Previous
Next
-Nye Schancheholen og Lervig brannstasjon skal dekke gamle Stavanger brannstasjon sitt område på utrykning, som skal legges ned når disse to åpner, forteller Allend Bamerni, prosjektleder, Bymiljø og utbygging, byggeprosjekter. Foto: Rogaland brann og redning IKS
Sist oppdatert: 15-12-2021

Schancheholen Brannstasjon

De ansattes helse og trivsel vært sterkt medvirkende til de valg som er tatt i prosessen med Stavangers nyeste brannstasjon. 

– Det er flere årsaker til at det velges å bygge en helt ny brannstasjon. Først og fremst så er den gamle brannstasjonen i Stavanger over 60 år gammel, og det er behov for nye lokaler til brannvesenet.

-Schancheholen brannstasjon er en del av en ny brannstasjonsstruktur for Rogaland Brann og redning IKS, forklarer Allend Bamerni, prosjektleder, Bymiljø og utbygging, byggeprosjekter.

– Denne strukturen er påbegynt med ny hovedstasjon i Sandnes, som var ferdigstilt i 2017. Schancheholen brannstasjon vil bli en videre utvikling av denne strukturen.

-Nye Schancheholen og Lervig brannstasjon skal dekke gamle Stavanger brannstasjon sitt område på utrykning, som skal legges ned når disse to åpner, legger han til.

Bamerni forteller om et godt samarbeid med de andre aktørene involvert i prosjektet, og en god og åpen kommunikasjon hele veien.

– Det har vært et velfungerende og behagelig miljø å jobbe rundt. Jeg ønsker å skryte av alle som har vært en del av prosjektteamet og på byggeplass. I tillegg har jeg lyst til å få skryte av brukerne, som har vært delaktige og kommet med gode innspill og forslag.

– Tiltakshaver er fornøyd med resultatet, og vi har fått et veldig flott bygg til den kvaliteten, budsjettet og fremdriften vi etterspurte.

Gann tre AS
Brann og Rømning AS

Prosjektlederen legger ikke skjul på at det å bygge under pandemitider var en helt ny situasjon og kanskje litt utfordrende i starten.

Man lyktes imidlertid raskt med å snu om, og de som ikke har hatt behov for å være til stede på byggeplassen, har arbeidet godt hjemmefra.

– Målsetningen har vært å skape et velfungerende og arealeffektivt stasjonsanlegg med en tydelig identitet. Vi har hatt fokus på å skjerme ansatte både inne og ute for forurensning og støy fra det omkringliggende veinettet.

– Schancheholen skal danne ramme om en beredskap som i tilfelle brann, forurensning eller ulykker hurtigst mulig skal kunne bidra med hjelp.

-Den skal fungere optimalt ved både utrykning og ved retur, som arbeidplass og som «hjem» for alle de ansatte, sier Bamerni.

Hensynet til de ansattes helse har hatt avgjørende betydning for de løsninger man valgt. Dette kommer blant annet til uttrykk ved fokus på, og skille mellom, rene og skitne soner.

I tillegg har det vært viktig at uteområdet på en positiv måte skal bidra til å øke egenarten og særpreget på området.

– Når det kommer til materialvalg, inventar, utstyr og konstruksjoner, så har fokus vært på god kvalitet og varighet. Vi er veldig fornøyde med resultatet, og jeg både håper og tror at Schancheholen blir et flott anlegg for byens innbyggere og Rogaland brann- og redning, sier Bamerni fornøyd.

Nordan Vinduer
Helhetsleverandør og konsulentvirksomhet innen sikkerhet på arbeidsplassen i trafikkerte miljøer.

Topp moderne bygg
– Schancheholen er uten tvil etterlengtet. Ikke minst for de ansatte, siden den gamle stasjonen er 65 år, noe som selvsagt innebærer utfordringer i forhold til vårt behov og også inneklima/miljø og andre krav fra arbeidstilsynet.

-For nærmiljøet skaper det trygghet med kort innsatstid og det tror jeg innbyggerne setter stor pris på, sier Nils-Erik Haagenrud, Brann- og redningssjef.

Han forteller at Schancheholen er en del av det større prosjektet i forhold til ny brannstruktur, som er basert på strategisk plassering og risiko.

Innkjøringen til de nye undersjøiske tunnelene ligger bare noen hundre meter fra stasjonen. Våren 2023 kommer det en stasjon til i Lervig. Byggearbeidet er startet, og denne blir den siste stasjonen i prosjektet.

– Det har vært en veldig stor brukermedvirkning i prosjektet fra Stavanger kommune som byggherre og fra oss som bruker.

-De ansatte får et topp moderne bygg tilpasset hverdagen med ren og uren sone, treningsrom/gymsal og verksted.

– Ikke minst får de god plass tilrettelagt for når de har hvilende vakt, med flott kjøkken, oppholdsrom og lignende. De fortjente ny brannstasjon, og tilbakemeldingene fra de ansatte har utelukkende vært positiv, sier Haagenrud.

pronomar
Metallteknikk AS - Eksperter på alt av stål konstruksjoner

Stolte aktører: 
Metallteknikk AS er eksperter på avansert bearbeiding og sveising av stålmaterialer. Vi har erfaring, kunnskap og sertifisering, som gjør at vi vet hvilken prosess og hvilket materiale som fungerer best med produktet ditt. På Schancheholen har vi levert trapperekkverk, rekkverk I glass samt anney metallarbeid. Vi takker Kruse&Smith for oppdraget.

NorDan er opptatt av å levere kvalitetsprodukter skreddersydd til dine behov. Vi har som mål å gjøre det enklere for deg å velge. Med markedets største produktspekter har NorDan akkurat det du trenger, og vi kan hjelpe deg med lys, trivsel og sikkerhet. 

Gann Tre AS  – Stort eller smått. Våre erfarne fagfolk engasjerer seg i dine ønsker, og står på for å gi deg et resultat både du og vi kan være stolte av.

Ramudden AS. Vårt oppdrag er å hjelpe kommuner, myndigheter, entreprenører og byggefirmaer med å utforme, utruste og bemanne sikkerhetsanordninger som oppfyller alle krav og skaper den nødvendige arbeidsplass- og trafikksikkerheten.

Pronomar - We are specialized in the provision of drying systems for workwear and the Merus water treatment technology, two unique, innovative and environmentally friendly products that improve working conditions for people and organizations. 

Brann og Rømming AS har tidligere tilbydd montering og levering av dører og porter for store og små prosjekt, men fra Januar 2021 av har vi utvidet våre tilbud og tilbyr nå en komplett pakke hvor vi leverer og monterer dører, porter, lås og beslag.