Nytt sykehus Narvik
Forprosjektfasen av nytt sykehus i Narvik startet i april 2019. Etter planen skal det nye sykehuset stå klart for å ta i mot pasienter i 2024. Ill: Arkitema Architects  

20 års ventetid er over - klart for nytt sykehus i Narvik

Drømmen om «Nye UNN Narvik» har levd i over 20 år, men nå har endelig et enstemmig styre ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjente forprosjekt og byggestart for nytt sykehus.

Det nye sykehuset som etter planen skal stå klart i 2024, skal erstatte det gamle sykehuset som er fordelt mellom sykehushaugen i Narvik sentrum og flere bygg i Håkvik. Det nye sykehuset har en kostnadsramme på 2.7 milliarder og blir på 26.860 m2 hvor man skal samle fysisk og psykisk helse, samt rusbehandling. 

Nye UNN Narvik skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid. Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling skal være førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser. 

UNN Styret har godkjent prosjektet basert på et forprosjekt utført av HENT, Architema Arkitekter og rådgivere fra Rambøll, i samarbeide med UNN HF og Sykehusbygg HF. Saken sendes nå videre til styret i Helse Nord i håp om rask behandling, slik at man unngår ytterligere forsinkelser i prosjektet. 

Det nye sykehuset vil som ett av tre lokalsykehus i UNN betjene innbyggere i Nordre Nordland og Sør-Troms.