Søk Enova støtte for vannbåren varme
Som er en del av Norges satsing på fornybar energi og energieffektivisering, tilbyr Enova ulike typer økonomisk støtte for å oppmuntre til overgangen til mer miljøvennlige oppvarmingsalternativer i norske boliger. Foto: Unsplash
Sist oppdatert: 21-05-2024 VVS-Nytt

Enovastøtte - Tiltaksbonus og vannbåren varme

Å investere i energieffektive oppvarmingsløsninger er ikke bare gunstig for miljøet, men kan også være økonomisk fordelaktig for huseiere. 

Som er en del av Norges satsing på fornybar energi og energieffektivisering, tilbyr Enova ulike typer økonomisk støtte for å oppmuntre til overgangen til mer miljøvennlige oppvarmingsalternativer i norske boliger. 

Blant disse løsningene er installasjon av vannbåren varme, som gir jevn og komfortabel oppvarming samtidig som den reduserer energiforbruket. 

Installasjon av vannbåren varme
Vannbåren varme er en effektiv metode for oppvarming av boliger og andre bygninger ved hjelp av et system av rør som transporterer varmt vann gjennom gulv, vegger eller tak. Foto: Freepik

Tenker du på å investere i en væske-til-vann-varmepumpe?

Da bør du vurdere å kombinere dette med installasjon av en akkumulatortank og vannbåren varme. 

Denne kombinasjonen ikke bare gir boligen din et behagelig inneklima, men vil også bidra til å redusere strømregningen din. 

Enova tilbyr en bonus på opptil 15 000 kroner når du installerer både væske-til-vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme.

For å være kvalifisert til denne bonusen må alle tre tiltakene være installert. Totalt kan du motta opptil 40 000 kroner i støtte.

Hvem kan motta tiltaksbonus fra Enova?

Enovatilskuddet er en støtteordning rettet mot private husholdninger med formål om å oppmuntre til miljøvennlige valg. For å være kvalifisert til støtte må tiltaket være startet, gjennomført og betalt av den enkelte privatperson før man søker om Enovastøtte. 

Dersom du eier en bolig (enten helårs- eller fritidsbolig) og har selv stått for investeringene, kan du få tilbakebetalt deler av kostnadene ved å installere vannbåren varme og andre miljøvennlige tiltak. 

Boligen må være lokalisert i Norge. For å være kvalifisert til støtten må alle de tre tiltakene være fullført og installert i løpet av de siste 12 månedene før søknadsdatoen.

Arbeidet må ha blitt utført av et registrert firma og dokumentasjon av kostnadene må være i samsvar med gjeldende norske lover, og forskrifter.

Det er også mulig å få støtte for "Tiltaksbonus: Vannbårent anlegg" ved bygging av nytt.

Dette forutsetter at alle de tre tiltakene velges som tillegg, altså kan de ikke være inkludert i en ferdighus pakke. I tillegg må du ha en separat faktura som dokumenterer kostnadene ved tiltakene. 

Vannbåren varme med radiator
Radiatorer er en av de eldste varmekildene vi har i Norge, men varmen kan være mindre jevn og gulvet vil fortsatt kunne være kaldt selv om rommet er varmt. Foto: Unsplash

Hva får jeg i Enovastøtte i kroner og øre?

Ved å gjennomføre alle tre tiltakene i løpet av en 12-måneders periode, kan du motta en tilleggsbonus fra Enova. 

Maksimal støtte som kan oppnås er 25 prosent av den dokumenterte totalkostnaden (inkludert merverdiavgift), med en øvre grense på 40 000 kroner.

Støtten fordeles som følger:

 • Væske-til-vann-varmepumpe: 10 000 kroner
 • Akkumulatortank: 5 000 kroner
 • Vannbåren varme: 10 000 kroner
 • Tiltaksbonus: 15 000 kroner

Hva koster det meg å gjennomføre tiltakene?

En væske-til-vann-varmepumpe kan koste fra 120 000 kroner og oppover, avhengig av dens varmeeffekt.

Prisen for en akkumulatortank kan starte fra 10 000 kroner, mens et vannbåret varmesystem normalt vil beløpe seg til mellom 1.000 og 3.00 kroner. per kvadratmeter i en eksisterende bolig.

Prisene vil variere basert på det lokale markedet, boligens størrelse, valg av systemløsninger, varmekilder og graden av automatisering. 

Kostnadene ved nybygg er generelt lavere enn ved ettermontering.

Vi anbefaler å kontakte flere leverandører for pristilbud og referanser. Les mer om hva du bør sjekke når du velger rørlegger.

Solceller på tak kan også brukes som varmekilde for vannbåren varme
Solpanel er ikke bare en flott måte å redusere sijn strømmregning. Paneler er også et ideelt valg for de som ønsker å produsere sin egen solenergi kombinert med vannbåren varme. Foto: Unsplash

Hvor mye kan jeg spare på å vannbåren varme tiltak? 

Varmepumpen er hovedkilden til energibesparelse. Den faktiske besparelsen avhenger av ditt oppvarmingsbehov. Jo større behov, jo større besparelser.

Riktig dimensjonering og varmeytelse på varmepumpen, samt utforming og drift av varmeanlegget, vil også påvirke besparelsene.

En gjennomsnittlig enebolig har et årlig strømforbruk på omtrent 25 000 kWh. Ved å installere en væske-til-vann-varmepumpe kan du spare opptil 11 100 kWh per år. 

Med en gjennomsnittlig strømpris på 1 krone per kWh, vil dette potensielt gi en samlet besparelse på rundt 150 000 kroner over varmepumpens levetid, som normalt er 20 år.

En akkumulatortank gir ingen direkte energibesparelse, men den muliggjør lagring av overskuddsenergi og optimal drift av ulike typer varmesystemer. 

Fremtidige endringer i strømprisen, basert på forbruk og tidspunkt for bruk, vil også påvirke kostnadene. 
Akkumulatortankens innvirkning på strømutgiftene vil avhenge av varmesystemet, bruksmønster og størrelsen på tanken.

Hvordan søker jeg enovastøtte?

Når alle tre tiltakene i anlegget er fullstendig installert og alle utgifter er dekket, må du registrere kostnadene hos Enova. 

For å kvalifisere til tiltakbonus, må alle tiltakene være gjennomført og registrert samtidig i Enovas søknadsportal. Det er viktig å legge ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Fordeler med å velge et vannbårent anlegg

Et vannbårent anlegg representerer en miljøvennlig og fleksibel oppvarmingsløsning som fremmer et behagelig inneklima. Ved oppgradering og modernisering av boligen er det ofte mulig å implementere et vannbårent system. 

En integrert løsning som omfatter varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme, bidrar til energieffektivitet og jevn belastning på strømnettet. 

Ved å installere alle tre komponentene samtidig oppnår man økt nytte og raskere avkastning på investeringen.

Enova støtte til vannbåren varme 

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du legger om til vannbåren varme.

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde, før det varme vannet sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. 

Det vannbåren systemet gir en jevn varme i huset, og bidrar til et behagelig og godt inneklima. Temperaturen styrer du med tradisjonelle romtermostater, eller et sentralt varmestyringssystem. 

Dermed kan du stille inn temperaturen du ønsker i hvert enkelt rom. Du får økt bokomfort – og et lavere energibruk.

Det vannbårne systemet fungerer sammen med ulike fornybare varmekilder, som for eksempel en luft-til-vann-varmepumpe, væske-til-vann varmepumpe, biokjel eller solfangere.

Vannbåren varme egner seg godt for deg som

 • Ønsker en jevn og god fordeling av varmen i hele boligen.
 • Skal foreta en større oppgradering.
 • Vurderer å bytte til en fornybar varmekilde.
 • Ønsker god bokomfort, med lun og behagelig varme.
 • Er plaget av allergi eller astma, og sensitiv for støv i luften.

 

Varmepumper utnytter varmeenergi fra luft, vann eller jord, og kan produsere mer varmeenergi enn den elektrisitet de forbruker. Dette resulterer i lavere energikostnader og redusert miljøpåvirkning. Foto: Unsplash

Kan jeg få støtte til vannbåren varme fra Enova?

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. 

Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du installerer et vannbårent varmeanlegg i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

Støtte til vannbåren varme forutsetter at du samtidig investerer i en fornybar varmekilde. Du får altså ikke støtte hvis du bruker fossil olje eller elkjel/elkassett som varmekilde. 

Det vannbårne systemet må ha vært kjøpt de siste 12 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må være i samsvar med norske lover og forskrifter. Du kan få støtte til vannbåren varme også når du bygger nytt. 

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer. Du kan lese mer om dem her.

Bli mester - Slik tar du mesterbrevet

Hva får jeg i enovastøtte for?

Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner for omlegging til vannbåren varme. Beløpet øker hvis du samtidig installerer en av disse fornybare varmekildene:

 • Væske-til-vann-varmepumpe (få inntil 10.000 kroner ekstra i støtte)
 • Biokjel (få inntil 10.000 kroner ekstra i støtte)
 • Bio-ovn med vannkappe (få inntil 10.000 kroner ekstra i støtte)
 • Solfanger (få inntil 10.000 kroner ekstra i støtte)

Hvis du allerede har installert en fornybar varmekilde, kan du fortsatt få støtte, men da må du utvide det vannbårne systemet med 50 prosent av arealet i huset.

Du kan også få støtte til vannbårent system hvis du kobler deg til fjernvarme.

Hva koster det å installere vannbåren varme?

Et vannbårent system vil koste fra 1.000 og 3.000  kroner per/m2 i en eksisterende bolig. Prisen vil variere ut fra lokalt marked, husets størrelse, hvilke systemløsninger du velger og graden av automatisering. 

Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser.

Hvor mye kan jeg spare på vannbåren varmeanlegg?

Hvor mye du kan spare avhenger av hvilken varmekilde du velger til det vannbårne anlegget.

Her er en oversikt over varmekilder som vil kutte energibruken din betydelig:

 • Luft-til-vann-varmepumpe
 • Væske-til-vann-varmepumpe
 • Avtrekksvarmepumpe
 • Biokjel
 • Bio-ovn med vannkappe
 • Solfanger

Også boligens størrelse er med på å bestemme hvor mye du sparer.

Jo høyere varmebehov, dess mer sparer du. I tillegg vil riktig størrelse, varmeytelse, utforming og drift spille inn.

Hvordan søker jeg enova støtte for vannbåren varme?

Når det vannbårne anlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Fem gode grunner til å velge vannbåren varme

 1. Gir stor fleksibilitet: Du kan velge mellom mange ulike fornybare varmekilder. 
 2. Kombinert med fornybare energikilder kan vannbåren varme øke markedsverdien på boligen din.
 3. Du får mer ut av en varmepumpe hvis varmen distribueres via vannbåren gulvvarme kontra gamle radiatorer.
 4. Med gulvsystemet er det nok at temperaturen på vannet er moderat, ettersom varmen fordeles på en stor flate.
 5. Lavere temperaturløft fra ute- til inneluften gjør at du sparer energi.

For å motta støtte fra Enova må du registrere kostnadene etter at det vannbårne systemet er installert og betalt. Vedlegg alle relevante fakturaer som dokumentasjon. 

Sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingsmetoder kan vannbåren varme ikke bare gi økt bokomfort og energieffektivitet, men også øke markedsverdien på boligen din.