Previous
Next
Prosjektet er bygget etter generelle og gode retningslinjer for denne typen bygg, og skiller seg ikke mye fra andre prosjekter ut over at det er tilpasset leietaker, og at det er vektlagt solide løsninger og økonomisk god drift. Foto: Eirik Johansen
Sist oppdatert: 21-05-2022

Starco sentrallager

Starco´s sentrallager på Gardermoen Park, er et topp moderne bygg som vil ble tatt i bruk fra medio mai.

– Thon Eiendom eier Gardermoen Park. I utviklingen av parken er en leietaker som Starco en innertier. Bygget er utviklet sammen med leietaker.

-Dette vil gi et effektivt bygg for Starco. Thon Eiendom er en langsiktig eier, sier Sjur M. Krog Martinsen, utbyggingsdirektør hos Thon Eiendom, og legger til:

– I dette ligger at det er vektlagt solide løsninger og økonomisk god drift. Prosjektet er bygget etter generelle og gode retningslinjer for denne typen bygg, og skiller seg ikke mye fra andre prosjekter ut over at det er tilpasset leietaker.

Han forteller at Thon Eiendom er av den oppfatning at langsiktighet bidrar til at det løpende blir tatt mindre beslutninger som bidrar godt i miljø- og bærekraftsammenheng.

Som vesentlig enkeltelementer nevnes bruk av fjernvarme til oppvarming og solcelleanlegg til el-produksjon til drift av byggets tekniske anlegg.

– Totalentreprenør Veidekke Logistikkbygg AS har løst produksjonsperioden på en meget bra måte.

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger.

-Det har vært utfordringer med leveranser under covid-19, men det er omrokkert på en måte som har gjort at alt er ferdigstilt til avtalt tid.

– Vi oppfatter at samarbeidet mellom leietaker, utleier og totalentreprenør har fungert bra. Spesielt må leietaker fremheves som særdeles ryddig og flink til å gjennomføre interne prosesser som tilfører prosjektet nødvendige beslutninger, sier Martinsen.

Effektiv drift og gode arbeidsforhold
– Vi har i dag lager i Oslo, Kløfta, Dal og Årnes som nå blir samlet i Brages veg på Gardermoen, og dette vil medføre mer effektiv drift samt bedre service for kundene våre.

-I prosjektet har vi hatt størst fokus på effektiv drift, bedre kapasitet og gode arbeidsforhold. På taket er det solceller for en grønn og utslippsfri strøm, sier Finn E. Stai, regiondirektør hos Starco Norge AS, og utdyper:

– Dette vil bli et topp moderne bygg som de ansatte gleder seg til å kunne starte opp i medio mai måned. Samarbeidet med Thon Eiendom som eier av prosjektet og Veidekke Logistikkbygg som har utført oppdraget må berømmes for veldig gode løsninger og proff oppfølging.

-Her har det vært mange møter med flinke folk hvor ting har blitt løst fortløpende til Starco sitt beste.

WENER TENKER «GRØNT» BÅDE INTERNT OG EKSTERNT
NRA Øst AS - Starco Sentrallager Gardemoen Park

Steinar Aske er prosjektleder hos Veidekke Logistikkbygg AS, og han forteller at de utviklet prosjektet i samarbeid med Thon.

Tegninger ble utarbeidet og skreddersydd for Starco´s virksomhet, og de har hatt et godt samarbeid med Thon i tidligere prosjekter.

– For oss har det vært viktig å levere et optimalt prosjekt som innfrir kundens forventninger og ønsker.

-Prosjektet skiller seg ut ved at det er stort og har noen branntekniske utfordringer, grunnet lagring av store mengder bildekk.

– Kunden får her et moderne bygg, hvor det også er lagt vekt på estetiske detaljer, og løsninger som er spesialtilpasset kundens behov. Det er valgt estetisk og kvalitetsmessig gode løsninger og materialvalg, sier Aske.

Han forteller at korona perioden har vært utfordrende til tider, og at de har opplevd forsinkelser på materiell og utstyr, men heldigvis har klart å levere til tiden tross dette.

Vestfold Klima og Ventilasjon- Starco Sentrallager Gardemoen Park
Veidekke Logistikkbygg - Starco Sentrallager Gardemoen

Til tider har det vært utfordrende å skille de ulike arbeidslagene fra hverandre i ulike kohorter.

– Vi har delt arbeidsoperasjonene i små kohorter for å ivareta smittevern på en trygg og sikker måte, for optimal drift. Møter har i hovedsak vært gjennomført via Teams, bespisning ble foretatt med forrykning og egne vaske- og testrutiner med mer ble gjennomført.

– Jeg opplever at vi har jobbet sammen som et godt team, hvor alle fag har hatt et felles mål om å levere et godt sluttprodukt til kunden.

-Vi har opplevd et særdeles godt samarbeid med en meget profesjonell og redelig kunde. Sammen har vi løst oppgavene i fellesskap for å få til et godt sluttprodukt som vi alle er fornøyde med, sier Aske.'

10.000 dekk og felger hver dag
-
Vi flytter inn på kontorene fredag 20 mai, forteller økonomisjef Erik Sandberg Johansen til Norsk Byggebransje.

-Vi fyller lageret med ca 10.000 dekk og felger hver dag nå, så det blir raskt et godt sortiment for våre kunder. Bygget fungerer så langt veldig godt og etter planen.

Stolte aktører:

Termoenergi er en nøytral rådgiver som gjennom mange år har spesialisert seg på energisparende tiltak i både eksisterende og prosjekterte bygg. Som en betydelig leverandør av bygningsfysisk prosjektering til byggeprosjekter i alle størrelser, er Termoenergis oppdragsgivere alt fra arkitekter, til noen av Norges største entreprenørselskaper og eiendomsselskaper.

NRA Øst skal levere de beste VVS-løsningene, til avtalt kvalitet eller bedre, slik at du som kunde opplever vårt arbeide som en positiv merverdi. Jobben vi gjør i dag skal sikre oss neste oppdrag!​​​​​​​

Wener AS er et entreprenørselskap som har spesialisert seg innen tømrerarbeider. Vårt spenn av prosjekter er bredt, men vi kan spesielt vise til lang erfaring fra prosjekter med omfattende kontormodernisering og rehabilitering.​​​​​​​

Vestfold Klima og Ventilasjon AS har vokst til å bli en mellomstor klimaentreprenør som operere i hele Sør-Norge, på store og mellomstore byggeprosjekter. Vi har et veletablert og godt renomme i et bredt kundenettverk som vi verdsetter svært høyt.