Kontrakt om sikkerhetssystemer til regjeringskvartalet
ABB har signert kontrakt for levering av sikkerhetsutstyr til regjeringskvaraltet. Kontrakten omfatter: Adgangskontroll, alarmanlegg, videoovervåkning og dronesikring. Ill: Statsbygg
Sist oppdatert: 10-03-2021

ABB skal sikre regjeringskvartalet

Statsbygg melder at de har signert kontrakt med ABB og levering av sikkerhetssystemer til det nye regjeringskvartalet. Kontrakten har en verdi på 100 millioner kroner.

ABB skal levere elektroniske sikkerhetssystemer om tilhørende ingeniør- og prosjekttjenester til det nye regjeringskvartalet. Kontrakten omfatter: Adgangskontroll, alarmanlegg, videoovervåkning og dronesikring

Konkurransen ble lyst ut i 2020, og fire firmaer leverte tilbud. Kontraktens anslåtte verdi er om lag 100 millioner kroner.

Dette er den tredje av i alt ni tverrgående tekniske entrepriser i regjeringskvartal-prosjektet. Tidligere har GK blitt tildelt kontrakten for levering av bygningsautomasjon og Schindler for levering av heiser.

Rekkverk Spesialisten AS - trapperekkverk i glass, innvendige trapper, metall- og branntrapper, baldakiner og skillevegger i glass

De øvrige kontraktene for tekniske tverrgående systemer vil kontraheres fortløpende i løpet av 2021. Alle disse kontraktene baseres på samspillsformen i likhet med de store entreprenørkontraktene. Samspillskontrakten går over to faser:

Fase 1: Etablering av felles forståelse, målpris og gjennomførongsavtale.
Fase 2: Detaljprosjektering, produksjon og utførelse

Byggingen av det nye regjeringskvartalet startet i januar 2021 med rehabiliteringen av Høyblokken. Etter planen innebærer prosjektet at tre store bygninger rives, tre bygninger rehabiliteres og at det bygges fem nye bygninger fordelt på tre byggetrinn. Arbeidene vil strekke seg over hele 20-tallet.

I Byggetrinn 1 ligger, blant annet bygging av A-blokken, D-blokken og kjeller, samt rehabilitering av Høyblokken.