- For oss i GK betyr mangfold de synlige og usynlige likhetene og ulikhetene vi har som medarbeidere. Inkluderende kultur: Vi legger til rette for at alle skal ha like muligheter til å realisere seg, både menneskelige og faglig, forteller Linn Rannstad Neergaard er HR-leder innen rekruttering og employer branding i GK Norge. Foto: GK Norge
Sist oppdatert: 22-09-2023 Bransjeprat

GK - pådriver for “bransjeløftet”

Linn Rannstad Neergaard er HR-leder innen rekruttering og employer branding i GK Norge. Vi tok en prat om mangfold, kjønnsbalanse og verdien av nettverk utenfor egen organisasjon.

Hvordan jobber dere med rekruttering for å styrke mangfold og kjønnsbalanse?

- Vi har laget en strategi for inkludering og mangfold og satt oss konkrete mål, men vi som mange med oss er fortsatt i startgropen. Vi har en lang vei å gå.

- Konsernledelsen har tatt initiativet til å utarbeide vår mangfoldsstrategi, som en del av det vi kaller G- Kraft, som skal integreres hos GK i alle land.

- Selv med en synlig strategi har vi ikke klart å øke kvinneandelen generelt, det tror vi vil komme gjennom langsiktighet og kontinuerlig i arbeidet med mangfold. Derimot har vi økt kvinneandelen i viktige roller i konsernledelsen.

- Det vi har blitt gode på er synliggjøringen, det å vise frem gode rollemodeller.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

- Jeg vet at byggebransjen har et rykte på seg å være for primært voksne menn, det ligger nesten som en ryggmargsrefleks hos mange.

- Det er mulig media er med på å forsterke det inntrykket, men bransjen er også for lite flinke til å vise mangfoldet.

- Jeg tror næringen har overraskende mange muligheter å by på for mange.

- Heldigvis er både språket, kulturen og verdiene internt i bransjen i endring. Når vi har et verdigrunnlag som er inkluderende, der vi er nysgjerrige, løfter og fremmer hverandre i større grad, er alle med på et felles “bransjeløft”.

GK har vært gullpartner for Ingeborg-nettverket siden mai 2019. Hva lå bak beslutningen?

- Vi må være en del av nettverkene som inspirerer og synliggjør alle mulighetene byggenæringen har å by på. Vi trenger noen utenfor egen organisasjon som viser vei. Ingeborg-nettverket har klart å bidra til en synliggjøring som alle trenger gjennom de siste syv årene.

- Ta for eksempel rekruttering, det er mer troverdig når ungdommen snakker til hverandre, eller når en tredjepart prater om fag, yrke og muligheter.

- Ingeborg-nettverket har skapt et nettverk av bedrifter med felles mål, hvor vi alle er tjent med å skape en spennende, trygg, god og utviklende bransje også for kvinner.

- De er en viktig aktør for å fremme felles interesser, det er kjempeviktig for vår felles suksess.

GK Norge - Norges grønneste logistikkbygg

Konkret om GK’s mål

- For oss i GK betyr mangfold de synlige og usynlige likhetene og ulikhetene vi har som medarbeidere. Inkluderende kultur: Vi legger til rette for at alle skal ha like muligheter til å realisere seg, både menneskelige og faglig, slik at hver medarbeider – og teamet som helhet – kan lykkes og prestere optimalt.

  • Ledelse: God mangfoldsledelse kan lede til prestasjonskultur og Ett GK
  • Kjønnsbalanse: Vi jobber for en bedre kjønnsbalanse og å øke kvinneandelen på alle nivåer i selskapet
  • Generasjonsperspektiv: GK skal være en arbeidsgiver for medarbeidere i alle livsfaser

- For å lykkes med mangfold og bedre kjønnsbalanse må vi ha ledere som er bevisst sine egne holdninger slik at vi ikke diskriminerer ved ansettelse, men også bevisst søker å oppnå mangfoldige team i egen avdeling og klarer å lede disse.

- Ledere må kunne utnytte potensialet i alle medarbeidere og lede menneskene. Det som gir verdi er å dra på styrkene som ligger i ulikhetene, det er med på å skape innovasjon, lønnsomhet og drivkraft.

- GK ønsker å være en pådriver i bransjen. Vi jobber med en konsernfelles strategi som skal styrke oss i arbeidet med mangfold og bli en del av vårt arbeidssett.

- Vi vil blant annet ta inn mangfold som en del av våre allerede etablerte lederkurs internt. Slik blir det en inngangsport der implementeringen blir naturlig del av vår prestasjonskultur.

Teknisk totalentreprenør som skaper smarte og bærekraftige bygg hvor folk trives

GK i tall pr i dag

- Vi er totalt 2 000 ansatte i Norge, ca 3 000 totalt når vi inkluderer Sverige og Danmark. I organisasjonen som helhet har vi ca 10% kvinneandel, i konsernledelsen 40% kvinner.

- Vi heier på Ingeborg-nettverket og lar oss inspirere. Vi trenger flinke folk som har gått veien før oss, troverdige talerør som er villig til å dele sine erfaringer på godt og vondt.

- Da har vi alle muligheten til å strekke ut en hånd, få eller gi hjelp slik at flere kan spille på flere akser.

- Sammen skaper vi synlighet og bidrar til et positivt bransjeperspektiv. Det kommer mennesker, bedrifter og bransjen til gode når vi kjenner at vi er del av noe større, avslutter Rannstad Neergaard.