Previous
Next
Varmen brannstasjon er en del av den nye brannstasjonsstrukturen for Rogaland Brann og Redning. Stasjonen skal sammen med Schancheholen brannstasjon dekke gamle Stavanger brannstasjon sitt område på utrykning. Foto: Rogaland brann og redning IKS
Sist oppdatert: 20-03-2023

Varmen brannstasjon

– Varmen er unik da den er tenkt å øke driftskvaliteten for sjø og dykkertjenesten

Brannstasjonen ble overlevert 8. mars 2023. Parken på taket er stengt, da det ikke har vært gode nok vekstforhold for å plante trær og planter på denne tid av året. Planen er at også dette området åpnes for publikum til 17. mai.

– Varmen brannstasjon er en del av den nye brannstasjonsstrukturen for Rogaland Brann og Redning.

– Stasjonen skal sammen med Schancheholen brannstasjon dekke gamle Stavanger brannstasjon sitt område på utrykning, sier Allend Bamerni, prosjektleder Bymiljø og utbygging, byggeprosjekter.

Basert på ROS analyser og anbefalinger fra fagfolk ble det anbefalt en ny brannstasjonsstruktur for Rogaland Brann og Redning. Blant argumentene for ny stasjon var krav til utrykningstider. Derfor ble det bygget to nye brannstasjoner med to veier til sentrum.

– Varmen er unik da den er tenkt å øke kvaliteten for drift for sjø og dykkertjenesten. Stasjonen måtte ligge ved sjøen. Det ble gjort flere tomteundersøkelser, og alternativer for plassering av ny maritim brannstasjon.

– Her kom det tydelig frem at Varmen brannstasjons plassering var den best egnede for bruken, gjennomførbarheten og størrelse, forklarer Bamerni.

Link Arkitektur
Nordan Vinduer

Han forteller at tiltakshaver har hatt fokus på flere områder i dette prosjektet her, og blant annet har de satt stor fokus på brukertilfredshet.

Med dette så mener de at brannvesenet skal oppleve at de blir ivaretatt i prosessen, og at de er fornøyd med sluttresultatet.

– Videre har vi jobbet mye med klima og miljø ambisjonene til kommunen. Prosjektet har for eksempel levert et bygg som har en total reduksjon på cirka 35% klimagassregnskap i forhold til referansebygg.

– Vi har også jobbet mye med å definere rene og skitne soner. Brann- og redningspersonell som arbeider i et røykfylt arbeidsmiljø ute på innsats er utsatt for en mengde farlige stoffer.

– Mange av disse vurderes som kreftfremkallende, og arbeidstilsynet anser brann- og redningspersonell som mer utsatt for kreft enn befolkningen som helhet. De ansattes helse har vært avgjørende for hvordan vi har organisert rom og funksjonsprogrammet og dets planløsning.

– Vi har også fokusert mye på byggets visuelle kvaliteter, funksjonalitet og soliditet, forteller Bamerni.

Varmen brannstasjon har beliggenhet i et boligområde, og stadig flere vil oppholde seg i denne bydelen. Det var derfor veldig viktig å levere en offentlig park på taket tilgjengelig for alle, påpeker han.

– Over 50% av takarealet på stasjonen skal være tilgjengelig for allmenheten. Takflatene er utformet for lek og rekreasjon, og er også lett tilgjengelig for mannskapet på brannstasjonen.

Video: Tv Vest 

– Vi både håper og tror at nærmiljøet vil få gode opplevelser av park på tak, og at brannstasjonen vil være en positiv ressurs for Stavanger by og lokalbefolkningen på Storhaug øst.

Bamerni forteller at Varmen og Schancheholen brannstasjoner i utgangspunktet har samme rom- program. De er også bygget opp og prosjektert nærmest likt med samme funksjonalitet og materialvalg.

Største forskjellen er likevel at Varmen brannstasjon er ment som maritim brannstasjon, mens Schancheholen har sin spesialområde for tunneler.

– Varmen brannstasjon har derfor noen ekstra rom tilknyttet dets maritim bruk. Det er også bygget  en flytebrygge og kaibod som er tilknyttet brannstasjon, slik at det er kort utrykning avstand og tid fra stasjonen til båten. For innbyggerne vil derimot den største forskjellen være tilgjengeligheten.

– På Varmen vil park-taket være tilgjengelig for alle sammen, mens Schancheholen er bygget på en trafikkøy med kort vei til motorvei og de nye tunnelene i Stavanger.

– Stasjonene utfyller hverandre godt, og sammen med de andre stasjonene for Rogaland brann og redning er de ment for å dekke kravene til utrykningstider, sier Bamerni.

pronomar.com
Norconsult AS

Han er full av lovord om alle de andre aktørene som har vært involvert i prosjektet og forteller at det har vært kjempebra:

– Totalentreprenør Kruse Smith har gjort en kjempejobb. Link Arkitektur har tegnet bygget og de fortjener skryt for hvordan de har klart å løse arkitektkonkurransen.

– Hvordan de har klart å knytte sammen Lervig park med tak-arealet på Varmen brannstasjon er veldig kreativt. Så vil jeg også gi ekstra skryt til brannvesenet. De har stått på og vært veldig behjelpelige i prosjektet.

– I alle prosjekter vil det dukke opp utfordringer som gjør at prosjektteamet må tenke på nytt. Det kom blant annet krav om offentlig kunst på betongfasaden mot promenaden. Her klarte prosjektet, i samråd med kunstner, å integrere kunsten i betongen.

– Dette var en god løsning som økte kvaliteten på prosjektet, sier Bamerni fornøyd.