tanke på kontordelen og industriproduksjonen.

– Vi har gått grundig til verks for å klargjøre våre ønsker og behov for å få til et effektivt og miljøbevisst bygg, både med tanke på kontordelen industriproduksjonen.

- Vi har blant annet behov for et nøye planlagt anlegg for bærekraftig produksjon av undervannsrobotikk og hydroakustikk, slik at vi kan møte fremtidens etterspørsel av våre verdensledende produkter.

– I tillegg hadde vi et stekt ønske om å forbli i Horten med tanke på byens gode teknologikompetanse. Vi gleder oss til å flytte inn i et spesialtilpasset bygg i 2026, sier Martin Wien Fjell, administrerende direktør i Kongsberg Sensors & Robotics.