Norsk Byggebransje har inngått et strategisk samarbeid med arkitekt MNAL Marianne Sandmark. Ved å knytte til oss spisskompetanse innen arkitektur styrker og utvidelse vi det redaksjonelle innholdet for Norsk Byggebransje. Foto: Pixabay

Hverdagsarkitekten

Mitt navn er Marianne Sandmark og jeg mottok mitt diplom som «Master i arkitektur» i 2011. I tiden fra jeg ble ferdigutdannet frem til juli 2019 har jeg jobbet hovedsakelig med småhusbebyggelse og jobbet tett sammen med byggmestre via et ferdighus-firma.

I denne perioden har jeg jobbet opp mot både byggmestre, utbyggere, boligselgere og en og annen tiltakshaver. Denne erfaringen har lært meg om hvordan jeg ønsker å se på boligarkitektur.

Ferdighus arkitektur
Selv om de fleste hovedkontorene til ferdighusfirmaene tilbyr arkitekttjenester er det ikke til å legge skjul på at det er byggmesteren som er kunden og ikke tiltakshaveren. Denne løsningen hvor en tiltakshaver tar kontakt med en byggmester, som igjen tar kontakt med arkitekt fører ofte til at tiltakshaveren blir overkjørt av «økonomiske» løsninger for byggmester tilrettelagt for masseproduksjon av boliger eller mye gjenbruk av boliger.

Tiltakshaver ender da ofte opp med en bolig som ligner på andre boliger rundt om i landet og kan til og med risikere at en tilsvarende bolig dukker opp på nabotomta.

Arkitekttegnet bolig
Mange refererer arkitekttegnet bolig som en boligen som er tegnet at et anerkjent arkitektkontor. Da med spesialtilpassede løsninger og til dels tegnet av noen som ikke er villige til å inngå kompromisser. Enkelte arkitekter har en tendens til å glemme at det ikke er de selv som skal bo i boligen og overkjører tiltakshaveren.

Boligene har også ofte en tendens til å bli litt mer kostbar å bygge da visjonen av boligen ofte går på bekostning av konstruksjonen av bygget. Dette er ikke nødvendigvis slik alle arkitekter er.

Hverdagsarkitekt
Selv ser jeg på mitt nyoppstartede arkitektkontor som en slags hybrid mellom disse to typene arkitekter. Med en fot i hver leir og det er noe som kommer tiltakshaveren til gode. Boligen vil være spennende, men uten unødvendige kostnader.

Jeg vil hele tiden holde tiltakshaver oppdatert med hva som vil dra i vei kostnader og komme med løsninger som reduserer kostnadene, men uten at det går på bekostning av tiltakshavers ønsker og drømmer.

Arkitekt Sandmark AS tilbyr arkitekttjenester med tiltakshaveren i fokus og designer boliger med fokus både på det estetiske og det økonomiske, – en hverdagsarkitekt.'

I dagens digitale verden er det ingen problem å tegne for deg selv om jeg har lokaler i Trondheim.

Jeg ser frem til å høre fra deg.

Om Arkitekt Sandmark
Artikkelen er skrevet Marianne Sandmark i Arkitekt Sandmark. Hun er utdannet arkitekt ved NTNU og har både master i arkitektur og bachelorgrad i kunsthistorie. Med bred erfaring fra jobb med  byggmestere, utbyggere, privatmarkedet, boligselgere og en og annen tiltakshaver er vi glade for at hun takket ja til et samarbeid med Norsk Byggebransje.

Arkitekt Sandmark AS tilbyr arkitekttjenester med tiltakshaveren i fokus og designer boliger med fokus både på det estetiske og det økonomiske, – en hverdagsarkitekt. www.arkitektsandmark.no