Previous
Next
Rektor ved skolen, Merete Hansen, forteller at Ruseløkka er bygget med samme kapasitet som tidligere, og har plass til 690 elever fordelt på to paralleller på barnetrinnet og tre paralleller på ungdomstrinnet. – Grunnet knapphet på uteareal var det ikke rom for å utvide kapasiteten, men vi forventer å fylle opp alle klassene når vi kommer inn i det nye bygget, og det innebærer en økning på ca. 140 elever. Foto: Arkitektkontoret GASA AS
Sist oppdatert: 09-05-2021

Ruseløkka skole i Oslo: Et forbildeprosjekt i Future Built

– Oslo Kommune og Undervisningsbygg har generelt høye miljøambisjoner. Kommunen har vedtatt at alle nye bygg skal ha passivhus standard, og vi i Undervisningsbygg har ambisjoner om å bygge skoler som er pluss hus, forteller Øyvind Oulie Halvorsen, prosjektleder hos Undervisningsbygg Oslo KF, og utdyper:

– Med de rammebetingelsene vi hadde på dette prosjektet, hvor det var begrenset hvor mye solcelle paneler vi fikk lov til å ha på fasadene, var nær nullenergi bygg det beste vi klarte å få til. Lekeapparater fra den gamle skolen ble demontert og remontert på andre Osloskoler.

-Det samme gjelder deler av brannalarm anlegget. Noen innvendige vegger er murt opp med gjenbrukt tegl fra den gamle skolen.

– Vi vurderte også å bruke gjenbrukt tegl i fasaden, men det lot seg ikke gjennomføre siden den gamle teglen ikke hadde høy nok trykkfasthet. Granitt fra gammel innvendig trapp og grunnmur blir gjenbrukt i uteområdet.

-I tillegg ble en del gamle dører solgt på Finn før det gamle bygget ble revet, sier prosjektlederen.

Mimax - Norges største innen kjerneboring og betongsaging

Rektor ved skolen, Merete Hansen, forteller at Ruseløkka er bygget med samme kapasitet som tidligere, og har plass til 690 elever fordelt på to paralleller på barnetrinnet og tre paralleller på ungdomstrinnet.

– Grunnet knapphet på uteareal var det ikke rom for å utvide kapasiteten, men vi forventer å fylle opp alle klassene når vi kommer inn i det nye bygget, og det innebærer en økning på ca. 140 elever.

-Vi synes det er utrolig kult at det er plass til en skole midt mellom forretningsbygg. Vi lover at vi skal lage nytt liv i bydelen når vi nå flytter tilbake, sier hun engasjert.

Høye miljøtiltak
For å være et forbilde prosjekt i Future Built programmet kreves det at byggeprosjektet gjennomføres med høye miljøtiltak. På Ruseløkka skole er betongarbeider utført med lavkarbon ekstrem, og som navnet sier, er dette betong med lave co2 utslipp.

– I tillegg har det vært et krav at det skal benyttes elektriske maskiner der hvor det er mulig, og alle maskiner som ikke er elektriske skal gå på biodiesel. Ut transporten av masser etter utsprenging av tomt ble også gjennomført med lastebiler som gikk på biodiesel, sier Oulie Halvorsen.

-På grunn av Covid-19 situasjonen og kommunal saksbehandling er prosjektet forsinket, og de første elevene kommer etter planen i august-21.

– Prosjektet med arkitekt, entreprenør og underentreprenør har gått greit. Det har selvfølgelig vært diskusjoner med entreprenører, men det vil det alltid være.

-Den største utfordringen i prosjektet har vært å finne løsninger der det er motstridende regelverk som forvaltes av henholdsvis PBE og BYM, forteller Oulie Halvorsen.

Modulvegger er en ledende aktør innenfor systeminnredninger i Norge

Et solrikt og støyskjermet uteareal
Arkitektkontoret GASA AS fikk oppdraget gjennom rammeavtale med Undervisningsbygg Oslo KF, og ble tiltransportert totalentreprenør Veidekke entreprenør AS etter tilbudsfasen.

Ved prosjektering og oppføring av nye skolebygg i Oslo må de forholde seg til Standard kravspesifikasjon for skoleanlegg Oslo Kommune, som angir funksjoner, arealer og tekniske krav som skal innpasses i bygget.

– I tillegg ble det gjennomført brukermøter i regi av Utdanningsetaten, slik at skolen kunne komme med sine ønsker og prioriteringer. Det har påvirket planløsningen og organiseringen, og bidrar til at de nå kan ta i bruk bygget slik de ønsker, sier Frida Dale, sivilarkitekt MNAL.

Hun forteller at det også har vært sterke føringer fra offentlige etater i dette prosjektet: Skolebygget og uteområdene er utformet i dialog med Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren på grunn av vernehensyn og den sentrale plasseringen i byen.

Det nye skolebygget er plassert ut mot Løkkeveien for å skjerme skolegården for trafikk, og gi skolebygget en mer synlig og tilgjengelig plassering i bybildet.

– På den måten etableres det et solrikt og støyskjermet uteareal som også vil fungere som et attraktivt areal for bydelen. Langs Løkkeveien reetableres en opprinnelig natursteinsmur i granitt som sokkel for det nye skolebygget.

-Den reetablerte muren blir en tydelig og viktig del av det nye skoleanleggets arkitektoniske uttrykk, og bidrar til at de historiske elementene på tomten forsterkes og videreføres, sier Dale.

-Skolens hovedvolum er utført i rød tegl, med referanse til det fredede skolebygget på naboeiendommen, slik at de to skolebyggene danner et helhetlig miljø med felles materialitet og arkitektonisk identitet.

-Det nye skolebygget har en presis og enkel form, og det er lagt vekt på detaljrikdom og variasjon i fasadene.

Spenncon Betongelementer - Varig Estetikk

-De to gavlfasadene er murt med flettverkstegl i kombinasjonen uttrukkede teglstein, som skaper struktur i fasaden og gir den en tredimensjonal effekt. Fra innsiden gir dette et særegent lysinnslipp til bakenforliggende rom, og på kveldstid vil flettverksmønsteret lyse opp innenfra, som en stjernehimmel, forklarer sivilarkitekten.

– De mest utadrettede funksjonene i bygget er plassert i de to nederste etasjene, og fasadene her er utformet med store vindusåpninger for å henvende seg mot byen. I øverste etasje er det utgang til en felles takterrasse med drivhus, dyrkingsarealer, grønne vegger og grønt tak med solceller, sier Dale.

– Bygget skal tilfredsstille krav til passivhus, og i tillegg til solcelleanlegget på taket, er det et felt med integrerte solceller på fasaden mot sydvest. Innvendig er det lagt vekt på å skape sosiale soner i byggets midtsone.

-Bygget er derfor organisert med sentrale torg i alle etasjer, som er gitt ulik utforming for å skape identitet og tilhørighet for de ulike trinnene.

-Mellom første og andre etasje er en del av biblioteket utformet som et amfi som knytter de to etasjene sammen, og skaper en forbindelse mellom inngangen fra gateplan og opp til skolegården i plan 2.

– I dette arealet er det benyttet gjenbrukstegl fra den gamle skolen på innvendige vegger, noe som er med på å gi skolebygget historisk tilknytning. Nå gleder vi oss til møbler og inventar er på plass, og elevene kan ta skolen i bruk, sier Dale engasjert.

Hun forteller om et godt og konstruktivt samarbeid med byggherre og entreprenør, hvor det selvfølgelig har vært ulike synspunkter og diskusjoner underveis, men hvor hovedfokus for alle hele tiden har vært å levere et godt prosjekt. Spesielt er hun fornøyd med fasadene på bygget, i tegl og granitt, som er utført i meget pent murarbeid.

Regnbuen malermester
Hæhre Gulvstøp|dekkestøp, gulvpuss, gulvavretting og sparkling

– I samarbeid med både byggherre og entreprenør kom vi frem til en teglstein med ønsket variasjon og fargespill. Vi er også glad for at natursteinen vi landet på er en norsk Røyken granitt, foredlet i Norge. Farge og overflate er tilpasset eksisterende vernede støttemurer på tomten.

– Det er benyttet robuste, naturlige og bestandige materialer som eldes med patina, og som tilfører farge og materialitet til byrommet. For et skolebygg i urbane omgivelser er det spesielt viktig at bygget utformes for å tåle bruk og slitasje, slik at kvalitetene opprettholdes over lang tid. Det tror vi Ruseløkka skole vil gjøre, sier Dale.

Stolte aktører: 
Modulvegger-gruppen er i dag etablert i Oslo, Trondheim og Østfold AS. Modulvegger Oslo har også en egen Mono himling-avdeling. Modulvegger er en ledende aktør innen systeminnredninger i Norge og har fokus på å levere kvalitet, design og fleksible løsninger ut i fra kundens ønsker og krav. Deres kjerneprodukter er glassvegger, kontorskillevegger, trespiler og himlinger.

Til Russeløkkan skole har Modulvegger levrt glassvegger, kontorskillevegger, dører, himling og trepaneler. 

Spenncon har historie i Norge tilbake til 1961 da Forspent Betong ble etablert i Hønefoss. Spenncon er i dag etablert med 3 fabrikker i sentrale regioner i Norge, omsetter for om lag 1,0 milliarder NOK og har mer enn 500 ansatte. De tre fabrikkene er lokalisert i Hønefoss, Hjørungavåg og i Sandnes.

Mimax Asfalt og Betong AS, har kjerneboret og saget i betong siden slutten av 1960-tallet og var et av de første firmaene i Norge som spesialiserte seg på dette. Vi utfører alt innen boring i stein, betong, asfalt, leca etc. 

Vi produserer og leverer noen av de beste borene på markedet, dette fordi vi har kontroll med de forskjellige komponentene og egenproduksjon med kvalitetssikring og kontroll. 

Hæhre Gulvstøp har i over 35 år utført betongarbeid over hele landet. Som spesialister innenfor gulvarbeid, utfører Hæhre Gulvstøp dekkestøp, gulvpuss, gulvavretting og sparkling. I tillegg til betonggulv, utfører bedriften også betongarbeid som favner alt fra kulverter, mindre broer og grunnmurer, både som underentreprenør og direkte for byggherre.

Regnbuen Malermesterbedrift feiret i 2017, hele 15 år i markedet med over 60 ansatte, hvorav 9 er prosjektledere med ulik spisskompetanse.

Deres oppdrag som malermester er alt fra tradisjonelt malerarbeid, legging av gulvbelegg og tepper, flislegging, gulvsliping, totalentrepriser på fasaderehabilitering (både treverk, mur og betong, garasje- og parkeringsoppmerking, samt passiv brannvernbeskyttelse, høytrykksvasking, graffitifjerning osv.)

Andre aktører: 
Arkitektkontoret Gasa, Rambøll Norge AS, Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift AS, Stabil AS, Lefdal Installasjon AS, Haaland Klima AS, Ventistål AS, SH-Bygg AS, Mesa AS, Icopal Tak AS, Norsk Fjellsprengning AS, Profilteam AS, Akershus Byggmesterforretning AS, Albanor Isolering AS, Avarn Security AS, Solcellespesialisten AS, Frank Onsrud Blikkenslagere AS, Titan Sport AS, Maid4You AS, Ansnes Entreprenør AS, Bo Andre Norge AS, Nerligruppen AS, Sigmund Olsen Agentur AS, Otis AS, Bergknapp AS, Sørli Prosjektinnredning AS, Ingeniørplan AS, Nortek Security & Technology AS, Fugemesteren AS, Euroweld AS, Nordan, Swedoor AS, Beer Sten AS, WSP Norge AS, Multiconsult ASA.