- Jeg er fornøyd med prestasjonene våre i 2022, spesielt den sterke veksten som endte godt over forventningene etter rekordresultatet i 2021, sier konsernsjef Jens-Peter Saul. Foto: Rambøll.
Sist oppdatert: 10-03-2023 Pressemelding 

Rambøll-gruppen fortsetter å levere sterk organisk vekst

Til tross for makroøkonomisk usikkerhet, leverer Rambøll sin beste organiske vekst på over et tiår.

Underbygget av høy etterspørsel etter tjenester innen fornybar energi, inkludert havvind- og Power-to-X, vann- og klimatilpasning, bærekraftige bygg og strategiutvikling for bærekraftig endring.

Veksten var spesielt høy i Storbritannia og Tyskland, samt Danmark og Norge.

Ett år etter lanseringen av Rambølls nye strategi som går "all in" på bærekraft, leverte det globale arkitektur-, ingeniør- og konsulentselskapet sin beste organiske vekst på 14 år.

  • Bruttoinntektene økte med 12,6 % til 16,0 milliarder DKK
  • Organisk vekst var 9,9 %
  • Driftsresultat før avskriving på goodwill, merkevare- og kundekontrakter (EBITA) økte med 10 % til DKK 937 millioner, noe som gir en EBITA-margin på 5,9 %, noe lavere enn i fjor (6,0 %)
  • Rambølls ordrebok er større enn noen gang, og beløper seg til DKK 7,9 milliarder – en økning på 8,8 % sammenlignet med utgangen av 2021

Konsernsjef Jens-Peter Saul uttaler: -Jeg er fornøyd med prestasjonene våre i 2022, spesielt den sterke veksten som endte godt over forventningene etter rekordresultatet i 2021.

- Til tross for motvind i verdensøkonomien har vi levert tosifret omsetningsvekst og den sterkeste organiske veksten på 14 år.

- Veksten er drevet av høy etterspørsel etter bærekraftige løsninger og engasjementet til våre fantastiske ansatte.

- Vi oppnådde også vårt høyeste driftsresultat noensinne, selv om marginen vår var litt lavere enn i fjor.

Teknologi for et bekymringsløst liv

Tosifret vekst i nøkkelmarkeder drevet av etterspørsel etter bærekraftige løsninger

Veksten var spesielt sterk i forretningsenhetene Energi, Vann, Bygg og Management Consulting som alle oppnådde tosifret organisk vekst.

Storbritannia og Tyskland leverte fremragende resultater med over 20 % organisk vekst, og Danmark og Norge bidro også betydelig til konsernets vekst.

- Vi er godt fornøyde med at Rambøll Norge leverer et vesentlig bidrag til virksomhetens sterke vekst. Dette er i stor grad drevet av etterspørsel etter bærekraftige løsninger, noe som er i tråd med vår strategi.

- Vi skal være kundenes partner for bærekraftig endring, og i et ellers urolig marked jobber vi tett med kundene for å sammen utvikle nye løsninger for fremtiden", sier administrerende direktør i Rambøll Norge, Ole-Petter Thunes.  

- På tvers av geografi ser vi stor etterspørsel etter bærekraftige løsninger fra våre kunder, som er motiverte av å redusere klimagassutslipp i sine verdikjeder og leve opp til globale klimamål.

- Dette er en sterk drivkraft for vekst hos Rambøll. Vi ser spesielt stor etterspørsel etter løsninger innenfor fornybar energi, inkludert havvind og Power-to-X-løsninger, vann, klimatilpasning, bærekraftige bygg, samt utvikling av strategier for bærekraftig endring, sier Jens-Peter Saul og fortsetter:

Isobygg - Best på blåseisolering

- Dette tiåret blir avgjørende for å begrense den globale temperaturstigningen og ta de nødvendige skritt mot netto null.

- Jeg er glad for å se at dette gir seg uttrykk i høy etterspørsel etter grønne og bærekraftige løsninger over hele verden, og at store økonomier øker klimainnsatsen i betydelig grad.

- Akkurat nå investerer USA milliarder i sin grønne industri. Nylig avslørte EU planer for sin egen Green Deal, som vil øke konkurranseevnen til Europas grønne industri og støtte den raske omstillingen til klimanøytralitet.

- Så selv om høye energipriser, utfordrende forsyningskjeder og den tragiske krigen i Ukraina fortsetter å belaste verdensøkonomien, har vi også grunn til å være positive til den kollektive innsatsen vi ser for å løse vår tids mest presserende problem: halvere globale utslipp innen 2030 for å unngå katastrofale klimaendringer.

- Med flere tiårs ekspertise innen bærekraft på tvers av sektorer og markeder er Rambøll dypt forpliktet til å levere på dette målet, som også er den største vekstmuligheten i Rambølls historie.

- Våre 17 500 ansatte er vår sterkeste drivkraft for å fremme den bærekraftige endringen vi ønsker å se.

- Derfor støtter vi alle våre ansatte med å øke deres kunnskap ytterligere gjennom et globalt initiativ for bærekraftslæring som ble lansert i fjor, og som er tilgjengelig for alle ansatte.

- Spesielt er oppmerksomheten rettet mot å bygge kompetansesentre med dyp spesialistkunnskap hvor vi utvikler de globale meningsbærere som virkelig kan sette disse viktige temaene på dagsorden.

- Vi ser også på muligheter for å kjøpe relevante selskaper for å forbedre vår strategiske vekstplattform, spesielt i USA og Tyskland, sier Jens-Peter Saul.

PV Arkitekter - Arkitekt- og reguleringsarbeid innen bolig og næring

Ser vi til 2023, forventer Rambøll fortsatt sterk vekst og inntjening over 2022-nivået.

Les Rambølls årsrapport 2022.

Nye strategiske prosjekter over hele verden i 2022

I 2022 vant Rambøll store prosjekter på tvers av ulike sektorer og områder som CO2-reduksjon, sirkulærøkonomi, utvikling av bærekraftige byer og samfunn og biologisk mangfold.

Nordens største plastsorteringsanlegg i Danmark – I Danmark har det norske energiselskapet Quantafuel valgt Rambøll som rådgivere for det første plastsorteringsanlegget i sitt slag.

Når det er ferdigstilt ved utgangen av 2023, vil anlegget for plastavfallssortering ha kapasitet til å sortere mer enn 160 000 tonn plastavfall i rene fraksjoner for videresalg og prosessering for både mekanisk og kjemisk gjenvinningsindustri.

Bare 9 % plastavfall resirkuleres globalt, ifølge OECD, noe som gjør avfallshåndtering til en presserende prioritet både i utviklede og fremvoksende økonomier.

GK Norge - Norges grønneste logistikkbygg

Omforme Stockholm sentrum

I Sverige er Rambøll en del av et integrert team valgt ut for å planlegge området rundt Stockholm sentralstasjon. Området, kalt Centralstaden vil bestå av seks nye blokker med leiligheter, kontorer og butikker og en utvidelse og oppussing av den opprinnelige sentralstasjonen fra 1871.

Bærekraft har vært et sentralt aspekt i prosjektet, som vil samle flere transportformer et enkelt integrert transportknutepunkt.

Den nye bydelen er i stor grad bygget over de eksisterende sporene, og vil koble de omkringliggende gatene sammen på nytt for å skape et aktivt og trygt offentlig rom, og binde sammen øst- og vestsiden av byen.

Åpning av Nasjonalmuseet i Oslo, Norge – Etter nesten ti år åpnet Norges Nasjonalmuseum i Oslo i juni 2022. Rambøll har vært involvert som tverrfaglig konsulent siden starten og har spilt en nøkkelrolle i å gjøre dette museet i verdensklasse til virkelighet.

Med sine 14 000 kvadratmeter utstillingsareal huser museet rundt 5000 gjenstander, noe som gjør det til Nordens største.

Det arkitektonisk distinkte bygget er et pilotprosjekt i Norges FutureBuilt-program og er designet for å redusere klimagassutslippene med minst 50 % sammenlignet med gjeldende byggestandarder.

Bærekraftig transport for Tyskland – I Tyskland har Rambøll og prosjektpartnere fått i oppdrag av Deutsche Bahn Netz AG å planlegge oppgraderingen av jernbanelinjer i Nord-Tyskland for å imøtekomme en økning i togtrafikken.

Hele banen fra Hamburg til Puttgarden skal delvis oppgraderes til to spor og elektrifiseres. Noe som vil omfatte fornyelse og utskifting av flere broer og tunneler langs strekningen.

Det er et viktig delprosjekt og tilrettelegger for Fehmarn Belt-krysset mellom Danmark og Tyskland, samt en viktig brikke i puslespillet for å avkarbonisere transport i Tyskland.

Levende bølgebrytere skal forberede New York på neste superstorm - I USA leder Rambøll byggeledelsen på Living Breakwaters Project, et innovativt kystgrønt infrastrukturprosjekt som forbereder kystlinjen langs South Shore av Staten Island, New York, for fremtidige klimaendringer ved å gjenskape østershabitater med moloer.

Østersen fungerer som et vannfilter og forbedrer vannkvaliteten samtidig som de bidrar til å redusere risikoen for flom ved å holde selve moloene på plass og dermed redusere kysterosjon.

Rambølls ansvar inkluderer å overvåke og føre tilsyn med planlegging, koordinering og gjennomføring av prosjektet.

Realiserer Storbritannias netto-null karbonvisjon for arbeidsområder – I Storbritannia er Ramboll rådgivende ingeniør knyttet til bærekraft, konstruksjoner, el og VVS på Ev0-bygningen i Manchester, som vil ha de laveste CO2-utslipp for nyoppførte kontorbygninger i Storbritannia.

I hjertet av Ev0-bygningen er det en tømmerramme som lagrer karbon fra atmosfæren, og som bruker en prosess som kalles sekvestrering for å hjelpe den ferdige bygningen med å sikre netto null karbon, både under konstruksjon og i seinere drift.

Designet i samsvar med UK Green Building Council-rammeverket, forventes Ev0 å være et av de mest driftseffektive kontorbyggene i Storbritannia, og vil ha driftskostnader som er 58 % billigere enn et tradisjonelt nybygg.

Alt Installasjon AS

94 % av Ev0s energibehov vil bli skapt på stedet. Innebygd karbon er redusert til ca. 500 kg CO2e/m2 ​​ved bruk av lavkarbonbetong og tømmerrammen.

Utstrakt bruk av tømmer i bygningsstrukturen bidrar til å lagre ca. 4000 tonn CO2e.

Forvandler et gammelt industriområde til et bærekraftig sirkulært distrikt – I Finland forvandler Rambøll i samarbeid med byen Espoo et gammelt industri- og logistikkområde til en bærekraftig bydel, Kera, med gang- og sykkelveier for minst 14 000 innbyggere.

Målet til Kera er å halvere sine karbondioksidutslipp sammenlignet med vanlige bydeler.

Rambøll har bidratt til Keras utvikling over mange år, og ble i 2022 valgt ut til byggeplanlegging av gateområder og kommunalteknikk for distriktet, inkludert fire jernbanelinjer og tre gangbroer.

Det nye designet støtter forbindelser mellom Keras nye barnehager og skoler, sport og rekreasjonstjenester, samt både nye og gjenbrukte bygninger for boliger.

Tall og resultater kan leses her...