Previous
Next
-Jeg har vært med i prosjektet siden vi kjøpe eiendommen fra Vestfold Fylkeskommune i 2016 og jeg må innrømme at hjertet gjør et lite hopp nå som vi er i innspurten, og jeg ser resultatet. Boligkomplekset, både innvendig og utvendig, i tillegg til parken og miljøet vi ville skape mellom husene. Fra materialvalg, til konstruksjon og farge på fasaden m.m, alt har kommet sammen på en flott måte. Signe Marie Olsen-Nauen, Prosjektsjef i OBOS Nye Hjem AS. Foto: Norsk Byggebransje
Sist oppdatert: 08-03-2021

Teieparken - Tønsberg 

Det er en smørblid Alexander Thomassen fra OBOS, som tar imot Norsk Byggebransje og viser oss om på Teieparken. Byggene ligger sentralt i Tønsberg, har nærhet til alt og Thomassen viser stolt fram det flotte sluttproduktet.

Teieparken vil bli et lite samfunn i seg selv når alt står ferdig​​​. Flotte turområder i nærområdet, utsikt over vannet og umiddelbar nærhet til det urbane er en uslåelig kombinasjon. 

Innvendig finner vi flotte leiligheter av ulik størrelse, luftige og smakfullt innredet av Bolia Design. Vannbåren varme og lyse parkettgulv over alt. Vi kan ikke la være å tenke på om alle involverte i byggingen har kunnet se for seg hvor fantastisk resultatet har blitt etter dere felles innsats.

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger.

Hjertet gjør et lite hopp nå som vi er i innspurten og jeg ser resultatet
-Jeg har vært med i prosjektet siden vi kjøpe eiendommen fra Vestfold Fylkeskommune i 2016. Tomten var ferdig regulert og vi hadde planene klare da det kom noen skjær i sjøen, forteller Signe Marie Olsen-Nauen, Prosjektsjef i OBOS Nye Hjem AS, til Norsk Byggebransje.

-I dag kan vi dra på smilebåndet, men det var spesielt å få beskjed om at BaneNor vurderte å legge traseen for Vestfoldbanen rett over tomta. Det ble heldigvis ikke noe av, og byggingen av Teieparken ble iverksatt i 2018.

-Jeg må innrømme at hjertet gjør et lite hopp nå som vi er i innspurten og jeg ser at resultatet ble som forventet. Boligkomplekset, både innvendig og utvendig, i tillegg til parken og miljøet vi ville skape mellom husene. Fra materialvalg, til konstruksjon og farge på fasaden m.m, alt har kommet sammen på en flott måte. 

Teieparken - OBOS Tønsberg
Foto: Norsk Byggebransje

-Fra OBOS har vi vært et prosjektteam på 5 personer, som hele veien har jobbet i tett samarbeid med Veidekke entreprenør. Kontraktsform totalentreprise med utvikling bidrar til et samspill som gagner både oss som byggherre og Veidekke som entreprenør

-De har hatt en stødig hånd på rattet gjennom hele prosessen, bidratt med gode råd og hjulpet oss med å finne løsninger som kan spare både tid og unødvendige kostnader. Resultatet er rimeligere boliger, noe vi streber etter i OBOS. 

-Vi har absolutt gode erfaringer med å jobbe på denne måten. Vi støtter oss godt på Veidekke entreprenør og sammen finner vi de beste løsningene for prosjektet. 

-OBOS sentralt jobber mye Veidekke, men Teieparken er det første prosjektet vi har gjennomført sammen i Vestfold på noen år. Det har vært så vellykket at det behøver ikke å bli siste, smiler Olsen-Nauen.

-Veidekke har vært påpasselige og tatt stort ansvar under pandemien, noe som har resultert i at vi har ikke hatt noen utbrudd på byggeplassen. Den eneste utfordringene vi møtte på var forsinkede leveranser fra utlandet rett før ferdigstillelse, men det var ingenting som påvirket innflytting. 

Ingeniør Ivar Pettersen AS - Ledende elektroentreprenør
Carlsen Fritzøe har 25 moderne byggevarehus

-Nå er alle leiligheter fullt overlevert, for salget har vært veldig godt også etter ferdigstillelse. Det er enklere å ta stilling når man kan se og ta på resultatet, men det finnes noen leiligheter igjen for de som er interessert. 

-OBOS er skikkelig fornøyd med resultatet og samarbeidet med Veidekke, så er vi enige om at feiringen tar vi igjen når det kan gjennomføres i trygge former.

Håper på videre samarbeid 
-Vi i Spir arkitekter har hatt et fruktbart samarbeid og en god prosess med OBOS, som vi håper å kunne bygge videre på i nye prosjekter i tiden framover. Samarbeidet med Veidekke har også fungert greit, forteller Tore Jahnsen til Norsk Byggebransje. 

-Prosjektet i Teieparken startet som et reguleringsoppdrag i 2014. Tønsberg hadde fått ny videregående skole for yrkesfag og Spir ble engasjert av Vestfold Fylkeskommune for å omregulere den gamle skoletomten. Planen ble ferdigstilt tidlig 2016 og åpnet for bruk til bolig- og næringsformål med diverse begrensninger.

Teieparken - OBOS Tønsberg
Foto: Norsk Byggebransje

-I reguleringsplanen var de avsatt 3 områder til bebyggelse med blandet formål bolig/næring og 6 områder med rent boligformål. Planen ga rom for et samlet utbyggingspotensiale på opp mot 30 000m2 BRA + p-kjeller og annet sekundærareal under bakken.

-I tillegg kommer areal til lek/uteopphold og et større friområde i sonen mellom den nye bebyggelsen og gamle Teie hovedgård med sin spennende forhistorie, som blant annet omfattet å tjene som sommerresidens for bispesetet i Oslo gjennom middelalderen.

-Utbyggingen av første byggetrinn med 2 frittstående bygningsvolumer og 64 boenheter ble rammesøkt høsten 2018 og trinn 2 med 32 enheter på felt AB3 ble deretter omsøkt i januar 2020.

-Da rammetillatelsen forelå ble Spir så engasjert av Veidekke som totalentreprenør for å fullføre detaljprosjekteringen. Etter en kort detaljprosjekteringsfase har deretter OBOS selv fulgt opp prosjektet i byggefasen på byggeplass.

VIPADA RENHOLD AS
UBAB ULRICEHAMNS BETONG AB

-Hus 1 på AB2 med 42 boenheter er innflyttet nå på nyåret og hus 2 med sine 22 boliger ferdigstilles i løpet av årets første kvartal. Arbeidet med de 32 enhetene i AB3 er nylig gjenopptatt etter en «koronapause» og forventes ferdig i løpet av et års tid.

-Hovedvolumene er gitt et muralt uttrykk med lys STO-puss, fargemessig avstemt mot det historiske nabobyggets pussfasade, og plassert over en solid sokkel av tegl. Sokkelens farge er ment å avspeile granitten fra festningen på Slottsfjellet, som etter sigende ligger skjult bak dagens grunnmur.

-Samtidig er balkongrekkverk med spiler i karakteristisk mørkt metall ment å gi referanse til det historiske bygget sitt smijernsrekkverk. Tilbaketrukne partier i den øverste etasjen og partier ved trapperommene er ellers utført i forpatinert treverk med fargetoner vi kjenner fra lokal, kystnær bebyggelse.

-Det ferdige resultatet har blitt som forventet i harmoni med omkringliggende bebyggelse. Samtidig vil helheten ytterligere styrkes når alle de 3 byggene og parken med sin gjenåpnete bekk og øvrige planlagte uteområder, er ferdig.

Stolte aktører: 

Termoenergi er en nøytral rådgiver som gjennom mange år har spesialisert seg på energisparende tiltak i både eksisterende og prosjekterte bygg. Deres kunder er alt fra eier/leier av enkeltbygg, til hotellkjeder, dagligvare og detaljhandel. Som en betydelig leverandør av bygningsfysisk prosjektering til byggeprosjekter i alle størrelser, er Termoenergis oppdragsgivere alt fra arkitekter, til noen av Norges største entreprenørselskaper og eiendomsselskaper.

Ingeniør Ivar Pettersen AS har siden oppstarten i 1903, opparbeidet seg en meget solid posisjon som en ledende elektroentreprenør rundt Oslofjorden i fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark. Med 220 ansatte har bedriften tradisjon for langsiktighet og det viderefører de med satsing på tidsriktige og gode løsninger i alle ledd og ikke minst i godt kvalifiserte medarbeidere.

Carlsen Fritzøe har lang tradisjon innen salg av trelast og byggevarer. H. Carlsen ble etablert i 1903 og ble drevet av tre generasjoner. I dag er Carlsen Fritzøe eid av Nord-Europas tredje største handelskonsern, Kesko, som skal sikre at vi alltid kan tilby våre kunder det beste innen produkter og tjenester til gode priser. Selskapet har over 110 års erfaring og har i dag 25 moderne byggevarehus på Sør- og Østlandet.

Vipeda Renhold AS ble etablert i 2003 av Vipada Klangsom Andersen og Jan Petter Andersen. Motiverte medarbeidere, godt arbeidsmiljø og fornøyde kunder er uløselig knyttet til hverandre. Majoriteten av deres ansatte kjenner hverandre godt fra tidligere og bidrar selv med rekuttering av nye kollegaer. Vi står på slik at våre 70 kunder kan tilby sine ansatte en ren, trivelige og sunn arbeidsplass. Kundene våre er innefor ulike bransjer og befinner seg i områdene Vestfold, Buskerud og Oslo.

Andre aktører: 
SPIR Arkitekter AS, Sweco Norge AS, Norconsult AS, Grunnteknikk AS, Tangen ingeniør- og arkitektkontor AS, Landskapskollektivet AS, CuroTech AS, Olsen & Wallum AS, LS Solland, Fimamec, Schindler AS, Ommedal og Sønner AS, Seierstad Pelemaskiner AS, Armeringsservice AS, Ingeniørservice AS, Kranor AS, Bo Andrén Norge AS, Sagstuen AS, Tapet  & Malercompaniet AS, Fagstål as, Byggpartner AS, Skagerak varme AS, Tveiten & Riis, Vidar Hansen AS, Strømmen AS, Vidar S. Johansen, Part AB, Buskerud Betongvarfabrikk AS, Ramirent, Mesa AS.