NBBL 75 år
Boligbyggelagene har 1.135.000 medlemmer og forvalter omlag 570.000 boliger i over 14.700 boligselskap over hele landet. NBBL arbeider med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere. Med adm. direktør, Bård Folke Fredriksen, i spissen bistår NBBL boligbyggelagene med rådgivning, opplæring og utvikling, og har som ambisjon å være Norges ledende kompetansesenter på boligrelaterte spørsmål. Foto: NBBL
Sist oppdatert: 30-03-2021

75 år som boligrelatert kompetansesenter

Det er vanlig å trekke fram selskapet Kristiania Arbeiderboliger fra 1851 som det første organiserte forsøk på å sette i gang boligbygging på et sosialt grunnlag.

Selskapet bygde 165 utleieleiligheter. Tiltaket hadde også paralleller i Bergen og Trondheim, og gikk under navnet boligfilantropi.

De første kooperative boligselskaper så dagens lys under og like etter første verdenskrig. Først ute var Kristiania Havebyselskap (Ullevål Hageby) i 1916. Fredrikstad, Sarpsborg og Larvik fulgte opp i 1918, mens det også i flere middelstore byer vokste det opp tilsvarende selskaper.

Deres fellesorganisasjon den gang var Norges Kooperative Byggeselskapers Landsforbund, som ble stiftet i 1920. I 1928 ble "Bygningsarbeidernes Boligproduksjon" (BB) etablert, for Oslo og Omegns Bolig og Sparelag (OBOS) så dagens lys året etter.

I 1946 så Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) dagens lys, men målsetning om å være et forbundet som støtter kooperativ bygging, formidle erfaringer og drive opplysningsvirksomhet.

75 år er godt siden NBBL ble grunnlagt og boligsamvirket har vært og er, fortsatt en viktig bidragsyter for at det norske folk skal har gode boliger og bomiljøer. I 2021 forvalter boligbyggelagene forvalter ca. 20 prosent av alle boliger i Norge.

41 medlemslag landet over 
Boligbyggelagene har i dag 1.135.000 medlemmer og forvalter om lag 570.000 boliger i over 14.700 boligselskap over hele landet. 

NBBL arbeider med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere. Vi bistår boligbyggelagene med rådgivning, opplæring og utvikling, og har som ambisjon å være Norges ledende kompetansesenter på boligrelaterte spørsmål.

Vi har tatt med oss gammel historie og lang erfaring, gjennom store omstillinger med opp- og nedturer i markedet, og er i dag en betydelig boligaktør også i moderne tid.

Norsk byggebransje er opptatt av å ta samfunnsansvar. En viktig del av det, er å bidra til at relevant, interessant og viktig informasjon gjøres tilgjengelig for våre lesere. Denne artikkelen er publisert i samspill med NBBL.