Previous
Next
– Den nye skolen vil bli en helt ny verden for alle brukere, og hele nærområdet i «Vinne» Et stort løft til skolestart 2021/2022, sier John Olav Larsen, Investeringsansvarlig skole- og barnehagebygg i Verdal kommune. Foto: Byggmesteran
Sist oppdatert: 05-09-2021

Vinne skole

Etter sammenslåingen av Vinne og Ness skole, står den nye 1-7.trinns barneskolen med to parallelle klasser snart ferdig, og skal tas i bruk til skolestart i august i år. Det gleder både ansatte og elever seg stort til, og med skolen vil hele nærområdet i «Vinne og Ness» få et stort løft.

– Bakgrunnen for satsingen er et kommunestyrevedtak fra 2017, «Effektivisering av skolestrukturen», hvor kommunen på grunn av elevtallsnedgang så seg nødt til å slå sammen flere skoler, og legge ned noen av de minste.

-I tillegg et stort vedlikehold etterslep, hvor de fleste av skolene i Verdal hadde nådd en alder på 40-50 år, forklarer John Olav Larsen, Investeringsansvarlig skole- og barnehagebygg i Verdal kommune.

Han forteller at både lærere, elever og foreldre gleder seg stort til å ta i bruk det nye bygget. Per dags dato jobber de i midlertidige lokaler, og i den gamle skolen i Ness under vanskelige og kummerlige forhold.

– Den nye skolen vil bli en helt ny verden for alle brukere, og hele nærområdet i «Vinne» får et stort løft. Kommunen skal etter planen overta bygget den 8.juli i år, og barna tar i bruk bygget til skolestart skoleåret 2021/2022. Ansatte og elever flytter imidlertid inn i løpet av juni, slik at alt er klart til skolestart neste skoleår, sier Larsen.

SAXVIK KONTORSENTER AS - En leverandør - Komplett kontor
Link Arkitektur

Fokus på brukermedvirkning
I sammenslåingsprosessen har det vært stort fokus på brukermedvirkning fra både Vinne og Ness skole. Selv om den ene skolen var en del større enn den andre, ble det lagt vekt på at alle skulle ha like «stor» stemme i prosjektet. Den nye skolen skal knytte de to nærmiljøene sammen, og det er svært viktig at alle får et eierforhold til den nye skolen med nærmiljøanlegg, påpeker Larsen.

– Utearealet for skolen knyttes tett opp mot et fantastisk nærmiljøanlegg som ligger tett opptil skolen, og i tillegg har idrettslaget satt i gang en storsatsing med nytt fotballanlegg, nye garderober og klubbhus like ved.

-I fremtiden ser vi også for oss en ny barnehage i samme område, og totalt blir dette et fantastisk område å vokse opp i, sier Larsen, og legger til med et smil:

– Lærere, elever og rektor har gitt positive tilbakemeldinger, og vi vet at de gleder seg stort. De er selvfølgelig spente, og det vil bli en travel tid å «bu sæ inn» i det nye bygget. «Vi gler ås», som vi sei i Verdal´n.

Han forteller om et godt og positivt samarbeid med de andre aktørene
– Link arkitektene med Anne Ruth i spissen har vært med i prosjektet helt fra forprosjekteringen. De har jobbet godt med brukene, slik at disse nok vil kjenne igjen de innspill de har hatt til byggets utforming, kvaliteter og fargevalg. Dette er positivt og viktig.

– Verdal kommune vil også takke Byggmesteran AS for godt samarbeid, og ikke minst den gode dialogen med prosjektleder Erik Kvelstad og anleggsleder Tomas Gudding som har vær til stede på byggeplass gjennom hele prosjektet, sier Larsen.

Mur og Puss - Din murer i Trøndelag
Norsk Konstruksjonsrådgivning AS er et nyetablert og uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen faget byggeteknikk.

Etter en åpen anbudskonkurranse på totalenterprise utlyst på doffin, gikk Byggmesteran av med seieren. Evaluering var 70% priselement og 30% prosjektorganisasjon. Daglig leder Lars Petter Sjøvold forteller om et godt samarbeid med både byggherre, underentreprenør, arkitekter og rådgivere.

– Gjennom hele prosjektet har det vært en god møtestruktur og kommunikasjon som har ført til en god dialog med alle involverte og raske avklaringer. Her har både byggherre, underentreprenør, arkitekter og rådgivere vært proaktive og gjort sitt ytterste for å optimalisere byggeprosessen.

Han legger ikke skjul på at pandemien har ført til enkelte utfordringer underveis i prosessen
– Koronasituasjonen har blant annet ført til leveranseutfordringer, mer digital kommunikasjon, smittevernrutiner og prisendringer. Her har det vært et kontinuerlig fokus på å finne løsninger og hindre smitte. Og heldigvis har det ikke vært noe smitte på byggeplassen. Her er det lagt ned en stor innsats av alle parter, sier Sjøvold.

Stolte aktører: 
Saxvik Kontorsenter
består i dag av 11 ansatte som er delt inn i to team; Team maskin og Team interiør. Sammen vil vi gjøre det vi kan for at du som kunde skal få levert det du og din bedrift har behov for, til en fornuftig pris.Til Vinne skole har vi levert: kjøkken, garderober, innredning til sløyd, innredning til forskningsrom, sittenisjer/hus og tavler. Vi takker Byggmesteran for oppdraget.

Norsk Konstruksjonsrådgivning AS er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen faget byggeteknikk. Med til sammen nesten 40 års erfaring fra byggebransjen ble NOKR etablert våren 2019 med et mål om å drive et konsulentfirma som fokuserer på kvalitet og forutsigbar fremdrift for kunde. 

Til Vinne har vi levert prosjektering av stål- og betongkonstruksjoner til dette prosjektet. Noen utfordringer var det, da det skulle gjøres mye endringer i eksisterende konstruksjoner samt at man i byggeperioden oppdaget kvikkleire i byggegropa og måtte gå over til pelefundamentering på enkelte steder.

Elman
Mur og Puss - Din murer i Trøndelag

Elman ble startet i 2008 av fire grundere som etablerte Elman AS. I dag består vi av 6 selskaper med lokalt eierskap, og til sammen 170 ansatte. Vi er utrolig stolte over våre ansatte, og vi har en god blanding av lærlinger og erfarne montører som alle brenner for faget. Geografisk er vi spredt over hele Trøndelag og deler av Nordland hvor selskapene varierer i størrelse fra 8-70 ansatte.

Mur og Puss AS ble stiftet av Murmester Vidar Aksnes og etablert som aksjeselskap i 1985. Firmaet ble solgt til nåværende eiere i år 2000 og inngår i dag i MP Gruppen AS. Vi har jobbet i bransjen i mange år og innehar stor kompetanse og bred erfaring.

Enes og Olsen Malerforretning AS,  leverer og utfører alt innen maler- og beleggsarbeider, tapetsering, strielegging, sliping av tregulv, flislegging, avretting av gulv utført med pumpe o.l. Vårt kvalifiserte personale er behjelpelig til å finne løsninger på alle typer oppdrag. Våre butikkmedarbeidere er behjelpelig med å sette sammen farger og og finne løsninger for gjør-det-selv kunder. Vi kommer gjerne hjem til deg for å diskutere og finne løsningene som vil tilfredsstille vår kunder.